Surat penamatan kontrak perkhidmatan pembersihan adalah dokumen rasmi yang mengisytiharkan akhir kepada kontrak perkhidmatan pembersihan antara penyedia perkhidmatan dan pihak yang memohon perkhidmatan. Ia merupakan satu langkah penting dalam menjalankan perniagaan dan pentadbiran yang berkesan. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan tentang apa itu surat penamatan kontrak perkhidmatan pembersihan, fungsi, tujuan, format, contoh dan soalan lazim yang berkaitan.

Apa Fungsi Surat Penamatan Kontrak Perkhidmatan Pembersihan?

Surat penamatan kontrak perkhidmatan pembersihan mempunyai beberapa fungsi penting:

 1. Memberitahu penyedia perkhidmatan bahawa kontrak telah berakhir dan pihak yang memohon perkhidmatan tidak lagi memerlukan perkhidmatan pembersihan mereka.
 2. Memastikan bahawa semua pihak memahami keadaan akhir kontrak.
 3. Membolehkan kedua-dua pihak untuk membuat persediaan secara awal untuk menjalankan kontrak dengan penyedia perkhidmatan yang baru.

Apa Tujuan Surat Penamatan Kontrak Perkhidmatan Pembersihan?

Tujuan utama surat penamatan kontrak perkhidmatan pembersihan adalah untuk mengakhiri kontrak dengan cara yang profesional dan teratur. Ia memberi kejelasan mengenai masa akhir kontrak dan memastikan bahawa tidak ada pihak yang terjejas akibat ketidakjelasan atau kekeliruan. Selain itu, ia juga membolehkan kedua-dua pihak untuk mempersiapkan diri bagi kontrak yang baru atau perkhidmatan pembersihan yang lain.

Apa Format Surat Penamatan Kontrak Perkhidmatan Pembersihan?

Surat penamatan kontrak perkhidmatan pembersihan mestilah ditulis dalam format yang jelas dan mudah difahami. Format yang disarankan ialah seperti berikut:

 1. Penyenaraian maklumat pihak yang berkenaan – penyedia perkhidmatan dan pihak yang memohon perkhidmatan.
 2. Tarikh surat ditulis dan tarikh akhir kontrak.
 3. Kenyataan bahawa kontrak telah berakhir dan bahawa pihak yang memohon perkhidmatan tidak lagi memerlukan perkhidmatan pembersihan.
 4. Kenyataan mengenai apa yang diharapkan daripada penyedia perkhidmatan selepas akhir kontrak.
 5. Ucapan terima kasih kerana menyediakan perkhidmatan pembersihan sepanjang kontrak.
 6. Langkah seterusnya bagi kedua-dua pihak.
 7. Tandatangan dan nama penerima surat.

Contoh Surat Penamatan Kontrak Perkhidmatan Pembersihan

Berikut ialah contoh surat penamatan kontrak perkhidmatan pembersihan:

Contoh 1

Tarikh: 1 Januari 2022

Kepada: ABC Cleaning Services

Kepada yang dihormati,

Kami ingin memberitahu bahawa kami tidak lagi memerlukan perkhidmatan pembersihan anda bermula dari 1 Februari 2022. Ini adalah tarikh akhir kontrak kami dengan ABC Cleaning Services.

Kami mengucapkan terima kasih kerana menyediakan perkhidmatan pembersihan sepanjang kontrak anda dengan kami. Kami menghargai usaha dan kerja keras yang anda lakukan untuk menjaga kebersihan premis kami.

Kami berharap agar anda dapat menyerahkan kunci kepada premis kepada kami pada atau sebelum 1 Februari 2022. Kami juga mengharapkan bahawa anda akan memastikan bahawa premis kami dalam keadaan yang bersih dan teratur sebelum akhir kontrak.

Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut atau terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi kami pada talian 03-12345678.

Sekian, terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

XYZ Sdn Bhd

Contoh 2

Tarikh: 1 Januari 2022

Kepada: DEF Cleaning Services

Kepada yang dihormati,

Dengan ini, kami memberitahu bahawa kami tidak lagi memerlukan perkhidmatan pembersihan anda bermula dari 1 April 2022. Ini adalah tarikh akhir kontrak kami dengan DEF Cleaning Services.

Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kerana menyediakan perkhidmatan pembersihan sepanjang kontrak anda dengan kami. Kami menghargai usaha dan kerja keras yang anda lakukan untuk menjaga kebersihan premis kami.

Kami akan memastikan bahawa semua bil dan pembayaran telah diselesaikan sebelum akhir kontrak. Kami juga akan beri perhatian kepada apa-apa maklumat lanjut mengenai pembersihan premis.

Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut atau terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi kami pada talian 03-12345678.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

GHI Sdn Bhd

Soalan Lazim Berkaitan Surat Penamatan Kontrak Perkhidmatan Pembersihan

Berikut ialah soalan lazim yang berkaitan dengan surat penamatan kontrak perkhidmatan pembersihan:

 1. Adakah perlu memberikan sebab mengapa kontrak perkhidmatan pembersihan diakhiri?
 2. Perlukah surat penamatan kontrak perkhidmatan pembersihan ditandatangani oleh kedua-dua pihak?
 3. Bagaimana jika pihak yang memohon perkhidmatan ingin menamakan tarikh akhir yang berbeza daripada tarikh yang dicadangkan oleh penyedia perkhidmatan?
 4. Adakah surat penamatan kontrak perkhidmatan pembersihan perlu dihantar melalui pos atau boleh dihantar melalui e-mel?

Kesimpulannya

Surat penamatan kontrak perkhidmatan pembersihan adalah dokumen penting dalam menjalankan perniagaan dan pentadbiran yang berkesan. Ia memastikan bahawa kedua-dua pihak memahami keadaan akhir kontrak dan membolehkan persediaan awal untuk kontrak atau perkhidmatan pembersihan yang baru. Dalam menyediakan surat penamatan kontrak perkhidmatan pembersihan, pastikan format yang jelas dan mudah difahami. Sekiranya anda memerlukan contoh surat penamatan kontrak perkhidmatan pembersihan, anda boleh merujuk kepada contoh di atas. Jangan lupa untuk menjawab soalan lazim yang berkaitan dengan surat penamatan kontrak perkhidmatan pembersihan.