Surat memohon kebenaran menggunakan tempat adalah surat rasmi yang biasanya ditulis oleh individu atau organisasi yang ingin menggunakan sesuatu tempat untuk aktiviti tertentu seperti majlis perkahwinan, jamuan makan, seminar, dan sebagainya. Surat ini bertujuan untuk memohon izin daripada pemilik tempat atau pihak berkuasa yang bertanggungjawab ke atas tempat tersebut.

Pengertian Surat Memohon Kebenaran Menggunakan Tempat

Surat memohon kebenaran menggunakan tempat adalah surat rasmi yang dibuat untuk memohon izin menggunakan sesuatu tempat untuk aktiviti tertentu. Surat ini biasanya ditujukan kepada pemilik tempat atau pihak berkuasa yang bertanggungjawab ke atas tempat tersebut.

Fungsi Surat Memohon Kebenaran Menggunakan Tempat

Surat memohon kebenaran menggunakan tempat mempunyai beberapa fungsi seperti:

 • Memohon izin daripada pemilik tempat atau pihak berkuasa yang bertanggungjawab ke atas tempat tersebut.
 • Menunjukkan kesopanan dan kesusilaan dalam menggunakan tempat tersebut.
 • Menunjukkan tanggungjawab dan komitmen untuk menjaga kebersihan dan ketertiban tempat tersebut.
 • Menjelaskan aktiviti yang akan dijalankan di tempat tersebut.

Tujuan Surat Memohon Kebenaran Menggunakan Tempat

Tujuan utama surat memohon kebenaran menggunakan tempat adalah untuk memohon izin daripada pemilik tempat atau pihak berkuasa yang bertanggungjawab ke atas tempat tersebut. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk menunjukkan kesopanan dan kesusilaan dalam menggunakan tempat tersebut serta menjelaskan aktiviti yang akan dijalankan di tempat tersebut.

Format Surat Memohon Kebenaran Menggunakan Tempat

Surat memohon kebenaran menggunakan tempat biasanya mempunyai format yang sama seperti surat rasmi lain. Berikut adalah format yang biasa digunakan:

 1. Tarikh
 2. Nama pemilik tempat atau pihak berkuasa
 3. Alamat
 4. Perihal: Permohonan kebenaran menggunakan tempat
 5. Tuan,
 6. Saya/I kami ingin memohon kebenaran untuk menggunakan tempat yang Tuan/Pihak Berkuasa uruskan untuk aktiviti kami seperti berikut:
 • Nama Aktiviti
 • Tarikh dan waktu
 • Bilangan peserta/undangan
 1. Kami berjanji untuk menjaga kebersihan dan ketertiban tempat tersebut serta mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuan/Pihak Berkuasa. Kami juga akan memastikan bahawa tempat tersebut dikembalikan dalam keadaan yang baik selepas selesai menggunakan.
 2. Sekian, terima kasih.
 3. Yang benar,
 4. Nama Penuh
 5. No. Telefon/Emel

Contoh Surat Memohon Kebenaran Menggunakan Tempat

Berikut adalah contoh surat memohon kebenaran menggunakan tempat:

Contoh 1:

Tarikh: 10 Mei 2021

Nama Pemilik Tempat

Alamat Pemilik Tempat

Perihal: Permohonan Kebenaran Menggunakan Tempat

Tuan,

Saya, Ahmad bin Ali ingin memohon kebenaran daripada Tuan untuk menggunakan dewan serbaguna yang Tuan uruskan pada 20 Mei 2021 jam 2.30 petang hingga 6.00 petang untuk majlis perkahwinan saya. Majlis ini akan dihadiri oleh 200 orang dan kami berjanji untuk menjaga kebersihan dan ketertiban dewan tersebut serta mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuan. Kami juga akan memastikan bahawa dewan tersebut dikembalikan dalam keadaan yang baik selepas selesai menggunakan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Ahmad bin Ali

No. Telefon: 012-3456789

Emel: [email protected]

Contoh 2:

Tarikh: 10 Mei 2021

Pihak Berkuasa

Alamat Pihak Berkuasa

Perihal: Permohonan Kebenaran Menggunakan Tempat

Tuan,

Kami, Persatuan Belia Malaysia ingin memohon kebenaran daripada Tuan untuk menggunakan padang yang Tuan uruskan pada 30 Mei 2021 jam 10.00 pagi hingga 12.00 tengahari untuk aktiviti gotong-royong. Aktiviti ini akan dihadiri oleh 50 orang dan kami berjanji untuk menjaga kebersihan dan ketertiban padang tersebut serta mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuan. Kami juga akan memastikan bahawa padang tersebut dikembalikan dalam keadaan yang baik selepas selesai menggunakan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Persatuan Belia Malaysia

No. Telefon: 012-3456789

Emel: [email protected]

FAQs Surat Memohon Kebenaran Menggunakan Tempat

1. Apakah dokumen yang diperlukan untuk memohon kebenaran menggunakan tempat?

Tidak semua tempat memerlukan dokumen untuk memohon kebenaran. Namun, ada beberapa tempat yang memerlukan dokumen seperti surat pengesahan daripada pihak berkuasa atau pemilik tempat, gambaran aktiviti yang akan dijalankan, dan sebagainya.

2. Berapa lama tempoh yang diperlukan untuk mendapatkan kebenaran menggunakan tempat?

Tempoh yang diperlukan untuk mendapatkan kebenaran menggunakan tempat bergantung kepada pemilik tempat atau pihak berkuasa yang bertanggungjawab ke atas tempat tersebut. Ada yang memerlukan tempoh beberapa hari dan ada yang memerlukan tempoh beberapa minggu. Oleh itu, pastikan untuk membuat permohonan jauh-jauh hari sebelum tarikh aktiviti untuk mengelakkan sebarang masalah.

Kesimpulannya

Surat memohon kebenaran menggunakan tempat adalah surat rasmi yang dibuat untuk memohon izin menggunakan sesuatu tempat untuk aktiviti tertentu. Surat ini mempunyai fungsi untuk memohon izin daripada pemilik tempat atau pihak berkuasa yang bertanggungjawab ke atas tempat tersebut serta menunjukkan kesopanan dan kesusilaan dalam menggunakan tempat tersebut. Surat ini juga bertujuan untuk menjelaskan aktiviti yang akan dijalankan di tempat tersebut. Pastikan untuk mengikut format yang betul dan membuat permohonan jauh-jauh hari sebelum tarikh aktiviti untuk mengelakkan sebarang masalah.