Bagi seorang pekerja, cuti merupakan hak yang harus diberikan oleh majikan. Namun, terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh pekerja sebelum mengambil cuti. Salah satunya ialah dengan mengemukakan surat amaran kerap cuti. Dalam artikel ini, saya akan membincangkan apa itu surat amaran kerap cuti, fungsi, tujuan, format, serta contoh-contohnya.

Pengertian Surat Amaran Kerap Cuti

Surat amaran kerap cuti ialah surat yang dikeluarkan oleh majikan kepada pekerja yang kerap mengambil cuti secara tidak berjadual. Surat ini bertujuan untuk memberitahu pekerja tentang ketidaksenonohan mereka dalam mengambil cuti dan memberikan amaran supaya mereka mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Fungsi Surat Amaran Kerap Cuti

Terdapat beberapa fungsi surat amaran kerap cuti, antaranya ialah:

 • Memberikan amaran kepada pekerja yang kerap mengambil cuti secara tidak berjadual.
 • Mengingatkan pekerja tentang peraturan cuti yang telah ditetapkan oleh majikan.
 • Menjelaskan kesan yang mungkin timbul akibat ketidaksenonohan pekerja.

Tujuan Surat Amaran Kerap Cuti

Tujuan surat amaran kerap cuti ialah untuk memastikan pekerja mematuhi peraturan cuti yang telah ditetapkan oleh majikan. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk menjelaskan kesan yang mungkin timbul akibat ketidaksenonohan pekerja. Surat amaran kerap cuti juga dapat membantu majikan untuk mengambil tindakan jika pekerja masih mengambil cuti secara tidak berjadual.

Format Surat Amaran Kerap Cuti

Surat amaran kerap cuti sepatutnya mempunyai format yang jelas dan mudah difahami oleh penerima surat. Berikut ialah format yang sepatutnya dipatuhi:

 1. Tarikh
 2. Nama dan alamat majikan
 3. Nama dan alamat pekerja
 4. Subjek: Amaran Kerap Cuti
 5. Isi kandungan surat
 6. Tarikh surat dikeluarkan
 7. Tandatangan majikan

Contoh Surat Amaran Kerap Cuti

Berikut ialah contoh surat amaran kerap cuti:

Tarikh: 20 Julai 2021

Nama dan alamat majikan:
ABC Sdn Bhd
No. 123, Jalan ABC,
Taman ABC,
12345 Kuala Lumpur
Tel: 03-12345678

Nama dan alamat pekerja:
Ahmad bin Ali
No. 456, Jalan XYZ,
Taman XYZ,
54321 Kuala Lumpur
Tel: 03-98765432

Subjek: Amaran Kerap Cuti

Isi kandungan surat:
Salam sejahtera,
Dengan hormatnya, kami ingin memberi amaran kepada Saudara Ahmad bin Ali yang kerap mengambil cuti secara tidak berjadual. Kami ingin mengingatkan Saudara bahawa cuti mestilah dipohon sebelum tarikh yang ditetapkan dan dengan mendapat kelulusan daripada atasan. Kami juga ingin memberi amaran bahawa tindakan lanjut akan diambil sekiranya perkara ini berterusan.
Sekian, terima kasih.

Tarikh surat dikeluarkan: 20 Julai 2021
Tandatangan majikan:
(________________)
ABC Sdn Bhd

Berikut ialah contoh surat amaran kerap cuti yang kedua:

Tarikh: 20 Julai 2021

Nama dan alamat majikan:
DEF Sdn Bhd
No. 456, Jalan DEF,
Taman DEF,
54321 Kuala Lumpur
Tel: 03-87654321

Nama dan alamat pekerja:
Siti binti Ahmad
No. 789, Jalan GHI,
Taman GHI,
67890 Kuala Lumpur
Tel: 03-11112222

Subjek: Amaran Kerap Cuti

Isi kandungan surat:
Salam sejahtera,
Kami ingin memberi amaran kepada Saudari Siti binti Ahmad yang kerap mengambil cuti secara tidak berjadual. Kami ingin mengingatkan Saudari bahawa cuti mestilah dipohon sebelum tarikh yang ditetapkan dan dengan mendapat kelulusan daripada atasan. Kami juga ingin memberi amaran bahawa tindakan lanjut akan diambil sekiranya perkara ini berterusan.
Sekian, terima kasih.

Tarikh surat dikeluarkan: 20 Julai 2021
Tandatangan majikan:
(________________)
DEF Sdn Bhd

FAQs

Apakah maksud surat amaran kerap cuti?

Surat amaran kerap cuti ialah surat yang dikeluarkan oleh majikan kepada pekerja yang kerap mengambil cuti secara tidak berjadual. Surat ini bertujuan untuk memberitahu pekerja tentang ketidaksenonohan mereka dalam mengambil cuti dan memberikan amaran supaya mereka mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Kenapa perlu ada surat amaran kerap cuti?

Surat amaran kerap cuti perlu ada untuk memastikan pekerja mematuhi peraturan cuti yang telah ditetapkan oleh majikan. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk menjelaskan kesan yang mungkin timbul akibat ketidaksenonohan pekerja. Surat amaran kerap cuti juga dapat membantu majikan untuk mengambil tindakan jika pekerja masih mengambil cuti secara tidak berjadual.

Bagaimana format surat amaran kerap cuti?

Surat amaran kerap cuti sepatutnya mempunyai format yang jelas dan mudah difahami oleh penerima surat. Format yang sepatutnya dipatuhi ialah seperti berikut:

 1. Tarikh
 2. Nama dan alamat majikan
 3. Nama dan alamat pekerja
 4. Subjek: Amaran Kerap Cuti
 5. Isi kandungan surat
 6. Tarikh surat dikeluarkan
 7. Tandatangan majikan

Kesimpulannya

Surat amaran kerap cuti perlu diberikan oleh majikan kepada pekerja yang kerap mengambil cuti secara tidak berjadual. Surat ini bertujuan untuk memberitahu pekerja tentang ketidaksenonohan mereka dalam mengambil cuti dan memberikan amaran supaya mereka mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Format surat amaran kerap cuti sepatutnya mempunyai format yang jelas dan mudah difahami oleh penerima surat.