Surat amaran kelewatan kerja JKR adalah satu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia untuk memberitahu kontraktor atau pihak yang terlibat dalam projek pembinaan tentang kelewatan dalam pelaksanaan projek mereka. Dokumen ini memberi amaran kepada pihak terlibat supaya mematuhi jadual pelaksanaan yang ditetapkan dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengelakkan kelewatan dalam projek.

Pengertian Surat Amaran Kelewatan Kerja JKR

Surat amaran kelewatan kerja JKR adalah satu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia untuk memberitahu kontraktor atau pihak yang terlibat dalam projek pembinaan tentang kelewatan dalam pelaksanaan projek mereka. Dokumen ini memberi amaran kepada pihak terlibat supaya mematuhi jadual pelaksanaan yang ditetapkan dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengelakkan kelewatan dalam projek.

Fungsi Surat Amaran Kelewatan Kerja JKR

Fungsi surat amaran kelewatan kerja JKR adalah untuk memberi amaran kepada kontraktor atau pihak yang terlibat dalam projek pembinaan supaya mematuhi jadual pelaksanaan yang ditetapkan. Dokumen ini juga memberi tahu kontraktor atau pihak terlibat bahawa mereka perlu mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengelakkan kelewatan dalam projek. Surat ini juga digunakan sebagai bukti dalam kes-kes di mana kontraktor atau pihak terlibat tidak mematuhi jadual pelaksanaan yang ditetapkan.

Tujuan Surat Amaran Kelewatan Kerja JKR

Tujuan surat amaran kelewatan kerja JKR adalah untuk memaklumkan kepada kontraktor atau pihak yang terlibat dalam projek pembinaan bahawa mereka perlu mematuhi jadual pelaksanaan yang ditetapkan. Dokumen ini juga bertujuan untuk mengelakkan kelewatan dalam projek dan memastikan projek pembinaan dilaksanakan dengan sempurna dan mengikut jadual yang ditetapkan. Surat ini juga bertujuan untuk memastikan kontraktor atau pihak terlibat memahami tanggungjawab mereka dalam projek tersebut.

Format Surat Amaran Kelewatan Kerja JKR

Format surat amaran kelewatan kerja JKR termasuk butiran-butiran seperti nama kontraktor atau pihak yang terlibat, butiran projek pembinaan, jadual pelaksanaan yang ditetapkan, butiran kelewatan yang telah berlaku, tindakan yang perlu diambil oleh kontraktor atau pihak terlibat, dan tarikh akhir untuk mengambil tindakan tersebut.

Contoh Surat Amaran Kelewatan Kerja JKR

Berikut adalah contoh surat amaran kelewatan kerja JKR:

Surat Amaran Kelewatan Kerja JKR

Tuan,

2. Dengan hormatnya, saya ingin memaklumkan bahawa projek pembinaan yang melibatkan Tuan telah mengalami kelewatan selama 3 minggu. Jadual pelaksanaan yang telah ditetapkan adalah dari 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2021, namun kami dapati bahawa Tuan telah gagal memenuhi jadual pelaksanaan tersebut.

3. Oleh itu, kami berharap Tuan akan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengelakkan kelewatan dalam projek ini. Tuan perlu mematuhi jadual pelaksanaan yang ditetapkan dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan projek ini dilaksanakan dengan sempurna dan mengikut jadual yang ditetapkan.

4. Saya berharap Tuan akan mengambil tindakan yang sewajarnya sebelum 31 Oktober 2021. Sekiranya Tuan gagal mengambil tindakan yang sewajarnya, kami terpaksa mengambil tindakan undang-undang terhadap Tuan.

Sekian, terima kasih.

(Tandatangan)

Encik A

Pengarah Projek

Jabatan Kerja Raya Malaysia

FAQs

1. Apa itu surat amaran kelewatan kerja JKR?

Surat amaran kelewatan kerja JKR adalah satu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia untuk memberitahu kontraktor atau pihak yang terlibat dalam projek pembinaan tentang kelewatan dalam pelaksanaan projek mereka.

2. Apa fungsi surat amaran kelewatan kerja JKR?

Fungsi surat amaran kelewatan kerja JKR adalah untuk memberi amaran kepada kontraktor atau pihak yang terlibat dalam projek pembinaan supaya mematuhi jadual pelaksanaan yang ditetapkan dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mengelakkan kelewatan dalam projek.

3. Apa tujuan surat amaran kelewatan kerja JKR?

Tujuan surat amaran kelewatan kerja JKR adalah untuk memaklumkan kepada kontraktor atau pihak yang terlibat dalam projek pembinaan bahawa mereka perlu mematuhi jadual pelaksanaan yang ditetapkan, mengelakkan kelewatan dalam projek, dan memastikan projek pembinaan dilaksanakan dengan sempurna dan mengikut jadual yang ditetapkan.

Kesimpulan

Surat amaran kelewatan kerja JKR adalah satu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Kerja Raya (JKR) Malaysia untuk memberitahu kontraktor atau pihak yang terlibat dalam projek pembinaan tentang kelewatan dalam pelaksanaan projek mereka. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan projek pembinaan dilaksanakan dengan sempurna dan mengikut jadual yang ditetapkan. Surat ini juga digunakan sebagai bukti dalam kes-kes di mana kontraktor atau pihak terlibat tidak mematuhi jadual pelaksanaan yang ditetapkan.