Surat pengesahan kehadiran temuduga adalah dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh majikan atau pihak yang bertanggungjawab bagi mengesahkan kehadiran seseorang calon pekerja pada satu-satu temuduga pekerjaan. Dokumen ini biasanya memuatkan butir-butir mengenai tarikh dan masa temuduga, jawatan yang dipohon, serta maklumat peribadi calon pekerja. Surat pengesahan kehadiran temuduga penting bagi memudahkan proses temuduga dan memastikan calon pekerja yang hadir adalah benar-benar yang dipanggil.

Fungsi Surat Pengesahan Kehadiran Temuduga

Surat pengesahan kehadiran temuduga mempunyai beberapa fungsi yang utama:

 1. Mengesahkan kehadiran calon pekerja pada temuduga yang telah dijadualkan;
 2. Memudahkan proses temuduga dan menyenangkan pihak majikan dalam membuat keputusan;
 3. Memberi kepercayaan kepada calon pekerja bahawa mereka telah dipanggil untuk datang ke temuduga;
 4. Memastikan butir-butir calon pekerja yang dihantar adalah betul dan tepat.

Tujuan Surat Pengesahan Kehadiran Temuduga

Surat pengesahan kehadiran temuduga mempunyai beberapa tujuan yang utama:

 1. Memastikan calon pekerja hadir pada temuduga pada tarikh dan masa yang telah dijadualkan;
 2. Memudahkan proses temuduga dan memastikan calon pekerja yang hadir adalah benar-benar yang dipanggil;
 3. Mengesahkan butir-butir calon pekerja yang dihantar adalah tepat dan betul;
 4. Menyampaikan maklumat mengenai tarikh dan masa temuduga, jawatan yang dipohon, serta maklumat peribadi calon pekerja dengan jelas dan terperinci.

Format Surat Pengesahan Kehadiran Temuduga

Surat pengesahan kehadiran temuduga sepatutnya mempunyai format yang jelas dan mudah difahami. Berikut adalah format yang disarankan:

 • Penanda watak (tajuk dan alamat majikan);
 • Tarikh surat dikeluarkan;
 • Nama dan alamat penerima surat;
 • Tajuk surat;
 • Isi surat (termasuk butir-butir mengenai tarikh dan masa temuduga, jawatan yang dipohon, serta maklumat peribadi calon pekerja);
 • Tandatangan dan nama pihak yang bertanggungjawab;
 • Lampiran-lampiran yang berkaitan (jika ada).

Contoh Surat Pengesahan Kehadiran Temuduga

Berikut adalah contoh surat pengesahan kehadiran temuduga:

Contoh 1

Tajuk: Surat Pengesahan Kehadiran Temuduga

Tarikh: 1 Januari 2022

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya, kami ingin mengesahkan kehadiran Tuan/Puan pada temuduga pekerjaan yang telah dijadualkan pada:

Tarikh: 15 Januari 2022

Masa: 10 pagi

Tempat: Pejabat kami di Jalan ABC, Kuala Lumpur

Jawatan: Eksekutif Jualan

Butir-butir peribadi Tuan/Puan adalah seperti berikut:

Nama: Ahmad bin Ali

No. Kad Pengenalan: 890101-14-5678

Alamat: No. 123, Jalan XYZ, Kuala Lumpur

Harap Tuan/Puan dapat hadir tepat pada masa yang telah ditetapkan. Sekiranya terdapat sebarang perubahan, sila hubungi kami secepat mungkin.

Sekian, terima kasih atas kerjasama Tuan/Puan.

Tandatangan,

Puan Noraini binti Ahmad

Pengurus Sumber Manusia

Contoh 2

Tajuk: Surat Pengesahan Kehadiran Temuduga

Tarikh: 1 Mei 2022

Tuan/Puan,

Dengan hormatnya, kami ingin mengesahkan kehadiran Tuan/Puan pada temuduga pekerjaan yang telah dijadualkan pada:

Tarikh: 15 Mei 2022

Masa: 9 pagi

Tempat: Pejabat kami di Jalan PQR, Petaling Jaya

Jawatan: Juruteknik Komputer

Butir-butir peribadi Tuan/Puan adalah seperti berikut:

Nama: Siti binti Ahmad

No. Kad Pengenalan: 871212-08-1234

Alamat: No. 456, Jalan MNO, Petaling Jaya

Harap Tuan/Puan dapat hadir tepat pada masa yang telah ditetapkan. Sekiranya terdapat sebarang kekangan, sila hubungi kami secepat mungkin.

Sekian, terima kasih atas kerjasama Tuan/Puan.

Tandatangan,

Encik Zainal bin Ismail

Pengurus Bahagian Teknikal

FAQs

1. Apakah yang dimaksudkan dengan surat pengesahan kehadiran temuduga?

Surat pengesahan kehadiran temuduga adalah dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh majikan atau pihak yang bertanggungjawab bagi mengesahkan kehadiran seseorang calon pekerja pada satu-satu temuduga pekerjaan.

2. Apakah fungsi surat pengesahan kehadiran temuduga?

Surat pengesahan kehadiran temuduga mempunyai beberapa fungsi yang utama, iaitu mengesahkan kehadiran calon pekerja pada temuduga yang telah dijadualkan, memudahkan proses temuduga dan menyenangkan pihak majikan dalam membuat keputusan, memberi kepercayaan kepada calon pekerja bahawa mereka telah dipanggil untuk datang ke temuduga, dan memastikan butir-butir calon pekerja yang dihantar adalah betul dan tepat.

3. Apakah tujuan surat pengesahan kehadiran temuduga?

Surat pengesahan kehadiran temuduga mempunyai beberapa tujuan yang utama, iaitu memastikan calon pekerja hadir pada temuduga pada tarikh dan masa yang telah dijadualkan, memudahkan proses temuduga dan memastikan calon pekerja yang hadir adalah benar-benar yang dipanggil, mengesahkan butir-butir calon pekerja yang dihantar adalah tepat dan betul, dan menyampaikan maklumat mengenai tarikh dan masa temuduga, jawatan yang dipohon, serta maklumat peribadi calon pekerja dengan jelas dan terperinci.

4. Bagaimanakah format surat pengesahan kehadiran temuduga?

Surat pengesahan kehadiran temuduga sepatutnya mempunyai format yang jelas dan mudah difahami. Format yang disarankan adalah penanda watak (tajuk dan alamat majikan), tarikh surat dikeluarkan, nama dan alamat penerima surat, tajuk surat, isi surat (termasuk butir-butir mengenai tarikh dan masa temuduga, jawatan yang dipohon, serta maklumat peribadi calon pekerja), tandatangan dan nama pihak yang bertanggungjawab, serta lampiran-lampiran yang berkaitan (jika ada).