Surat penamatan perkhidmatan pekerja adalah suatu dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh majikan untuk memberi notis bahawa perkhidmatan pekerja akan dihentikan pada tarikh yang telah ditetapkan. Surat ini biasanya diberikan kepada pekerja yang tidak lagi diperlukan untuk bekerja di syarikat atau organisasi tersebut.

Fungsi Surat Penamatan Perkhidmatan Pekerja

Surat penamatan perkhidmatan pekerja mempunyai beberapa fungsi penting, antaranya:

 • Memberi notis kepada pekerja bahawa perkhidmatan mereka akan dihentikan pada tarikh yang telah ditetapkan.
 • Menyatakan sebab-sebab penamatan perkhidmatan pekerja, seperti pengurangan kos atau keperluan perniagaan.
 • Memberikan jangka masa yang mencukupi kepada pekerja untuk mencari pekerjaan baru.
 • Melindungi majikan daripada tuntutan undang-undang yang mungkin dibuat oleh pekerja yang tidak berpuas hati dengan penamatan perkhidmatan.
 • Memberikan rekod rasmi tentang penamatan perkhidmatan pekerja.

Tujuan Surat Penamatan Perkhidmatan Pekerja

Surat penamatan perkhidmatan pekerja mempunyai tujuan yang jelas iaitu memberikan notis kepada pekerja bahawa perkhidmatan mereka akan dihentikan pada tarikh yang telah ditetapkan. Selain itu, surat ini juga memberikan penjelasan mengenai sebab-sebab penamatan perkhidmatan, menyatakan hak dan tanggungjawab pekerja dan majikan, serta memberikan maklumat mengenai gaji dan faedah yang masih belum dibayar kepada pekerja.

Format Surat Penamatan Perkhidmatan Pekerja

Surat penamatan perkhidmatan pekerja biasanya mempunyai format yang standard seperti mana yang dikehendaki oleh undang-undang. Format surat ini perlu mengandungi butir-butir seperti berikut:

 • Tarikh surat
 • Butir-butir mengenai syarikat atau organisasi
 • Butir-butir mengenai pekerja, termasuk nama, nombor kad pengenalan, jawatan, gaji dan faedah
 • Butir-butir mengenai sebab-sebab penamatan perkhidmatan
 • Tarikh penamatan perkhidmatan
 • Maklumat mengenai gaji dan faedah yang masih belum dibayar
 • Tandatangan majikan

Contoh Surat Penamatan Perkhidmatan Pekerja

Berikut ialah contoh surat penamatan perkhidmatan pekerja yang boleh digunakan sebagai rujukan:

Contoh 1:

Tarikh: 15 Disember 2021
Kepada: Ahmad bin Ali
No. Kad Pengenalan: 800101-10-XXXX
Jawatan: Penolong Pegawai Teknikal
Gaji: RM 2,500.00 sebulan

Dengan hormatnya,

Merujuk kepada perkara di atas, kami bersetuju untuk menamatkan perkhidmatan anda pada 31 Disember 2021. Ini adalah kerana syarikat kami sedang melaksanakan pengurangan kos dan perkhidmatan anda tidak lagi diperlukan.

Segala gaji dan faedah yang masih belum dibayar akan diserah kepada anda pada tarikh penamatan perkhidmatan anda. Sila berhubung dengan Bahagian Sumber Manusia untuk sebarang pertanyaan lanjut atau urusan berkaitan penamatan perkhidmatan anda.

Sekian, terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan semasa bekerja di syarikat kami.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

Mohd Azhar bin Ahmad
Pengurus Besar
ABC Sdn. Bhd.

Contoh 2:

Tarikh: 15 Disember 2021
Kepada: Nurul binti Ahmad
No. Kad Pengenalan: 920101-10-XXXX
Jawatan: Eksekutif Pemasaran
Gaji: RM 3,000.00 sebulan

Dengan hormatnya,

Merujuk kepada perkara di atas, kami bersetuju untuk menamatkan perkhidmatan anda pada 31 Disember 2021. Ini adalah kerana syarikat kami sedang melaksanakan pengurangan kos dan perkhidmatan anda tidak lagi diperlukan.

Segala gaji dan faedah yang masih belum dibayar akan diserah kepada anda pada tarikh penamatan perkhidmatan anda. Sila berhubung dengan Bahagian Sumber Manusia untuk sebarang pertanyaan lanjut atau urusan berkaitan penamatan perkhidmatan anda.

Sekian, terima kasih atas sumbangan yang telah diberikan semasa bekerja di syarikat kami.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

Mohd Azhar bin Ahmad
Pengurus Besar
ABC Sdn. Bhd.

FAQs

Apakah tindakan yang perlu diambil oleh pekerja selepas menerima surat penamatan perkhidmatan?

Pekerja perlu segera mencari pekerjaan baru selepas menerima surat penamatan perkhidmatan. Mereka juga boleh berhubung dengan Bahagian Sumber Manusia untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai hak mereka seperti gaji, faedah dan elaun yang masih belum dibayar.

Apakah sebab-sebab yang biasanya menyebabkan syarikat menamatkan perkhidmatan pekerja?

Sebab-sebab yang biasanya menyebabkan syarikat menamatkan perkhidmatan pekerja ialah pengurangan kos, keperluan perniagaan yang berubah dan penggabungan syarikat.

Adakah majikan perlu memberikan notis penamatan perkhidmatan pekerja?

Ya, majikan perlu memberikan notis penamatan perkhidmatan pekerja sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tarikh penamatan perkhidmatan. Ini adalah menurut Akta Kerja 1955.

Adakah pekerja mempunyai hak untuk membuat rayuan jika tidak bersetuju dengan penamatan perkhidmatan mereka?

Ya, pekerja mempunyai hak untuk membuat rayuan jika tidak bersetuju dengan penamatan perkhidmatan mereka. Mereka boleh berhubung dengan Bahagian Sumber Manusia untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai proses rayuan.

Apakah tindakan yang boleh diambil oleh pekerja jika mereka merasakan bahawa penamatan perkhidmatan adalah tidak sah?

Pekerja boleh membuat tuntutan undang-undang jika mereka merasakan bahawa penamatan perkhidmatan adalah tidak sah. Mereka boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada peguam atau pihak berkuasa yang berkaitan.