Surat pengesahan jawatan tetap adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pengurus sumber manusia kepada pekerja yang telah bekerja selama masa percubaan dan telah lulus ujian tersebut. Dokumen ini menetapkan bahawa pekerja telah diambil sebagai pekerja tetap oleh syarikat dan mempunyai kedudukan yang stabil dalam syarikat tersebut.

Fungsi Surat Pengesahan Jawatan Tetap

Surat pengesahan jawatan tetap mempunyai beberapa fungsi penting, antaranya adalah:

 1. Menetapkan status pekerja sebagai pekerja tetap dalam syarikat;
 2. Memberikan kepastian kepada pekerja mengenai hak dan tanggungjawab yang perlu dipenuhi;
 3. Menetapkan gaji, elaun dan faedah pekerja;
 4. Menetapkan tempoh notis yang perlu diberikan oleh pekerja jika ingin berhenti dari kerja;
 5. Menetapkan dasar dan prosedur pengurusan pekerja dalam syarikat.

Tujuan Surat Pengesahan Jawatan Tetap

Surat pengesahan jawatan tetap mempunyai beberapa tujuan, antaranya adalah:

 1. Memberikan kepastian kepada pekerja mengenai status pekerjaan mereka;
 2. Memberikan perlindungan kepada pekerja dari tindakan yang tidak adil atau tidak sah;
 3. Menetapkan standard yang jelas mengenai gaji, elaun dan faedah pekerja;
 4. Membantu syarikat dalam menguruskan pekerja dan memastikan kestabilan operasi syarikat;
 5. Menjelaskan prosedur dan polisi syarikat kepada pekerja.

Format Surat Pengesahan Jawatan Tetap

Surat pengesahan jawatan tetap harus memenuhi beberapa elemen penting, antaranya adalah:

 1. Nama dan alamat syarikat;
 2. Nama lengkap pekerja;
 3. Tarikh pengesahan jawatan tetap;
 4. Gaji, elaun dan faedah yang diterima oleh pekerja;
 5. Tempoh notis yang perlu diberikan oleh pekerja;
 6. Polisi dan prosedur syarikat yang perlu dipatuhi oleh pekerja.

Contoh Surat Pengesahan Jawatan Tetap

Berikut adalah contoh surat pengesahan jawatan tetap:

Contoh 1

Surat Pengesahan Jawatan Tetap

Tarikh: 12 Januari 2022

Kepada: Ahmad Bin Ali

Dengan ini, kami ingin memberitahu bahawa anda telah dilantik sebagai pekerja tetap dalam syarikat kami, ABC Sdn Bhd, bermula dari tarikh 1 Januari 2022.

Gaji yang akan diterima oleh anda adalah RM3000 sebulan, bersama-sama dengan elaun dan faedah yang telah ditetapkan oleh syarikat.

Anda perlu memberikan notis sebulan jika ingin berhenti dari kerja.

Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan kami berharap anda akan terus memberikan khidmat yang terbaik dalam syarikat kami.

Sekian, terima kasih.

Contoh 2

Surat Pengesahan Jawatan Tetap

Tarikh: 12 Januari 2022

Kepada: Nurul Binti Ahmad

Dengan ini, kami ingin memberitahu bahawa anda telah dilantik sebagai pekerja tetap dalam syarikat kami, CDE Sdn Bhd, bermula dari tarikh 1 Januari 2022.

Gaji yang akan diterima oleh anda adalah RM2500 sebulan, bersama-sama dengan elaun dan faedah yang telah ditetapkan oleh syarikat.

Anda perlu memberikan notis sebulan jika ingin berhenti dari kerja.

Kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan kami berharap anda akan terus memberikan khidmat yang terbaik dalam syarikat kami.

Sekian, terima kasih.

FAQs

Berikut adalah beberapa soalan yang sering ditanya mengenai surat pengesahan jawatan tetap:

 1. Apa itu surat pengesahan jawatan tetap?

Surat pengesahan jawatan tetap adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pengurus sumber manusia kepada pekerja yang telah bekerja selama masa percubaan dan telah lulus ujian tersebut.

 1. Apakah fungsi surat pengesahan jawatan tetap?

Surat pengesahan jawatan tetap mempunyai beberapa fungsi penting seperti menetapkan status pekerja sebagai pekerja tetap dalam syarikat dan menetapkan gaji, elaun dan faedah pekerja.

 1. Apakah elemen penting dalam surat pengesahan jawatan tetap?

Elemen penting dalam surat pengesahan jawatan tetap termasuklah nama dan alamat syarikat, nama lengkap pekerja, tarikh pengesahan jawatan tetap, gaji, elaun dan faedah yang diterima oleh pekerja serta polisi dan prosedur syarikat yang perlu dipatuhi oleh pekerja.

 1. Berapa lama tempoh notis yang perlu diberikan oleh pekerja jika ingin berhenti dari kerja?

Tempoh notis yang perlu diberikan oleh pekerja bervariasi bergantung kepada polisi syarikat, tetapi biasanya tempoh notis yang diberikan adalah sebulan.

 1. Bagaimana format surat pengesahan jawatan tetap?

Format surat pengesahan jawatan tetap harus memenuhi beberapa elemen penting seperti nama dan alamat syarikat, nama lengkap pekerja, tarikh pengesahan jawatan tetap, gaji, elaun dan faedah yang diterima oleh pekerja serta polisi dan prosedur syarikat yang perlu dipatuhi oleh pekerja.

Kesimpulan

Surat pengesahan jawatan tetap adalah dokumen penting yang menetapkan status pekerja sebagai pekerja tetap dalam syarikat. Dokumen ini membantu memastikan kestabilan operasi syarikat dan memberikan kepastian kepada pekerja mengenai hak dan tanggungjawab mereka. Oleh itu, ia perlu dikeluarkan dengan teliti dan memenuhi semua elemen penting.