Surat akuan kebenaran tuan tanah adalah surat yang diberikan oleh tuan tanah kepada pihak berkuasa sebagai bukti bahawa sesebuah bangunan atau tanah adalah miliknya. Surat ini juga diberikan untuk memudahkan urusan pentadbiran dan pembangunan tanah atau bangunan tersebut.

Fungsi Surat Akuan Kebenaran Tuan Tanah

Surat akuan kebenaran tuan tanah mempunyai beberapa fungsi penting, antaranya:

 • Menyatakan bahawa tuan tanah adalah pemilik sah tanah atau bangunan tersebut
 • Memberi kebenaran kepada pihak berkuasa untuk melakukan urusan pentadbiran dan pembangunan atas tanah atau bangunan tersebut
 • Memudahkan urusan jual beli atau sewa menyewa tanah atau bangunan

Tujuan Surat Akuan Kebenaran Tuan Tanah

Tujuan utama surat akuan kebenaran tuan tanah adalah untuk memberi bukti bahawa sesebuah tanah atau bangunan adalah milik tuan tanah. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk memudahkan urusan pentadbiran dan pembangunan tanah atau bangunan tersebut.

Format Surat Akuan Kebenaran Tuan Tanah

Surat akuan kebenaran tuan tanah hendaklah ditulis dalam bahasa rasmi dan mengikut format berikut:

 • Tajuk surat
 • Nama tuan tanah
 • Alamat tanah atau bangunan
 • No. Pendaftaran tanah atau no. siri bangunan
 • Butir-butir mengenai tanah atau bangunan seperti ukuran, jenis, dan sebagainya
 • Tandatangan tuan tanah

Contoh Surat Akuan Kebenaran Tuan Tanah

Berikut adalah contoh surat akuan kebenaran tuan tanah:

Contoh 1

Tajuk surat: Surat Akuan Kebenaran Tuan Tanah

Saya, Ahmad bin Ali, dengan ini mengaku bahawa saya adalah tuan tanah bagi tanah bernombor PT1234, Mukim Kuala Lumpur, Daerah Kuala Lumpur, Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya memberi kebenaran kepada pihak berkuasa untuk melakukan urusan pentadbiran dan pembangunan atas tanah tersebut.

Nama: Ahmad bin Ali

Alamat: No. 1, Jalan Ampang, 50450 Kuala Lumpur

No. Pendaftaran Tanah: PT1234

Tandatangan: (Ahmad bin Ali)

Contoh 2

Tajuk surat: Surat Akuan Kebenaran Tuan Tanah

Saya, Siti binti Yusof, dengan ini mengaku bahawa saya adalah tuan tanah bagi bangunan bernombor B-123, Jalan Raja Chulan, 50200 Kuala Lumpur, Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya memberi kebenaran kepada pihak berkuasa untuk melakukan urusan pentadbiran dan pembangunan atas bangunan tersebut.

Nama: Siti binti Yusof

Alamat: No. 15, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur

No. Siri Bangunan: B-123

Tandatangan: (Siti binti Yusof)

FAQs

 • Siapakah yang perlu mengeluarkan surat akuan kebenaran tuan tanah?

Tuan tanah yang ingin memberi bukti bahawa sesebuah tanah atau bangunan adalah miliknya perlu mengeluarkan surat akuan kebenaran tuan tanah.

 • Bagaimana untuk mengeluarkan surat akuan kebenaran tuan tanah?

Untuk mengeluarkan surat akuan kebenaran tuan tanah, tuan tanah perlu menulis surat mengikut format yang telah ditetapkan dan menandatanganinya.

 • Adakah surat akuan kebenaran tuan tanah diperlukan untuk urusan jual beli atau sewa menyewa tanah atau bangunan?

Ya, surat akuan kebenaran tuan tanah diperlukan sebagai bukti bahawa sesebuah tanah atau bangunan adalah milik sah tuan tanah.

Kesimpulannya

Surat akuan kebenaran tuan tanah adalah surat penting yang diberikan oleh tuan tanah kepada pihak berkuasa sebagai bukti bahawa sesebuah tanah atau bangunan adalah miliknya. Surat ini mempunyai fungsi dan tujuan yang penting dalam urusan pentadbiran dan pembangunan tanah atau bangunan. Oleh itu, tuan tanah perlu mengeluarkan surat akuan kebenaran tuan tanah bagi memudahkan urusan pentadbiran dan pembangunan tanah atau bangunan.