Surat letak jawatan notis sebulan adalah surat yang dikirimkan oleh seorang pekerja kepada majikannya untuk memberitahu akan meletakkan jawatan dalam tempoh sebulan. Surat ini biasanya dikirimkan apabila seorang pekerja ingin berhenti kerja dengan hormat dan memberikan majikan masa yang cukup untuk mencari pengganti.

Fungsi Surat Letak Jawatan Notis Sebulan

Surat letak jawatan notis sebulan mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

 • Memberi tahu majikan tentang keputusan pekerja untuk meletakkan jawatan
 • Memberikan masa yang cukup kepada majikan untuk mencari pengganti
 • Menunjukkan sikap hormat dari pekerja terhadap majikan dan syarikat
 • Menghindari keadaan yang tidak menyenangkan apabila pekerja berhenti secara tiba-tiba tanpa memberikan notis

Tujuan Surat Letak Jawatan Notis Sebulan

Surat letak jawatan notis sebulan mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

 • Memberikan waktu yang cukup kepada majikan untuk mencari pengganti
 • Menjaga hubungan baik antara pekerja dan majikan
 • Mengurangkan risiko tuntutan undang-undang oleh majikan terhadap pekerja yang berhenti secara tiba-tiba

Format Surat Letak Jawatan Notis Sebulan

Surat letak jawatan notis sebulan hendaklah ditulis dengan format yang formal dan jelas. Format yang baik hendaklah mempunyai:

 • Tarikh
 • Nama dan alamat majikan
 • Subjek
 • Isi surat
 • Tandatangan dan nama pekerja

Contoh Surat Letak Jawatan Notis Sebulan

Berikut adalah contoh surat letak jawatan notis sebulan:

Contoh 1:

Tarikh: 1 Januari 2022

Nama dan Alamat Majikan:

Tuan Haji Ahmad bin Abdullah

Pengurus Besar

Syarikat XYZ Sdn Bhd

123 Jalan Ampang

50450 Kuala Lumpur

Subjek: Notis Meletakkan Jawatan

Tuan,

Saya, Ali bin Abu, ingin memberitahu bahawa saya akan meletakkan jawatan sebagai Eksekutif Jualan di Syarikat XYZ Sdn Bhd. Saya akan berkhidmat selama sebulan bermula dari hari ini, iaitu pada 1 Februari 2022. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada syarikat kerana memberi saya peluang untuk bekerja selama 3 tahun di sini.

Saya berharap bahawa pemberitahuan ini memberikan masa yang mencukupi kepada syarikat untuk mencari pengganti yang sesuai. Saya akan memberikan kerjasama sepenuhnya selama tempoh notis ini.

Sekian, terima kasih.

“Tandatangan”

Ali bin Abu

Contoh 2:

Tarikh: 1 Januari 2022

Nama dan Alamat Majikan:

Puan Norhayati binti Mohd Yusof

Pengarah Urusan

Syarikat ABC Sdn Bhd

456 Jalan Bukit Bintang

55100 Kuala Lumpur

Subjek: Notis Meletakkan Jawatan

Puan,

Saya, Siti binti Ahmad, ingin memberitahu bahawa saya akan meletakkan jawatan sebagai Penolong Pengurus di Syarikat ABC Sdn Bhd. Saya akan berkhidmat selama sebulan bermula dari hari ini, iaitu pada 1 Februari 2022. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada syarikat kerana memberi saya peluang untuk bekerja selama 2 tahun di sini.

Saya berharap bahawa pemberitahuan ini memberikan masa yang mencukupi kepada syarikat untuk mencari pengganti yang sesuai. Saya akan memberikan kerjasama sepenuhnya selama tempoh notis ini.

Sekian, terima kasih.

“Tandatangan”

Siti binti Ahmad

FAQs

1. Berapa lama tempoh notis yang perlu diberikan?

Tempoh notis yang perlu diberikan bergantung kepada perjanjian antara majikan dan pekerja atau mengikut polisi syarikat. Biasanya, tempoh notis yang diberikan adalah sebulan.

2. Apa yang perlu disertakan dalam surat letak jawatan notis sebulan?

Surat letak jawatan notis sebulan hendaklah mempunyai format yang jelas dan formal. Anda perlu menyertakan tarikh, nama dan alamat majikan, subjek, isi surat, dan tandatangan dan nama pekerja.

3. Adakah perlu memberikan alasan berhenti kerja dalam surat letak jawatan notis sebulan?

Tidak perlu memberikan alasan berhenti kerja dalam surat letak jawatan notis sebulan. Namun, anda boleh memberikan alasan ringkas sekiranya ingin memberitahu.

Kesimpulan

Surat letak jawatan notis sebulan adalah surat yang penting bagi seorang pekerja yang ingin meletakkan jawatan dengan hormat. Surat ini mempunyai beberapa fungsi dan tujuan, antaranya untuk memberikan masa yang mencukupi kepada majikan untuk mencari pengganti dan menjaga hubungan baik antara pekerja dan majikan. Surat letak jawatan notis sebulan hendaklah ditulis dengan format yang jelas dan formal, dan tidak perlu memberikan alasan berhenti kerja.