Apakah kamu sudah pernah mendengar istilah surat pengesahan kemalangan PERKESO? Jika belum, artikel ini akan memberikan penjelasan lengkap tentang apa itu surat pengesahan kemalangan PERKESO, fungsi, tujuan, format, contoh, dan pertanyaan umum tentang surat ini. Jadi, simak terus artikel ini yah!

Pengertian Surat Pengesahan Kemalangan PERKESO

Surat pengesahan kemalangan PERKESO adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) untuk mengesahkan bahawa seseorang telah mengalami kemalangan ketika bekerja. Surat ini biasanya diperlukan untuk tujuan tuntutan faedah kemalangan.

Fungsi Surat Pengesahan Kemalangan PERKESO

Fungsi utama surat pengesahan kemalangan PERKESO adalah sebagai bukti bahawa seseorang telah mengalami kemalangan ketika bekerja. Surat ini juga digunakan untuk memudahkan seseorang membuat tuntutan faedah kemalangan daripada PERKESO.

Tujuan Surat Pengesahan Kemalangan PERKESO

Tujuan utama surat pengesahan kemalangan PERKESO adalah untuk melindungi hak pekerja yang mengalami kemalangan ketika bekerja. Dengan adanya surat ini, pekerja dapat membuat tuntutan faedah kemalangan yang sepatutnya dari PERKESO.

Format Surat Pengesahan Kemalangan PERKESO

Format surat pengesahan kemalangan PERKESO adalah seperti berikut:

  1. Tajuk surat
  2. Nama pekerja
  3. Nombor kad pengenalan pekerja
  4. Alamat pekerja
  5. Tarikh kemalangan
  6. Lokasi kemalangan
  7. Jenis kemalangan
  8. Faedah yang dituntut
  9. Tandatangan pegawai PERKESO

Contoh Surat Pengesahan Kemalangan PERKESO

Berikut adalah contoh surat pengesahan kemalangan PERKESO:

Contoh 1

Tajuk Surat: Pengesahan Kemalangan PERKESO

KEPADA:

Pegawai PERKESO,

PERKESO Cawangan Shah Alam,

Seksyen 13,

40100 Shah Alam,

Selangor Darul Ehsan.

Saya, Ahmad bin Ali (No Kad Pengenalan: 900101-14-1234), dengan ini mengesahkan bahawa saya telah mengalami kemalangan ketika bekerja pada tarikh 1 Januari 2021 di tempat kerja saya di ABC Sdn Bhd.

Kemalangan yang berlaku adalah kemalangan jatuh dari tangga ketika membaiki kipas di sebuah premis perniagaan. Saya telah menerima rawatan di Klinik Kesihatan setempat dan telah diambil cuti sakit selama 14 hari.

Saya memohon agar pihak PERKESO dapat memberikan faedah kemalangan yang sepatutnya mengikut undang-undang dan peraturan yang sedia ada.

Sekian, terima kasih.

“Tandatangan Ahmad bin Ali”

Contoh 2

Tajuk Surat: Pengesahan Kemalangan PERKESO

KEPADA:

Pegawai PERKESO,

PERKESO Cawangan Johor Bahru,

Jalan Dato’ Onn,

80000 Johor Bahru,

Johor Darul Takzim.

Saya, Siti binti Ahmad (No Kad Pengenalan: 960101-05-4321), dengan ini mengesahkan bahawa saya telah mengalami kemalangan ketika bekerja pada tarikh 1 Januari 2021 di tempat kerja saya di XYZ Sdn Bhd.

Kemalangan yang berlaku adalah kemalangan kereta di jalan raya semasa dalam perjalanan ke tempat kerja. Saya telah menerima rawatan di Hospital Sultanah Aminah dan telah diambil cuti sakit selama 30 hari.

Saya memohon agar pihak PERKESO dapat memberikan faedah kemalangan yang sepatutnya mengikut undang-undang dan peraturan yang sedia ada.

Sekian, terima kasih.

“Tandatangan Siti binti Ahmad”

Pertanyaan Umum tentang Surat Pengesahan Kemalangan PERKESO

Berikut adalah beberapa pertanyaan umum tentang surat pengesahan kemalangan PERKESO:

1. Siapa yang boleh membuat tuntutan faedah kemalangan daripada PERKESO?

Orang yang mengalami kemalangan ketika bekerja atau majikan yang mewakili pekerja tersebut boleh membuat tuntutan faedah kemalangan daripada PERKESO.

2. Bagaimana cara membuat tuntutan faedah kemalangan daripada PERKESO?

Untuk membuat tuntutan faedah kemalangan daripada PERKESO, seseorang perlu mengisi borang permohonan faedah kemalangan dan melampirkan surat pengesahan kemalangan PERKESO serta dokumen sokongan lain seperti surat cuti sakit, bil rawatan, dan sebagainya.

3. Berapa lama tempoh untuk membuat tuntutan faedah kemalangan daripada PERKESO?

Tempoh untuk membuat tuntutan faedah kemalangan daripada PERKESO adalah dalam tempoh satu tahun dari tarikh kemalangan.

4. Apa sahaja faedah yang boleh dituntut daripada PERKESO?

Antara faedah yang boleh dituntut daripada PERKESO termasuklah faedah kehilangan upah, faedah kematian, faedah kesakitan, faedah kos rawatan, dan sebagainya.

5. Berapa lama tempoh untuk menerima faedah kemalangan daripada PERKESO?

Tempoh untuk menerima faedah kemalangan daripada PERKESO bergantung pada keadaan dan jenis faedah yang dituntut. Namun, biasanya tempoh untuk menerima faedah adalah dalam tempoh 14 hari hingga 30 hari bekerja.

6. Apa yang perlu dilakukan jika tuntutan faedah kemalangan ditolak oleh PERKESO?

Jika tuntutan faedah kemalangan ditolak oleh PERKESO, seseorang masih berhak untuk membuat rayuan kepada Lembaga Pertubuhan Keselamatan Sosial (LPKS) dalam tempoh 90 hari dari tarikh dikeluarkan keputusan.

Kesimpulan

Dalam kesimpulannya, surat pengesahan kemalangan PERKESO adalah surat yang sangat penting bagi seseorang yang mengalami kemalangan ketika bekerja. Surat ini berfungsi sebagai bukti dan memudahkan seseorang membuat tuntutan faedah kemalangan daripada PERKESO. Oleh itu, pastikan kamu mempunyai surat pengesahan kemalangan PERKESO jika mengalami kemalangan ketika bekerja dan membuat tuntutan faedah kemalangan.