Surat kebenaran menjalankan tugas kewangan adalah surat yang dikeluarkan oleh pengurus atau pemilik syarikat kepada individu yang bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan untuk melakukan tugas kewangan tertentu. Surat ini bertujuan untuk memberi kebenaran dan mandat kepada individu tersebut untuk melaksanakan tugas kewangan seperti membuka akaun bank, membuat pembayaran dan lain-lain.

Fungsi Surat Kebenaran Menjalankan Tugas Kewangan

Surat kebenaran menjalankan tugas kewangan memainkan peranan penting dalam pengurusan kewangan syarikat. Antara fungsi penting surat ini adalah:

 • Memberi kebenaran kepada individu yang bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan untuk melaksanakan tugas kewangan tertentu.
 • Memastikan individu yang dilantik mempunyai mandat untuk melaksanakan tugas kewangan tersebut.
 • Memudahkan urusan perbankan dan pembayaran syarikat.

Tujuan Surat Kebenaran Menjalankan Tugas Kewangan

Surat kebenaran menjalankan tugas kewangan mempunyai beberapa tujuan yang perlu difahami oleh individu yang dilantik. Antara tujuan surat ini adalah:

 • Menjelaskan tugas kewangan yang perlu dilaksanakan oleh individu yang dilantik.
 • Memberi kebenaran dan mandat kepada individu tersebut untuk melaksanakan tugas kewangan.
 • Memudahkan urusan perbankan dan pembayaran syarikat.

Format Surat Kebenaran Menjalankan Tugas Kewangan

Surat kebenaran menjalankan tugas kewangan perlu ditulis dengan format yang jelas dan mudah difahami oleh individu yang dilantik. Berikut adalah format yang boleh diikuti:

 1. Tarikh surat ditulis
 2. Butir-butir syarikat
 3. Nama individu yang dilantik
 4. Tugas kewangan yang perlu dilaksanakan
 5. Masa tempoh pelaksanaan tugas
 6. Tandatangan dan cop syarikat

Contoh Surat Kebenaran Menjalankan Tugas Kewangan

Berikut adalah contoh surat kebenaran menjalankan tugas kewangan:

Contoh 1:

Tarikh: 1 Januari 2022

Butir-butir Syarikat:

Nama Syarikat: ABC Sdn. Bhd.

Alamat: No. 1, Jalan ABC, 43000 Kajang, Selangor

Talian: 03-12345678

Faks: 03-12345679

Surat Kebenaran Menjalankan Tugas Kewangan

Kepada: Ahmad bin Ali

Tugas Kewangan:

1. Membuka akaun bank atas nama syarikat

2. Membayar gaji pekerja untuk bulan Januari 2022

Masa Pelaksanaan:

1. Membuka akaun bank: 2 Januari 2022

2. Membayar gaji pekerja: 28 Januari 2022

Tarikh surat ini dikeluarkan: 1 Januari 2022

Tandatangan:

ABC Sdn. Bhd.

Contoh 2:

Tarikh: 1 Februari 2022

Butir-butir Syarikat:

Nama Syarikat: XYZ Sdn. Bhd.

Alamat: No. 2, Jalan XYZ, 43000 Kajang, Selangor

Talian: 03-98765432

Faks: 03-98765431

Surat Kebenaran Menjalankan Tugas Kewangan

Kepada: Siti binti Ahmad

Tugas Kewangan:

1. Membayar sewa pejabat untuk bulan Februari 2022

2. Membayar bil elektrik dan air untuk bulan Februari 2022

Masa Pelaksanaan:

1. Membayar sewa pejabat: 2 Februari 2022

2. Membayar bil elektrik dan air: 7 Februari 2022

Tarikh surat ini dikeluarkan: 1 Februari 2022

Tandatangan:

XYZ Sdn. Bhd.

FAQs

Q: Siapakah yang boleh mengeluarkan surat kebenaran menjalankan tugas kewangan?

A: Surat kebenaran menjalankan tugas kewangan boleh dikeluarkan oleh pengurus atau pemilik syarikat.

Q: Apa fungsi surat kebenaran menjalankan tugas kewangan?

A: Surat kebenaran menjalankan tugas kewangan memainkan peranan penting dalam pengurusan kewangan syarikat, antaranya memberi kebenaran kepada individu yang bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan untuk melaksanakan tugas kewangan tertentu dan memudahkan urusan perbankan dan pembayaran syarikat.

Kesimpulan

Surat kebenaran menjalankan tugas kewangan memainkan peranan penting dalam pengurusan kewangan syarikat. Surat ini memberi kebenaran dan mandat kepada individu yang bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan untuk melaksanakan tugas kewangan tertentu. Surat kebenaran menjalankan tugas kewangan perlu ditulis dengan format yang jelas dan mudah difahami oleh individu yang dilantik. Contohnya termasuklah membuka akaun bank dan membuat pembayaran. Dengan surat ini, urusan kewangan syarikat dapat dijalankan dengan lebih mudah dan lancar.