Surat Pembatalan Pendaftaran SST adalah surat yang dibuat oleh pemilik atau pengusaha usaha ke Kementerian Kewangan Malaysia untuk membatalkan pendaftaran Sistem Surat Pemberitahuan Cukai Barang dan Perkhidmatan (SST) yang telah dilakukan sebelumnya. Surat pembatalan ini harus dibuat secara sah dan lengkap dengan informasi yang dibutuhkan. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang pengertian, fungsi, tujuan, format, contoh, dan FAQs tentang surat pembatalan pendaftaran SST.

Pengertian Surat Pembatalan Pendaftaran SST

Surat Pembatalan Pendaftaran SST adalah surat yang dibuat oleh pemilik atau pengusaha usaha untuk membatalkan pendaftaran Sistem Surat Pemberitahuan Cukai Barang dan Perkhidmatan (SST) yang telah dilakukan sebelumnya. Surat ini harus diserahkan ke Kementerian Kewangan Malaysia agar pendaftaran SST yang telah dilakukan sebelumnya dapat dihapuskan dari sistem.

Fungsi dan Tujuan Surat Pembatalan Pendaftaran SST

Surat Pembatalan Pendaftaran SST digunakan untuk membatalkan pendaftaran SST yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi utama surat ini adalah untuk memberi tahu Kementerian Kewangan Malaysia bahwa pemilik atau pengusaha usaha tidak ingin lagi terdaftar sebagai pengguna SST dan ingin menghapuskan pendaftarannya dari sistem. Tujuannya adalah untuk menghindari pembayaran pajak SST yang tidak perlu dan mengurangi beban administratif yang tidak perlu.

Format Surat Pembatalan Pendaftaran SST

Surat Pembatalan Pendaftaran SST harus dibuat dengan format resmi dan lengkap dengan informasi yang dibutuhkan. Berikut ini adalah format standar yang biasanya digunakan:

Tarikh
Contoh: 1 Januari 2022

Kepada:
Kementerian Kewangan Malaysia
Jabatan Cukai dan Cukai Barang
Alamat: Jalan Duta, Kuala Lumpur

Tuan/Puan,

Perihal: Permohonan Pembatalan Pendaftaran SST

Dengan hormatnya saya,

Nama: (nama pemilik atau pengusaha usaha)
Alamat: (alamat lengkap pemilik atau pengusaha usaha)

Dengan ini saya ingin memohon untuk membatalkan pendaftaran SST yang telah saya daftarkan sebelumnya. Berikut ini informasi lebih lanjut tentang pendaftaran saya:

Nombor Pendaftaran: (nomor pendaftaran SST)
Tarikh Pendaftaran: (tarikh pendaftaran SST)
Nombor Telefon: (nombor telefon pemilik atau pengusaha usaha)

Saya berharap permohonan saya ini dapat diproses dengan segera dan pendaftaran SST saya dapat dihapuskan dari sistem. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

(tanda tangan pemilik atau pengusaha usaha)
(Nama Pemilik atau Pengusaha Usaha)

Contoh Surat Pembatalan Pendaftaran SST

Berikut ini adalah contoh surat pembatalan pendaftaran SST yang dapat Anda gunakan sebagai referensi:

Contoh 1:

Tarikh: 1 Januari 2022

Kepada:
Kementerian Kewangan Malaysia
Jabatan Cukai dan Cukai Barang
Alamat: Jalan Duta, Kuala Lumpur

Tuan/Puan,

Perihal: Permohonan Pembatalan Pendaftaran SST

Dengan hormatnya saya,

Nama: Ahmad Bin Ali
Alamat: No. 10, Jalan Raja, 50450 Kuala Lumpur

Dengan ini saya ingin memohon untuk membatalkan pendaftaran SST yang telah saya daftarkan sebelumnya. Berikut ini informasi lebih lanjut tentang pendaftaran saya:

Nombor Pendaftaran: SST123456789
Tarikh Pendaftaran: 1 Januari 2020
Nombor Telefon: 012-3456789

Saya berharap permohonan saya ini dapat diproses dengan segera dan pendaftaran SST saya dapat dihapuskan dari sistem. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

(tanda tangan Ahmad Bin Ali)
Ahmad Bin Ali

Contoh 2:

Tarikh: 1 Januari 2022

Kepada:
Kementerian Kewangan Malaysia
Jabatan Cukai dan Cukai Barang
Alamat: Jalan Duta, Kuala Lumpur

Tuan/Puan,

Perihal: Permohonan Pembatalan Pendaftaran SST

Dengan hormatnya saya,

Nama: Siti Binti Rahman
Alamat: No. 20, Jalan Merdeka, 40460 Shah Alam

Dengan ini saya ingin memohon untuk membatalkan pendaftaran SST yang telah saya daftarkan sebelumnya. Berikut ini informasi lebih lanjut tentang pendaftaran saya:

Nombor Pendaftaran: SST987654321
Tarikh Pendaftaran: 1 Januari 2020
Nombor Telefon: 012-3456789

Saya berharap permohonan saya ini dapat diproses dengan segera dan pendaftaran SST saya dapat dihapuskan dari sistem. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

(tanda tangan Siti Binti Rahman)
Siti Binti Rahman

FAQs tentang Surat Pembatalan Pendaftaran SST

1. Siapa yang dapat membuat surat pembatalan pendaftaran SST?

Surat pembatalan pendaftaran SST dapat dibuat oleh pemilik atau pengusaha usaha yang telah terdaftar sebagai pengguna SST di Kementerian Kewangan Malaysia.

2. Apa saja informasi yang harus dicantumkan di dalam surat pembatalan pendaftaran SST?

Informasi yang harus dicantumkan di dalam surat pembatalan pendaftaran SST antara lain nombor pendaftaran SST, tarikh pendaftaran SST, dan nombor telefon pemilik atau pengusaha usaha.

3. Apakah surat pembatalan pendaftaran SST harus dibuat dengan format resmi?

Ya, surat pembatalan pendaftaran SST harus dibuat dengan format resmi dan lengkap dengan informasi yang dibutuhkan.

Kesimpulan

Surat Pembatalan Pendaftaran SST adalah surat yang dibuat oleh pemilik atau pengusaha usaha ke Kementerian Kewangan Malaysia untuk membatalkan pendaftaran Sistem Surat Pemberitahuan Cukai Barang dan Perkhidmatan (SST) yang telah dilakukan sebelumnya. Surat ini dapat membantu menghindari pembayaran pajak SST yang tidak perlu dan mengurangi beban administratif yang tidak perlu. Surat pembatalan pendaftaran SST harus dibuat secara sah dan lengkap dengan informasi yang dibutuhkan, dan harus diserahkan ke Kementerian Kewangan Malaysia agar pendaftaran SST yang telah dilakukan sebelumnya dapat dihapuskan dari sistem.