Surat pelantikan jawatankuasa PBPPP (Pertubuhan Berdaftar Pembangunan Peladang) adalah dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa untuk memperkenalkan jawatankuasa yang diangkat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab tertentu dalam organisasi tersebut. Surat pelantikan ini memberikan pengesahan dan kepercayaan kepada individu yang dipilih untuk mengambil alih peranan tersebut.

Pengertian Surat Pelantikan Jawatankuasa PBPPP

Surat pelantikan jawatankuasa PBPPP adalah dokumen rasmi yang mengakui seseorang individu yang telah dipilih untuk bertindak sebagai ahli jawatankuasa dalam organisasi tersebut. Dokumen ini memberikan hak dan tanggungjawab kepada individu tersebut untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan dalam aktiviti yang berkaitan dengan organisasi.

Fungsi Surat Pelantikan Jawatankuasa PBPPP

Surat pelantikan jawatankuasa PBPPP mempunyai beberapa fungsi penting seperti berikut:

 1. Memberikan pengesahan dan kepercayaan kepada individu yang ditunjuk untuk mengambil alih peranan dalam organisasi.
 2. Menentukan tanggungjawab dan tugas yang perlu dilakukan oleh ahli jawatankuasa.
 3. Mengukuhkan struktur organisasi dan memastikan bahawa individu yang dipilih mempunyai kelayakan dan kemampuan untuk menjalankan tugas tersebut.
 4. Menjamin bahawa aktiviti yang dijalankan oleh organisasi adalah sah dan selaras dengan undang-undang yang berlaku.

Tujuan Surat Pelantikan Jawatankuasa PBPPP

Tujuan utama surat pelantikan jawatankuasa PBPPP adalah untuk memilih individu yang berkelayakan dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh organisasi. Surat pelantikan ini juga membantu mengukuhkan struktur organisasi dan memudahkan pengurusan dan pemantauan aktiviti oleh pihak berkuasa.

Format Surat Pelantikan Jawatankuasa PBPPP

Surat pelantikan jawatankuasa PBPPP biasanya mempunyai format yang standard seperti berikut:

 1. Tajuk surat
 2. Nama Penuh Individu yang Dilantik
 3. Alamat Surat Menyurat
 4. Tarikh
 5. Tajuk Jawatankuasa
 6. Tugas dan Tanggungjawab
 7. Masa Tempoh Pelantikan
 8. Tandatangan dan Cop Rasmi

Contoh Surat Pelantikan Jawatankuasa PBPPP

Berikut adalah contoh surat pelantikan jawatankuasa PBPPP:

Contoh 1

Tajuk Surat: Surat Pelantikan Jawatankuasa PBPPP

Nama Penuh Individu yang Dilantik: Ahmad bin Ismail

Alamat Surat Menyurat: No. 5, Jalan Taman Seri, 43200 Cheras, Selangor

Tarikh: 1 Januari 2022

Tajuk Jawatankuasa: Jawatankuasa Kewangan PBPPP

Tugas dan Tanggungjawab: Menjalankan aktiviti kewangan bagi PBPPP, membuat keputusan berkenaan perbelanjaan dan pengurusan wang organisasi serta memantau akaun PBPPP

Masa Tempoh Pelantikan: 2 Tahun

Tandatangan dan Cop Rasmi: [Tandatangan dan Cop Rasmi]

Contoh 2

Tajuk Surat: Surat Pelantikan Jawatankuasa PBPPP

Nama Penuh Individu yang Dilantik: Siti binti Abdullah

Alamat Surat Menyurat: No. 10, Jalan Raja Muda, 40000 Shah Alam, Selangor

Tarikh: 1 Januari 2022

Tajuk Jawatankuasa: Jawatankuasa Pembangunan PBPPP

Tugas dan Tanggungjawab: Menjalankan aktiviti pembangunan bagi PBPPP, membuat keputusan berkenaan projek pembangunan dan memantau kemajuan projek tersebut

Masa Tempoh Pelantikan: 2 Tahun

Tandatangan dan Cop Rasmi: [Tandatangan dan Cop Rasmi]

FAQs

1. Siapakah yang boleh dilantik sebagai ahli jawatankuasa PBPPP?

Individu yang berkelayakan dan mempunyai pengalaman dalam bidang yang berkaitan dengan aktiviti PBPPP boleh dilantik sebagai ahli jawatankuasa PBPPP.

2. Apa yang perlu dilakukan sekiranya saya tidak dapat melaksanakan tugas sebagai ahli jawatankuasa PBPPP?

Sekiranya anda tidak dapat melaksanakan tugas sebagai ahli jawatankuasa PBPPP, anda perlu memberitahu pihak berkuasa secepat mungkin untuk membolehkan penggantian dilakukan.

3. Berapa lama tempoh pelantikan sebagai ahli jawatankuasa PBPPP?

Tempoh pelantikan sebagai ahli jawatankuasa PBPPP bergantung kepada keperluan organisasi dan boleh berbeza-beza untuk setiap individu yang dilantik.

4. Apakah tugas dan tanggungjawab ahli jawatankuasa PBPPP?

Tugas dan tanggungjawab ahli jawatankuasa PBPPP bergantung kepada jawatankuasa yang diangkat dan boleh meliputi aktiviti seperti pembangunan, kewangan, pemasaran dan sebagainya.

5. Adakah surat pelantikan jawatankuasa PBPPP mempunyai tarikh luput?

Ya, surat pelantikan jawatankuasa PBPPP mempunyai tarikh luput yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Sekiranya tempoh pelantikan telah tamat, individu tersebut perlu dilantik semula sekiranya masih diperlukan oleh organisasi.

Kesimpulan

Secara kesimpulannya, surat pelantikan jawatankuasa PBPPP adalah dokumen rasmi yang memberikan pengesahan dan kepercayaan kepada individu yang dilantik untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab dalam organisasi. Surat pelantikan ini mempunyai fungsi penting untuk mengukuhkan struktur organisasi dan memastikan bahawa individu yang dipilih mempunyai kelayakan dan kemampuan untuk menjalankan tugas tersebut. Contoh-contoh surat pelantikan jawatankuasa PBPPP juga boleh membantu individu memahami format dan isi kandungan yang perlu disertakan dalam dokumen tersebut.