Surat amaran tidak datang kerja adalah satu dokumen rasmi yang biasanya dikeluarkan oleh majikan kepada pekerja yang sering tidak hadir bekerja tanpa alasan yang munasabah. Dokumen ini mempunyai fungsi dan tujuan tertentu yang perlu dipahami oleh semua pihak. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan apa yang perlu anda ketahui mengenai surat amaran tidak datang kerja.

Pengertian Surat Amaran Tidak Datang Kerja

Surat amaran tidak datang kerja adalah satu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh majikan kepada pekerja yang sering tidak hadir bekerja tanpa alasan yang munasabah. Dokumen ini mempunyai fungsi untuk memberi amaran kepada pekerja berkenaan dan memaklumkan akibat yang mungkin berlaku sekiranya mereka terus tidak hadir bekerja tanpa alasan yang munasabah.

Fungsi dan Tujuan Surat Amaran Tidak Datang Kerja

Surat amaran tidak datang kerja mempunyai beberapa fungsi dan tujuan, antaranya:

  • Memberi amaran kepada pekerja yang sering tidak hadir bekerja tanpa alasan yang munasabah;
  • Memaklumkan akibat yang mungkin berlaku sekiranya pekerja terus tidak hadir bekerja tanpa alasan yang munasabah;
  • Memberi peluang kepada pekerja untuk memperbetulkan kelakuan mereka;
  • Menjaga kepentingan majikan dan memastikan kelancaran operasi syarikat.

Format Surat Amaran Tidak Datang Kerja

Surat amaran tidak datang kerja hendaklah mempunyai format yang jelas dan mudah difahami. Format yang disarankan adalah seperti berikut:

  1. Tajuk - Surat Amaran Tidak Hadir Bekerja;
  2. Penerangan ringkas mengenai sebab dikeluarkan surat amaran;
  3. Butir-butir pekerja seperti nama, nombor kad pengenalan, dan jawatan;
  4. Tarikh dikeluarkan surat amaran;
  5. Isi kandungan surat amaran yang mengandungi amaran dan akibat yang mungkin berlaku sekiranya pekerja terus tidak hadir bekerja tanpa alasan yang munasabah;
  6. Nama dan tandatangan majikan atau wakil syarikat.

Contoh Surat Amaran Tidak Datang Kerja

Berikut adalah contoh surat amaran tidak datang kerja:

Contoh 1:

Tajuk: Surat Amaran Tidak Hadir Bekerja

Kepada: [Nama Pekerja], [No. Kad Pengenalan], [Jawatan]

Tarikh: [Tarikh Dikeluarkan Surat Amaran]

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Dengan hormatnya, kami ingin memaklumkan bahawa syarikat kami telah memerhatikan kelakuan tidak hadir bekerja anda yang sering berlaku tanpa sebab yang munasabah. Kami ingin menegaskan bahawa ketidakhadiran bekerja yang berulang kali tanpa sebab yang munasabah tidak akan ditoleransi oleh syarikat kami.

Oleh itu, dengan surat ini, kami ingin memberikan amaran kepada anda berkenaan dengan kelakuan tidak hadir bekerja yang sering berlaku tanpa sebab yang munasabah. Sekiranya kelakuan ini berterusan, tindakan selanjutnya mungkin melibatkan penamatan perkhidmatan anda di syarikat kami.

Kami berharap bahawa anda dapat memperbetulkan kelakuan anda dan hadir bekerja seperti biasa.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama dan tandatangan majikan/wakil syarikat]

Contoh 2:

Tajuk: Surat Amaran Tidak Hadir Bekerja

Kepada: [Nama Pekerja], [No. Kad Pengenalan], [Jawatan]

Tarikh: [Tarikh Dikeluarkan Surat Amaran]

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Kami ingin memaklumkan bahawa syarikat kami telah memerhatikan kelakuan tidak hadir bekerja anda yang sering berlaku tanpa sebab yang munasabah. Kami ingin menegaskan bahawa ketidakhadiran bekerja yang berulang kali tanpa sebab yang munasabah tidak akan ditoleransi oleh syarikat kami.

Sehubungan dengan itu, dengan surat ini, kami ingin memberikan amaran kepada anda berkenaan dengan kelakuan tidak hadir bekerja yang sering berlaku tanpa sebab yang munasabah. Sekiranya kelakuan ini berterusan, tindakan selanjutnya mungkin melibatkan penamatan perkhidmatan anda di syarikat kami.

Dalam surat amaran ini, kami ingin memberikan anda satu peluang untuk memperbetulkan kelakuan anda. Oleh itu, anda diminta untuk menghadiri mesyuarat dengan ketua jabatan anda pada [Tarikh dan Masa Mesyuarat]. Anda dikehendaki membawa surat amaran ini bersama anda ke dalam mesyuarat tersebut.

Kami berharap bahawa anda dapat memperbetulkan kelakuan anda dan hadir bekerja seperti biasa. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di talian [Nombor Telefon].

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

[Nama dan tandatangan majikan/wakil syarikat]

FAQs

1. Apa yang harus dilakukan jika saya menerima surat amaran tidak datang kerja?

Jawapan: Sekiranya anda menerima surat amaran tidak datang kerja, anda perlu memahami kandungan surat tersebut dan memperbetulkan kelakuan anda. Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi majikan anda.

2. Apakah akibat yang boleh berlaku sekiranya saya terus tidak hadir bekerja tanpa alasan yang munasabah?

Jawapan: Akibat yang mungkin berlaku sekiranya anda terus tidak hadir bekerja tanpa alasan yang munasabah adalah penamatan perkhidmatan anda di syarikat tersebut.

3. Adakah majikan perlu memberikan amaran sebelum menamatkan perkhidmatan pekerja?

Jawapan: Ya, majikan perlu memberikan amaran kepada pekerja sebelum menamatkan perkhidmatan mereka. Amaran ini diberikan sebagai satu peluang untuk pekerja memperbetulkan kelakuan mereka.

Kesimpulan

Surat amaran tidak datang kerja adalah satu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh majikan kepada pekerja yang sering tidak hadir bekerja tanpa alasan yang munasabah. Dokumen ini mempunyai fungsi dan tujuan tertentu yang perlu dipahami oleh semua pihak. Format surat amaran perlu jelas dan mudah difahami. Sekiranya anda menerima surat amaran, anda perlu memahami kandungan surat tersebut dan memperbetulkan kelakuan anda. Sekiranya anda memerlukan penjelasan lanjut, sila hubungi majikan anda.