Surat penamatan perkhidmatan penjawat awam merupakan dokumen penting yang dikeluarkan oleh majikan kepada pekerja apabila kontrak atau perjanjian kerja berakhir. Dokumen ini mempunyai fungsi untuk memberitahu pekerja bahawa perkhidmatannya telah berakhir dan mengesahkan tarikh penamatan perkhidmatan. Selain itu, dokumen ini juga memainkan peranan penting dalam urusan pengurusan sumber manusia.

Pengertian Surat Penamatan Perkhidmatan Penjawat Awam

Surat penamatan perkhidmatan penjawat awam adalah dokumen bertulis yang dikeluarkan oleh majikan kepada pekerja sebagai tanda bahawa perkhidmatan pekerja telah berakhir. Dokumen ini mempunyai fungsi untuk memberitahu pekerja tentang tarikh penamatan perkhidmatan dan hak pekerja selepas perkhidmatannya berakhir.

Fungsi Surat Penamatan Perkhidmatan Penjawat Awam

Surat penamatan perkhidmatan penjawat awam memainkan peranan penting dalam pengurusan sumber manusia. Dokumen ini mempunyai beberapa fungsi, antaranya:

 • Memberitahu pekerja tentang tarikh penamatan perkhidmatan;
 • Mengesahkan bahawa perkhidmatan pekerja telah berakhir;
 • Menyediakan maklumat tentang hak pekerja selepas perkhidmatannya berakhir;
 • Memastikan urusan pengurusan sumber manusia dijalankan dengan lancar;
 • Membantu pekerja dan majikan menguruskan hal berkaitan dengan perkhidmatan pekerja.

Tujuan Surat Penamatan Perkhidmatan Penjawat Awam

Tujuan utama surat penamatan perkhidmatan penjawat awam adalah untuk memberitahu pekerja bahawa perkhidmatannya telah berakhir. Dokumen ini juga mempunyai tujuan untuk memastikan bahawa perkhidmatan penjawat awam dijalankan dengan telus dan adil serta membantu pekerja dan majikan menguruskan hal berkaitan dengan perkhidmatan pekerja.

Format Surat Penamatan Perkhidmatan Penjawat Awam

Surat penamatan perkhidmatan penjawat awam biasanya mempunyai format yang standard. Format ini termasuk:

 • Tajuk surat;
 • Nama dan alamat majikan;
 • Nama dan alamat pekerja;
 • Tarikh penamatan perkhidmatan;
 • Hak pekerja selepas perkhidmatannya berakhir;
 • Tandatangan majikan;
 • Tandatangan pekerja.

Contoh Surat Penamatan Perkhidmatan Penjawat Awam

Berikut adalah contoh surat penamatan perkhidmatan penjawat awam:

Contoh 1

Tajuk Surat: Surat Penamatan Perkhidmatan Penjawat Awam

Kepada: [Nama Pekerja]

Dengan ini dimaklumkan bahawa perkhidmatan anda sebagai [Jawatan] di [Nama Majikan] akan berakhir pada [Tarikh]. Surat ini adalah sebagai tanda bahawa perkhidmatan anda telah berakhir bersamaan dengan tarikh yang tersebut.

Setelah tamat perkhidmatan anda, anda berhak untuk menerima [Hak Pekerja]. Sila berhubung dengan bahagian sumber manusia untuk menguruskan hal berkaitan dengan pengambilan hak anda.

Terima kasih atas sumbangan anda selama bekerja dengan kami. Semoga segala urusan anda di masa hadapan berjalan lancar.

Tandatangan,

[Nama Majikan]

Contoh 2

Tajuk Surat: Surat Penamatan Perkhidmatan Penjawat Awam

Kepada: [Nama Pekerja]

Perkhidmatan anda sebagai [Jawatan] di [Nama Majikan] akan berakhir pada [Tarikh]. Dengan surat ini, kami ingin memberitahu bahawa perkhidmatan anda telah berakhir.

Setelah tamat perkhidmatan anda, anda berhak untuk menerima [Hak Pekerja]. Sila berhubung dengan bahagian sumber manusia untuk menguruskan hal berkaitan dengan pengambilan hak anda.

Terima kasih atas segala sumbangan anda selama bekerja dengan kami. Kami berharap anda akan terus berjaya di masa hadapan.

Tandatangan,

[Nama Majikan]

FAQs

Berikut adalah beberapa soalan yang biasa dikemukakan berkaitan dengan surat penamatan perkhidmatan penjawat awam:

1. Adakah surat penamatan perkhidmatan penjawat awam perlu dikeluarkan setelah kontrak berakhir?

Ya, surat penamatan perkhidmatan penjawat awam perlu dikeluarkan sebagai tanda bahawa kontrak atau perjanjian kerja telah berakhir.

2. Apakah fungsi utama surat penamatan perkhidmatan penjawat awam?

Fungsi utama surat penamatan perkhidmatan penjawat awam adalah untuk memberitahu pekerja bahawa perkhidmatannya telah berakhir dan mengesahkan tarikh penamatan perkhidmatan. Dokumen ini juga memainkan peranan penting dalam urusan pengurusan sumber manusia.

3. Adakah pekerja berhak mendapat hak selepas perkhidmatannya berakhir?

Ya, pekerja berhak mendapat hak selepas perkhidmatannya berakhir. Hak-hak ini termasuk elaun gantian, cuti yang belum digunakan, dan sebagainya.

4. Adakah surat penamatan perkhidmatan penjawat awam memainkan peranan penting dalam urusan pengurusan sumber manusia?

Ya, surat penamatan perkhidmatan penjawat awam memainkan peranan penting dalam urusan pengurusan sumber manusia kerana ia membantu memastikan urusan pengurusan sumber manusia dijalankan dengan lancar.

5. Bagaimanakah cara menguruskan hak selepas perkhidmatan berakhir?

Pekerja perlu berhubung dengan bahagian sumber manusia untuk menguruskan hak selepas perkhidmatan berakhir.

Kesimpulan

Surat penamatan perkhidmatan penjawat awam memainkan peranan penting dalam urusan pengurusan sumber manusia. Dokumen ini membantu memastikan bahawa perkhidmatan penjawat awam dijalankan dengan telus dan adil serta membantu pekerja dan majikan menguruskan hal berkaitan dengan perkhidmatan pekerja. Dengan memahami pengertian, fungsi, tujuan, format, dan contoh surat penamatan perkhidmatan penjawat awam, pekerja dan majikan dapat menguruskan urusan pengurusan sumber manusia dengan lebih lancar.