Pengertian Surat Perlantikan Jawatan Kerani

Surat perlantikan jawatan kerani adalah dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh majikan kepada seseorang yang telah dipilih untuk memegang jawatan kerani dalam syarikat atau organisasi. Surat ini adalah tanda penghargaan majikan terhadap kebolehan dan kecemerlangan calon yang dipilih untuk menjawat jawatan tersebut.

Fungsi Surat Perlantikan Jawatan Kerani

Fungsi surat perlantikan jawatan kerani adalah untuk memberikan maklumat yang lengkap mengenai tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh pemegang jawatan. Selain itu, surat ini juga memberikan maklumat mengenai gaji, cuti, dan manfaat lain yang akan diterima oleh pemegang jawatan.

Tujuan Surat Perlantikan Jawatan Kerani

Tujuan surat perlantikan jawatan kerani adalah untuk memberikan pengiktirafan terhadap kebolehan calon dan memberikan kepastian mengenai tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Surat ini juga membantu mengelakkan sebarang keraguan atau kekeliruan mengenai gaji, cuti dan manfaat lain yang akan diterima oleh pemegang jawatan.

Format Surat Perlantikan Jawatan Kerani

Surat perlantikan jawatan kerani hendaklah ditulis secara formal dan mempunyai format yang jelas dan mudah difahami. Berikut ini adalah format yang digunakan:

Tarikh
Nama pemegang jawatan
Alamat
Bandar, Poskod
Negeri

Kepada:
Nama majikan
Alamat
Bandar, Poskod
Negeri

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya, saya ingin memaklumkan bahawa saya telah dipilih untuk memegang jawatan kerani di syarikat Tuan/Puan. Seterusnya, saya bersetuju untuk menerima tawaran jawatan ini dan akan mematuhi segala syarat dan peraturan syarikat.

Dalam surat ini, saya ingin memberikan maklumat ringkas mengenai diri saya:

Nama:
Alamat:
Tarikh lahir:
No. K/P:
No. telefon:

Saya berharap agar Tuan/Puan memberikan semua maklumat yang diperlukan mengenai tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Saya juga berharap agar Tuan/Puan dapat menyelesaikan semua perkara berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab saya secepat mungkin.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
Nama:
Tandatangan:

Contoh Surat Perlantikan Jawatan Kerani

Berikut ini adalah contoh surat perlantikan jawatan kerani yang boleh dijadikan rujukan:

Tarikh
Nama pemegang jawatan
Alamat
Bandar, Poskod
Negeri

Kepada:
Nama majikan
Alamat
Bandar, Poskod
Negeri

Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya, saya ingin memaklumkan bahawa saya telah dipilih untuk memegang jawatan kerani di syarikat Tuan/Puan. Seterusnya, saya bersetuju untuk menerima tawaran jawatan ini dan akan mematuhi segala syarat dan peraturan syarikat.

Dalam surat ini, saya ingin memberikan maklumat ringkas mengenai diri saya:

Nama: Ahmad bin Ali
Alamat: No. 12, Jalan Harmoni, Taman Mutiara, 43000 Kajang, Selangor
Tarikh lahir: 12 Januari 1995
No. K/P: 950112-14-XXXX
No. telefon: 012-3456789

Saya berharap agar Tuan/Puan memberikan semua maklumat yang diperlukan mengenai tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. Saya juga berharap agar Tuan/Puan dapat menyelesaikan semua perkara berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab saya secepat mungkin.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
Ahmad bin Ali
Tandatangan:

FAQs

1. Apa yang dimaksudkan dengan surat perlantikan jawatan kerani?

Surat perlantikan jawatan kerani adalah dokumen rasmi yang dikeluarkan oleh majikan kepada seseorang yang telah dipilih untuk memegang jawatan kerani dalam syarikat atau organisasi.

2. Apakah fungsi surat perlantikan jawatan kerani?

Fungsi surat perlantikan jawatan kerani adalah untuk memberikan maklumat yang lengkap mengenai tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh pemegang jawatan.

3. Apakah tujuan surat perlantikan jawatan kerani?

Tujuan surat perlantikan jawatan kerani adalah untuk memberikan pengiktirafan terhadap kebolehan calon dan memberikan kepastian mengenai tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan.

4. Bagaimana format surat perlantikan jawatan kerani?

Surat perlantikan jawatan kerani hendaklah ditulis secara formal dan mempunyai format yang jelas dan mudah difahami.