Surat pengesahan pelajar universiti adalah dokumen yang dikeluarkan oleh universiti untuk mengesahkan status pelajar yang telah mengikuti dan lulus program pengajian di universiti tersebut. Dokumen ini juga menunjukkan bahawa pelajar tersebut merupakan graduan dan mempunyai kelayakan tertentu.

Fungsi Surat Pengesahan Pelajar Universiti

Surat pengesahan pelajar universiti mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan pelajar yang telah tamat pengajian universiti. Fungsi-fungsi surat pengesahan pelajar universiti antaranya:

 • Menunjukkan bahawa pelajar tersebut mempunyai kelayakan tertentu dan telah tamat pengajian di universiti tersebut
 • Membantu pelajar mendapatkan pekerjaan yang berkaitan dengan bidang pengajian mereka
 • Memudahkan pelajar dalam membuat permohonan untuk kemasukan ke institusi pengajian tinggi yang lain
 • Memudahkan pelajar dalam membuat permohonan untuk pinjaman pendidikan

Tujuan Surat Pengesahan Pelajar Universiti

Tujuan utama surat pengesahan pelajar universiti adalah untuk memudahkan pelajar dalam menjalani kehidupan selepas tamat pengajian universiti. Dokumen ini membantu pelajar untuk membuktikan bahawa mereka telah tamat pengajian dan mempunyai kelayakan tertentu dalam bidang pengajian mereka.

Format Surat Pengesahan Pelajar Universiti

Surat pengesahan pelajar universiti biasanya mempunyai format yang seragam antara satu universiti dengan universiti yang lain. Format surat pengesahan pelajar universiti mengandungi maklumat-maklumat berikut:

 1. Nama penuh pelajar
 2. Nombor pengenalan pelajar
 3. Nama universiti
 4. Nama program pengajian
 5. Tarikh tamat pengajian
 6. Kelayakan yang diperoleh
 7. Tandatangan dan cop universiti

Contoh Surat Pengesahan Pelajar Universiti

Berikut adalah contoh surat pengesahan pelajar universiti:

Contoh 1:

contoh surat pengesahan pelajar universiti

Contoh 2:

contoh surat pengesahan pelajar universiti

FAQs

Berikut adalah beberapa soalan lazim tentang surat pengesahan pelajar universiti:

1. Adakah surat pengesahan pelajar universiti penting untuk mendapatkan pekerjaan?

Iya, surat pengesahan pelajar universiti membantu anda membuktikan bahawa anda mempunyai kelayakan tertentu dalam bidang pengajian anda dan telah tamat pengajian di universiti tersebut.

2. Bagaimana jika saya kehilangan surat pengesahan pelajar universiti?

Anda boleh membuat permohonan untuk salinan surat pengesahan pelajar universiti itu daripada universiti anda. Namun, universiti mungkin memerlukan bayaran tertentu untuk membuat salinan surat tersebut.

3. Berapa lama universiti mengeluarkan surat pengesahan pelajar universiti?

Tempoh untuk universiti mengeluarkan surat pengesahan pelajar universiti bergantung kepada proses dalaman universiti tersebut. Biasanya, tempoh untuk mengeluarkan surat tersebut adalah antara 1 hingga 2 minggu.

Kesimpulannya

Surat pengesahan pelajar universiti adalah dokumen yang penting untuk pelajar yang telah tamat pengajian universiti. Dokumen ini membantu pelajar untuk membuktikan bahawa mereka mempunyai kelayakan tertentu dalam bidang pengajian mereka dan telah tamat pengajian di universiti tersebut. Oleh itu, pastikan anda mempunyai salinan surat pengesahan pelajar universiti untuk memudahkan anda dalam menjalani kehidupan selepas tamat pengajian universiti.