Apabila kita memerlukan wang dengan segera, pinjaman wang boleh menjadi pilihan yang baik. Namun, untuk memohon pinjaman, pihak pemberi pinjaman mungkin meminta surat akuan sumpah pinjaman wang daripada peminjam. Artikel ini akan membahas pengertian, fungsi, tujuan, format, dan contoh surat akuan sumpah pinjaman wang untuk membantu anda memahami apa yang diperlukan dan bagaimana ia berfungsi.

Pengertian Surat Akuan Sumpah Pinjaman Wang

Surat akuan sumpah pinjaman wang adalah dokumen yang digunakan untuk memastikan bahawa peminjam akan mematuhi syarat-syarat pinjaman yang telah ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Dokumen ini harus ditandatangani oleh peminjam dan disaksikan oleh pegawai yang berdaftar, seperti notaris atau pegawai perkhidmatan awam. Surat akuan sumpah pinjaman wang juga menetapkan bahawa peminjam akan membayar balik jumlah pinjaman dan faedah yang dikenakan secara teratur dan dalam tempoh yang ditetapkan.

Fungsi dan Tujuan Surat Akuan Sumpah Pinjaman Wang

Surat akuan sumpah pinjaman wang mempunyai beberapa tujuan dan fungsi penting:

 • Memastikan bahawa peminjam memahami syarat-syarat pinjaman dan akan mematuhinya.
 • Menetapkan persetujuan secara bertulis antara peminjam dan pemberi pinjaman.
 • Menetapkan bahawa peminjam akan mematuhi masa bayaran, jumlah pinjaman, dan faedah yang dikenakan.
 • Menyediakan bukti bertulis bahawa peminjam meminjam wang daripada pemberi pinjaman.

Format Surat Akuan Sumpah Pinjaman Wang

Surat akuan sumpah pinjaman wang harus mengandungi butir-butir berikut:

 • Tarikh penulisan surat
 • Nama peminjam dan pemberi pinjaman
 • Jumlah pinjaman
 • Faedah yang dikenakan
 • Masa bayaran
 • Syarat-syarat pinjaman
 • Butir-butir kontak peminjam dan pemberi pinjaman
 • Tanda tangan peminjam dan pemberi pinjaman
 • Tandatangan saksi atau pegawai yang berdaftar

Contoh Surat Akuan Sumpah Pinjaman Wang

Berikut adalah contoh surat akuan sumpah pinjaman wang:

Contoh 1:

Tarikh: 1 Januari 2022

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Peminjam: Ahmad Bin Ali

Nama Pemberi Pinjaman: Budi Bin Ahmad

Jumlah Pinjaman: RM 10,000.00

Faedah: 5% setahun

Masa Bayaran: Setiap bulan selama 12 bulan

Syarat-syarat Pinjaman: Peminjam akan membayar balik jumlah pinjaman dan faedah yang dikenakan dalam tempoh 12 bulan mengikut jadual bayaran yang telah ditetapkan.

Butir-Butir Kontak:

Nama Peminjam: Ahmad Bin Ali

Alamat: No 123, Jalan Merdeka, 50450 Kuala Lumpur

No Telefon: 012-3456789

Email: [email protected]

Nama Pemberi Pinjaman: Budi Bin Ahmad

Alamat: No 456, Jalan Sutera, 50450 Kuala Lumpur

No Telefon: 019-8765432

Email: [email protected]

Tandatangan:

Disaksikan oleh

Nama Pegawai Yang Berdaftar: Rosli Bin Mat

No Kad Pengenalan: 800101-01-1234

Tandatangan:

Contoh 2:

Tarikh: 1 Januari 2022

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Peminjam: Siti Binti Azizan

Nama Pemberi Pinjaman: Lee Bin Chin

Jumlah Pinjaman: RM 5,000.00

Faedah: 3% setahun

Masa Bayaran: Setiap bulan selama 6 bulan

Syarat-syarat Pinjaman: Peminjam akan membayar balik jumlah pinjaman dan faedah yang dikenakan dalam tempoh 6 bulan mengikut jadual bayaran yang telah ditetapkan.

Butir-Butir Kontak:

Nama Peminjam: Siti Binti Azizan

Alamat: No 4, Jalan Mawar, 50450 Kuala Lumpur

No Telefon: 012-3456789

Email: [email protected]

Nama Pemberi Pinjaman: Lee Bin Chin

Alamat: No 6, Jalan Melati, 50450 Kuala Lumpur

No Telefon: 019-8765432

Email: [email protected]

Tandatangan:

Disaksikan oleh

Nama Pegawai Yang Berdaftar: Tan Mei Ling

No Kad Pengenalan: 810101-08-1234

Tandatangan:

FAQs

Q: Apakah yang dimaksudkan dengan surat akuan sumpah pinjaman wang?

A: Surat akuan sumpah pinjaman wang adalah dokumen yang digunakan untuk memastikan bahawa peminjam akan mematuhi syarat-syarat pinjaman yang telah ditetapkan oleh pemberi pinjaman.

Q: Siapakah yang boleh menjadi saksi atau pegawai yang berdaftar dalam surat akuan sumpah pinjaman wang?

A: Saksi atau pegawai yang berdaftar harus mempunyai kelayakan dan kebenaran undang-undang untuk melakukan tugas ini, seperti notaris atau pegawai perkhidmatan awam.

Q: Apakah butir-butir yang perlu dimasukkan dalam surat akuan sumpah pinjaman wang?

A: Surat akuan sumpah pinjaman wang harus mengandungi butir-butir seperti tarikh penulisan surat, nama peminjam dan pemberi pinjaman, jumlah pinjaman, faedah yang dikenakan, masa bayaran, syarat-syarat pinjaman, butir-butir kontak peminjam dan pemberi pinjaman, tanda tangan peminjam dan pemberi pinjaman, dan tandatangan saksi atau pegawai yang berdaftar.

Kesimpulan

Surat akuan sumpah pinjaman wang adalah dokumen yang penting untuk memastikan bahawa peminjam memahami syarat-syarat pinjaman dan akan mematuhinya. Dengan mengikuti format yang betul dan memasukkan but