Assalamualaikum kepada semua pembaca! Hari ini, kami akan membincangkan mengenai surat penamatan perkhidmatan kawalan keselamatan. Bagi sesiapa yang bekerja dalam bidang kawalan keselamatan, pasti sudah tahu mengenai surat ini. Namun begitu, bagi yang masih baru dalam bidang ini, jangan risau, artikel ini akan memberikan panduan lengkap tentang surat penamatan perkhidmatan kawalan keselamatan.

Pengertian Surat Penamatan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

Surat penamatan perkhidmatan kawalan keselamatan ialah surat rasmi yang dikeluarkan oleh majikan untuk memberitahu pekerja kawalan keselamatan bahawa perkhidmatan mereka tidak diperlukan lagi. Surat ini juga dianggap sebagai satu bentuk notis penamatan kontrak kerja.

Fungsi Surat Penamatan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

Surat penamatan perkhidmatan kawalan keselamatan mempunyai beberapa fungsi seperti:

 • Memberitahu pekerja kawalan keselamatan bahawa perkhidmatan mereka telah ditamatkan.
 • Memberi alasan dan penjelasan mengenai penamatan perkhidmatan.
 • Menerangkan hak dan tuntutan pekerja selepas penamatan perkhidmatan.
 • Memberi kesan rasmi kepada pengakhiran perkhidmatan.

Tujuan Surat Penamatan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

Tujuan utama surat penamatan perkhidmatan kawalan keselamatan ialah untuk memberitahu pekerja kawalan keselamatan bahawa perkhidmatan mereka tidak diperlukan lagi. Tujuan lain dari surat ini termasuk:

 • Memberikan alasan yang jelas dan telus mengenai penamatan perkhidmatan.
 • Memastikan bahawa pengakhiran perkhidmatan dilakukan dengan cara yang sah dan mengikut peraturan.
 • Memberikan maklumat mengenai hak dan tuntutan pekerja selepas penamatan perkhidmatan.
 • Menjamin bahawa pengakhiran perkhidmatan dilakukan secara adil dan saksama.

Format Surat Penamatan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

Surat penamatan perkhidmatan kawalan keselamatan harus mengikuti format surat rasmi biasa. Format surat ini harus mengandungi:

 • Penanggalan surat
 • Nama dan alamat majikan
 • Nama dan alamat pekerja kawalan keselamatan
 • Subjek surat
 • Isi kandungan
 • Tarikh pengakhiran perkhidmatan
 • Salinan dokumen sokongan seperti kontrak kerja dan lain-lain (jika perlu)
 • Tanda tangan dan cap majikan

Contoh Surat Penamatan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

Berikut adalah beberapa contoh surat penamatan perkhidmatan kawalan keselamatan:

Contoh Surat Pertama

Tarikh: [Tarikh surat]

Alamat Majikan

Nama Pekerja Kawalan Keselamatan

Subjek: Notis Penamatan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

Tuan,

Dengan hormatnya, saya ingin memberitahu bahawa perkhidmatan anda sebagai pekerja kawalan keselamatan di syarikat kami telah ditamatkan dengan kesan serta-merta.

Penamatan perkhidmatan ini adalah berdasarkan kepada beberapa faktor yang telah kami nilai. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas sumbangan dan usaha yang telah anda berikan kepada syarikat kami selama menjadi sebahagian daripada pasukan kawalan keselamatan. Kami berharap yang anda akan terus berjaya dalam kerjaya anda yang seterusnya.

Kami ingin memberitahu bahawa anda mempunyai hak untuk membuat tuntutan ganti rugi dan elaun yang tertunggak. Oleh itu, sila hubungi jabatan sumber manusia kami untuk urusan lebih lanjut.

Sekiranya anda memerlukan surat sokongan untuk tujuan lain, sila hubungi kami untuk mendapatkan salinan dokumen yang diperlukan.

Sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih dan mengucapkan segala-galanya yang terbaik dalam masa depan.

Sekian, terima kasih.

Tuan/Puan,

Nama dan Jawatan Majikan

Contoh Surat Kedua

Tarikh: [Tarikh surat]

Alamat Majikan

Nama Pekerja Kawalan Keselamatan

Subjek: Notis Penamatan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan

Tuan,

Dengan hormatnya, saya ingin memberitahu bahawa perkhidmatan anda sebagai pekerja kawalan keselamatan di syarikat kami telah ditamatkan dengan kesan serta-merta.

Penamatan perkhidmatan ini adalah berdasarkan kepada beberapa faktor yang telah kami nilai. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas sumbangan dan usaha yang telah anda berikan kepada syarikat kami selama menjadi sebahagian daripada pasukan kawalan keselamatan. Kami berharap yang anda akan terus berjaya dalam kerjaya anda yang seterusnya.

Sila ambil perhatian bahawa penamatan perkhidmatan ini tidak berkaitan dengan prestasi atau tingkah laku anda dalam pekerjaan. Ini hanyalah keputusan perniagaan yang telah kami buat.

Kami ingin memberitahu bahawa anda mempunyai hak untuk membuat tuntutan ganti rugi dan elaun yang tertunggak. Oleh itu, sila hubungi jabatan sumber manusia kami untuk urusan lebih lanjut.

Sekiranya anda memerlukan surat sokongan untuk tujuan lain, sila hubungi kami untuk mendapatkan salinan dokumen yang diperlukan.

Sekali lagi, kami ingin mengucapkan terima kasih dan mengucapkan segala-galanya yang terbaik dalam masa depan.

Tuan/Puan,

Nama dan Jawatan Majikan

FAQs

Apa yang dimaksudkan dengan surat penamatan perkhidmatan kawalan keselamatan?

Surat penamatan perkhidmatan kawalan keselamatan ialah surat rasmi yang dikeluarkan oleh majikan untuk memberitahu pekerja kawalan keselamatan bahawa perkhidmatan mereka tidak diperlukan lagi.

Apakah fungsi surat penamatan perkhidmatan kawalan keselamatan?

Surat penamatan perkhidmatan kawalan keselamatan mempunyai beberapa fungsi seperti memberitahu pekerja kawalan keselamatan bahawa perkhidmatan mereka telah ditamatkan, memberi alasan dan penjelasan mengenai penamatan perkhidmatan, menerangkan hak dan tuntutan pekerja selepas penamatan perkhidmatan, dan memberi kesan rasmi kepada pengakhiran perkhidmatan.

Apakah tujuan surat penamatan perkhidmatan kawalan keselamatan?

Tujuan utama surat penamatan per