Surat pembetulan maklumat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) adalah dokumen rasmi yang digunakan untuk membetulkan maklumat cukai yang telah dilaporkan sebelumnya. Surat ini penting untuk memastikan bahawa maklumat cukai yang disampaikan adalah tepat dan sahih. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan tentang surat pembetulan maklumat LHDN dari segi pengertian, fungsi, tujuan, format, dan contoh.

Pengertian Surat Pembetulan Maklumat LHDN

Surat pembetulan maklumat LHDN adalah dokumen rasmi yang digunakan oleh individu atau syarikat untuk membetulkan maklumat cukai yang telah dilaporkan sebelumnya. Dokumen ini dihasilkan selepas pihak LHDN melakukan pemeriksaan terhadap maklumat cukai yang telah disampaikan dan menemui kesalahan atau ketidaktepatan dalam maklumat tersebut.

Fungsi Surat Pembetulan Maklumat LHDN

Surat pembetulan maklumat LHDN memainkan beberapa fungsi penting seperti:

 • Memastikan bahawa maklumat cukai yang disampaikan adalah tepat dan sahih.
 • Mengelakkan sebarang tuntutan atau tindakan undang-undang yang mungkin diambil oleh pihak LHDN.
 • Memperbetulkan kesalahan atau ketidaktepatan dalam maklumat cukai yang telah disampaikan sebelumnya.
 • Memastikan bahawa jumlah cukai yang dibayar adalah tepat dan tidak terlalu banyak atau sedikit.

Tujuan Surat Pembetulan Maklumat LHDN

Tujuan utama surat pembetulan maklumat LHDN adalah untuk memastikan bahawa maklumat yang disampaikan adalah tepat dan sahih. Ini akan membantu individu atau syarikat untuk mengelakkan sebarang tuntutan atau tindakan undang-undang yang mungkin diambil oleh pihak LHDN. Selain itu, surat ini juga membantu memperbetulkan kesalahan atau ketidaktepatan dalam maklumat cukai yang telah disampaikan sebelumnya.

Format Surat Pembetulan Maklumat LHDN

Berikut adalah format umum surat pembetulan maklumat LHDN:

 1. Tarikh surat
 2. Butiran individu atau syarikat
 3. Tarikh dan butiran maklumat cukai yang telah disampaikan
 4. Penerangan mengenai kesalahan atau ketidaktepatan yang ditemui
 5. Penerangan mengenai perbetulan yang perlu dilakukan
 6. Maklumat tentang jumlah cukai yang perlu dibayar selepas pembetulan
 7. Tandatangan individu atau syarikat

Contoh Surat Pembetulan Maklumat LHDN

Berikut adalah contoh surat pembetulan maklumat LHDN:

Contoh 1

Tarikh: 1 Januari 2022

Butiran Individu:

 • Nama: Ali Bin Abu
 • No. Kad Pengenalan: 890101-01-1234
 • No. Telefon: 012-3456789
 • Alamat: No. 1, Jalan Bunga Raya, Taman Bunga, 12345 Kuala Lumpur

Tarikh dan Butiran Maklumat Cukai:

 • Tahun Taksiran: 2021
 • No. Rujukan: 123456789
 • Jenis Cukai: Cukai Pendapatan
 • Jumlah Cukai: RM10,000

Penerangan Mengenai Kesalahan:

Kesalahan telah ditemui dalam jumlah cukai yang dilaporkan. Jumlah cukai yang dilaporkan seharusnya RM9,000 dan bukan RM10,000.

Penerangan Mengenai Perbetulan:

Sila ambil tindakan untuk memperbetulkan maklumat cukai yang dilaporkan. Jumlah cukai yang perlu dibayar selepas pembetulan adalah RM9,000.

Tandatangan:

Ali Bin Abu

Contoh 2

Tarikh: 1 Januari 2022

Butiran Syarikat:

 • Nama Syarikat: ABC Sdn. Bhd.
 • No. Pendaftaran Syarikat: 123456-A
 • No. Telefon: 03-12345678
 • Alamat: No. 1, Jalan Bunga Raya, Taman Bunga, 12345 Kuala Lumpur

Tarikh dan Butiran Maklumat Cukai:

 • Tahun Taksiran: 2021
 • No. Rujukan: 123456789
 • Jenis Cukai: Cukai Perkhidmatan
 • Jumlah Cukai: RM50,000

Penerangan Mengenai Kesalahan:

Kesalahan telah ditemui dalam jumlah cukai yang dilaporkan. Jumlah cukai yang dilaporkan seharusnya RM40,000 dan bukan RM50,000.

Penerangan Mengenai Perbetulan:

Sila ambil tindakan untuk memperbetulkan maklumat cukai yang dilaporkan. Jumlah cukai yang perlu dibayar selepas pembetulan adalah RM40,000.

Tandatangan:

Pengurus ABC Sdn. Bhd.

FAQs Surat Pembetulan Maklumat LHDN

1. Apa yang harus dilakukan jika saya menerima surat pembetulan maklumat LHDN?

Anda perlu memeriksa maklumat cukai yang dilaporkan sebelumnya dan mengambil tindakan untuk memperbetulkan kesalahan atau ketidaktepatan yang ditemui. Anda juga perlu membayar jumlah cukai yang perlu dibayar selepas pembetulan.

2. Berapa lama saya mempunyai masa untuk membetulkan maklumat cukai?

Anda mempunyai masa selama 30 hari dari tarikh surat pembetulan maklumat LHDN diterima untuk membetulkan maklumat cukai yang dilaporkan sebelumnya.

3. Apa yang akan berlaku jika saya tidak membetulkan maklumat cukai?

Jika anda tidak membetulkan maklumat cukai, pihak LHDN boleh mengambil tindakan undang-undang dan menuntut jumlah cukai yang lebih tinggi daripada apa yang dilaporkan sebelumnya.

4. Adakah saya boleh membuat pembetulan melalui e-filing?

Ya, anda boleh membuat pembetulan melalui e-filing dengan menggunakan borang CP22A yang disediakan oleh LHDN.

5. Adakah saya perlu membayar sebarang bayaran untuk membuat pembetulan?

Tidak, anda tidak perlu membayar sebarang bayaran untuk membuat pembetulan maklumat cukai.

Kesimpulan

Surat pembetulan maklumat LHDN adalah dokumen penting yang digunakan untuk memperbetulkan kesalahan atau ketidaktepatan dalam maklumat cukai yang telah dilaporkan sebelumnya. Dokumen ini memainkan fungsi penting dalam memastikan bahawa maklumat cukai yang disampaikan adalah tepat dan sahih. Oleh itu, pastikan anda memeriksa maklumat cukai yang dilaporkan dengan teliti dan membuat pembetulan jika diperlukan.