Apakah anda baru dipilih menjadi ahli jawatankuasa dalam persatuan? Atau mungkin anda sedang mencari maklumat tentang surat perlantikan jawatan dalam persatuan? Jangan risau, artikel ini akan memberikan anda panduan lengkap tentang surat perlantikan jawatan dalam persatuan.

Pengertian Surat Perlantikan Jawatan Dalam Persatuan

Surat perlantikan jawatan dalam persatuan adalah surat rasmi yang dikeluarkan oleh pihak pengurusan persatuan untuk mengesahkan seseorang individu telah dipilih dan dilantik sebagai ahli jawatankuasa persatuan.

Fungsi Surat Perlantikan Jawatan Dalam Persatuan

Surat perlantikan jawatan dalam persatuan mempunyai beberapa fungsi penting seperti:

 • Untuk mengesahkan bahawa seseorang individu telah dilantik sebagai ahli jawatankuasa persatuan
 • Untuk memberikan maklumat tentang jawatan yang telah dilantik
 • Untuk memberikan maklumat tentang tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh ahli jawatankuasa

Tujuan Surat Perlantikan Jawatan Dalam Persatuan

Tujuan utama surat perlantikan jawatan dalam persatuan adalah untuk memastikan bahawa ahli jawatankuasa dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan sewajarnya. Selain itu, surat ini juga dapat membantu mengelakkan sebarang keraguan atau kekeliruan mengenai status jawatan yang dilantik.

Format Surat Perlantikan Jawatan Dalam Persatuan

Format surat perlantikan jawatan dalam persatuan adalah seperti berikut:

 1. Tajuk Surat
 2. Tarikh Surat
 3. Nama Penerima Surat
 4. Alamat Penerima Surat
 5. Tajuk Jawatan
 6. Tugas dan Tanggungjawab Jawatan
 7. Tarikh Surat Perlantikan
 8. Tandatangan Pengurusan Persatuan

Contoh Surat Perlantikan Jawatan Dalam Persatuan

Berikut adalah contoh surat perlantikan jawatan dalam persatuan:

Contoh 1: Surat Perlantikan Ahli Jawatankuasa Persatuan

Tajuk Surat: Perlantikan Ahli Jawatankuasa Persatuan XYZ

Tarikh Surat: 1 Januari 2022

Tuan/Puan,

Dengan sukacitanya, pihak pengurusan Persatuan XYZ ingin memaklumkan bahawa Tuan/Puan telah dipilih dan dilantik sebagai Ahli Jawatankuasa Persatuan XYZ bagi tahun 2022 hingga 2024.

Tugas dan tanggungjawab anda sebagai Ahli Jawatankuasa Persatuan adalah seperti berikut:

 • Menyertai mesyuarat jawatankuasa yang diadakan oleh Persatuan XYZ
 • Menyumbang idea dan cadangan untuk memajukan Persatuan XYZ
 • Membantu dalam mengadakan acara-acara dan program-program Persatuan XYZ
 • Mengumpul sumbangan dan derma untuk Persatuan XYZ

Surat perlantikan ini berkuatkuasa bermula dari tarikh surat ini dan berakhir pada 31 Disember 2024.

Sekian, terima kasih dan tahniah atas perlantikan anda sebagai Ahli Jawatankuasa Persatuan XYZ.

Tandatangan Pengurusan Persatuan XYZ

Contoh 2: Surat Perlantikan Ketua Jawatankuasa Persatuan

Tajuk Surat: Perlantikan Ketua Jawatankuasa Persatuan ABC

Tarikh Surat: 1 Januari 2022

Tuan/Puan,

Dengan sukacitanya, pihak pengurusan Persatuan ABC ingin memaklumkan bahawa Tuan/Puan telah dipilih dan dilantik sebagai Ketua Jawatankuasa Persatuan ABC bagi tahun 2022 hingga 2024.

Tugas dan tanggungjawab anda sebagai Ketua Jawatankuasa Persatuan adalah seperti berikut:

 • Menyusun mesyuarat dan mengambil alih urusan mesyuarat jawatankuasa
 • Menyumbang idea dan cadangan untuk memajukan Persatuan ABC
 • Mengadakan acara-acara dan program-program Persatuan ABC
 • Menguruskan kewangan Persatuan ABC

Surat perlantikan ini berkuatkuasa bermula dari tarikh surat ini dan berakhir pada 31 Disember 2024.

Sekian, terima kasih dan tahniah atas perlantikan anda sebagai Ketua Jawatankuasa Persatuan ABC.

Tandatangan Pengurusan Persatuan ABC

FAQs

Q: Adakah surat perlantikan jawatan dalam persatuan perlu ditandatangani oleh penerima surat?

A: Tidak, surat perlantikan jawatan dalam persatuan hanya perlu ditandatangani oleh pihak pengurusan persatuan sahaja.

Q: Adakah surat perlantikan jawatan dalam persatuan perlu dihantar secara pos atau boleh dihantar melalui email?

A: Surat perlantikan jawatan dalam persatuan boleh dihantar melalui mana-mana cara yang mudah dan mudah diakses oleh penerima surat.

Q: Berapakah tempoh berkuatkuasa surat perlantikan jawatan dalam persatuan?

A: Tempoh berkuatkuasa surat perlantikan jawatan dalam persatuan bergantung kepada kehendak dan keperluan persatuan.

Kesimpulannya

Surat perlantikan jawatan dalam persatuan adalah penting untuk memastikan bahawa ahli jawatankuasa dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan sewajarnya. Sekiranya anda baru dilantik sebagai ahli jawatankuasa persatuan, pastikan anda memahami tugas dan tanggungjawab anda sebelum menerima surat perlantikan tersebut.