Surat pelarasan gaji kakitangan awam adalah dokumen yang digunakan oleh majikan untuk memaklumkan kepada kakitangan awam mengenai sebarang perubahan dalam gaji dan elaun mereka. Surat ini penting kerana ia memastikan bahawa kakitangan awam menerima bayaran yang adil dan saksama berdasarkan tugas dan tanggungjawab mereka.

Pengertian Surat Pelarasan Gaji Kakitangan Awam

Surat pelarasan gaji kakitangan awam adalah dokumen rasmi yang mengandungi maklumat berkaitan dengan gaji dan elaun kakitangan awam. Dokumen ini biasanya dikeluarkan oleh majikan, sama ada kerajaan atau syarikat swasta, untuk memaklumkan kakitangan awam mengenai sebarang perubahan dalam gaji dan elaun mereka.

Fungsi dan Tujuan Surat Pelarasan Gaji Kakitangan Awam

Fungsi utama surat pelarasan gaji kakitangan awam adalah untuk memastikan bahawa kakitangan awam menerima bayaran yang adil dan saksama berdasarkan tugas dan tanggungjawab mereka. Dokumen ini juga penting untuk memastikan bahawa kakitangan awam memahami dengan jelas tentang gaji dan elaun mereka serta sebarang perubahan yang berlaku.

Tujuan surat pelarasan gaji kakitangan awam adalah untuk memberikan maklumat yang jelas dan telus mengenai gaji dan elaun kakitangan awam. Dokumen ini juga bertujuan untuk mengurangkan sebarang keraguan atau ketidakpastian yang mungkin timbul di kalangan kakitangan awam dan memastikan bahawa mereka merasa selesa dengan bayaran yang mereka terima.

Format Surat Pelarasan Gaji Kakitangan Awam

Surat pelarasan gaji kakitangan awam biasanya mengandungi butir-butir berikut:

 1. Tarikh pembuatan surat
 2. Nama dan jawatan kakitangan awam
 3. Butiran gaji dan elaun sebelum perubahan
 4. Butiran gaji dan elaun selepas perubahan
 5. Sebarang syarat atau terma yang perlu dipatuhi oleh kakitangan awam
 6. Tandatangan majikan

Contoh Surat Pelarasan Gaji Kakitangan Awam

Berikut adalah contoh surat pelarasan gaji kakitangan awam untuk syarikat swasta:

Tarikh: 1 Januari 2022

Kepada: Tan Ah Meng

Jawatan: Eksekutif Pemasaran

Dengan ini dimaklumkan bahawa gaji dan elaun bagi jawatan anda telah mengalami beberapa perubahan berdasarkan prestasi kerja anda. Perincian gaji dan elaun baru adalah seperti berikut:

 • Gaji asas: RM 4,500
 • Elaun pengangkutan: RM 500
 • Elaun makan: RM 300

Anda juga layak untuk mendapat bonus tahunan sebanyak 2 bulan gaji berdasarkan prestasi kerja anda yang cemerlang.

Sila maklum bahawa terdapat syarat dan terma yang perlu dipatuhi oleh anda untuk terus menerima gaji dan elaun seperti yang dinyatakan di dalam kontrak anda.

Sila tandatangan pada ruangan di bawah sebagai pengesahan dan penerimaan gaji dan elaun baru anda.

Tandatangan: _______________________

Berikut adalah contoh surat pelarasan gaji kakitangan awam untuk kakitangan awam kerajaan:

Tarikh: 1 Januari 2022

Kepada: Encik Ahmad Bin Hassan

Jawatan: Penolong Pegawai Teknikal

Jabatan: Jabatan Kerja Raya

Dengan hormatnya, dimaklumkan bahawa gaji dan elaun bagi jawatan anda telah diubah berdasarkan prestasi kerja anda yang cemerlang. Perincian gaji dan elaun baru adalah seperti berikut:

 • Gaji asas: RM 2,500
 • Elaun kewangan: RM 500
 • Elaun perumahan: RM 300

Anda juga layak untuk mendapat bonus tahunan sebanyak 1 bulan gaji berdasarkan prestasi kerja anda yang cemerlang.

Sila maklum bahawa terdapat syarat dan terma yang perlu dipatuhi oleh anda untuk terus menerima gaji dan elaun seperti yang dinyatakan di dalam perjanjian perkhidmatan anda.

Sila tandatangan pada ruangan di bawah sebagai pengesahan dan penerimaan gaji dan elaun baru anda.

Tandatangan: _______________________

FAQs

Apa yang perlu dilakukan jika saya tidak bersetuju dengan perubahan gaji dan elaun saya?

Anda boleh berbincang dengan majikan anda untuk mendapatkan penjelasan lanjut mengenai perubahan tersebut. Jika anda masih tidak bersetuju, anda boleh mengambil tindakan undang-undang atau memohon bantuan dari kesatuan sekerja anda.

Adakah majikan perlu mengeluarkan surat pelarasan gaji kakitangan awam?

Ya, majikan perlu mengeluarkan surat pelarasan gaji kakitangan awam untuk memastikan bahawa kakitangan awam memahami dengan jelas tentang gaji dan elaun mereka serta sebarang perubahan yang berlaku.

Bagaimana saya boleh memastikan bahawa saya menerima bayaran yang adil dan saksama?

Anda boleh membandingkan gaji dan elaun anda dengan kakitangan awam yang mempunyai jawatan dan tanggungjawab yang sama. Jika anda merasakan bahawa anda tidak menerima bayaran yang adil dan saksama, anda boleh berbincang dengan majikan anda atau memohon bantuan dari kesatuan sekerja anda.

Apa yang perlu saya lakukan selepas menerima surat pelarasan gaji kakitangan awam?

Anda perlu membaca dengan teliti surat tersebut dan memastikan bahawa anda memahami dengan jelas tentang gaji dan elaun baru anda serta sebarang syarat atau terma yang perlu dipatuhi oleh anda. Jika anda bersetuju dengan perubahan tersebut, anda perlu menandatangani surat tersebut sebagai pengesahan dan penerimaan gaji dan elaun baru anda.

Adakah saya perlu membayar yuran untuk mendapatkan surat pelarasan gaji kakitangan awam?

Tidak, anda tidak perlu membayar yuran untuk mendapatkan surat pelarasan gaji kakitangan awam. Dokumen ini biasanya dikeluarkan secara percuma oleh majikan anda.

Berapa kerap majikan perlu mengeluarkan surat pelarasan gaji kakitangan awam?

Majikan perlu mengeluarkan surat pelarasan gaji kakitangan awam sekurang-kurangnya setahun sekali atau sekiranya terdapat sebarang perubahan dalam gaji dan elaun kakitangan awam.

Adakah surat pelarasan gaji kakitangan awam perlu dikekalkan oleh kakitangan awam?

Ya, surat pelarasan gaji kakitangan awam perlu dikekalkan oleh kakitangan awam sebagai bukti tentang gaji dan elaun mereka serta sebarang perubahan yang berlaku.

Apakah yang berlaku jika majikan tidak mengeluarkan surat pelarasan gaji kakitangan awam?