Surat perletakan jawatan kerajaan adalah surat yang ditulis oleh seorang pekerja kerajaan untuk menyerahkan jawatan atau melepaskan diri dari tugas dan tanggungjawab dalam sebuah organisasi kerajaan. Surat ini biasanya dikemukakan oleh seseorang yang ingin mengundurkan diri dari jawatan yang dipegang.

Fungsi Surat Perletakan Jawatan Kerajaan

Surat perletakan jawatan kerajaan mempunyai beberapa fungsi, antaranya:

 • Memberi notis kepada pihak atasan mengenai niat seseorang untuk melepaskan diri dari tugas dan tanggungjawab dalam organisasi kerajaan.
 • Menjelaskan alasan seseorang ingin melepaskan diri dari jawatan yang dipegang.
 • Memberi ruang dan masa kepada pihak atasan untuk mencari pengganti bagi jawatan yang ditinggalkan.
 • Menjaga hubungan baik antara seseorang dan organisasi kerajaan serta bekas majikan.

Tujuan Surat Perletakan Jawatan Kerajaan

Surat perletakan jawatan kerajaan mempunyai tujuan yang jelas, antaranya:

 • Memberi notis kepada pihak atasan mengenai niat seseorang untuk melepaskan diri dari tugas dan tanggungjawab dalam organisasi kerajaan.
 • Menjelaskan alasan seseorang ingin melepaskan diri dari jawatan yang dipegang.
 • Memberi ruang dan masa kepada pihak atasan untuk mencari pengganti bagi jawatan yang ditinggalkan.
 • Menjaga hubungan baik antara seseorang dan organisasi kerajaan serta bekas majikan.

Format Surat Perletakan Jawatan Kerajaan

Format surat perletakan jawatan kerajaan perlu memenuhi beberapa kriteria, antaranya:

 • Penulisan surat hendaklah menggunakan bahasa yang sopan dan mesra.
 • Penulisan surat perlu memuatkan tarikh surat, nama dan alamat majikan, serta butir-butir berkaitan pekerjaan.
 • Isi kandungan surat hendaklah jelas dan mudah difahami.
 • Surat hendaklah ditandatangani oleh pihak yang berkenaan.

Contoh Surat Perletakan Jawatan Kerajaan (1)

Tuan,

Saya, Ahmad Bin Ismail, dengan segala hormatnya ingin melepaskan diri dari jawatan sebagai Penolong Pegawai Teknologi Maklumat di Jabatan Sumber Manusia, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Saya mengambil keputusan untuk melepaskan diri dari jawatan ini atas sebab-sebab peribadi. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih atas segala tunjuk ajar dan sokongan yang telah diberikan sepanjang saya bertugas di sini.

Sekian, terima kasih.

“Yang benar,”

Ahmad Bin Ismail

Contoh Surat Perletakan Jawatan Kerajaan (2)

Tuan,

Saya, Nurul Ain Binti Azizan, dengan segala hormatnya ingin melepaskan diri dari jawatan sebagai Pegawai Tadbir di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang.

Saya mengambil keputusan untuk melepaskan diri dari jawatan ini kerana ingin mencari peluang kerjaya yang lebih baik dalam bidang yang berkaitan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih atas segala tunjuk ajar dan sokongan yang telah diberikan sepanjang saya bertugas di sini.

Sekian, terima kasih.

“Yang benar,”

Nurul Ain Binti Azizan

FAQs

1. Apakah keperluan untuk menulis surat perletakan jawatan kerajaan?

Menulis surat perletakan jawatan kerajaan adalah penting bagi memberi notis kepada pihak atasan mengenai niat seseorang untuk melepaskan diri dari tugas dan tanggungjawab dalam organisasi kerajaan.

2. Bagaimana cara menulis surat perletakan jawatan kerajaan yang baik?

Surat perletakan jawatan kerajaan hendaklah ditulis dengan bahasa yang sopan dan mesra, memuatkan tarikh surat, nama dan alamat majikan, serta butir-butir berkaitan pekerjaan. Isi kandungan surat hendaklah jelas dan mudah difahami serta ditandatangani oleh pihak yang berkenaan.

3. Adakah perlu memberikan alasan yang jelas dalam surat perletakan jawatan kerajaan?

Ya, memberikan alasan yang jelas dalam surat perletakan jawatan kerajaan adalah penting bagi memberi penjelasan kepada pihak atasan mengenai niat seseorang untuk melepaskan diri dari tugas dan tanggungjawab dalam organisasi kerajaan.

4. Adakah penting untuk menjaga hubungan baik antara seseorang dan organisasi kerajaan serta bekas majikan?

Ya, menjaga hubungan baik antara seseorang dan organisasi kerajaan serta bekas majikan adalah penting bagi membina hubungan yang baik dan memudahkan seseorang mendapatkan rujukan atau sokongan di masa akan datang.

5. Adakah surat perletakan jawatan kerajaan boleh dikemukakan secara lisan?

Tidak, surat perletakan jawatan kerajaan perlu dikemukakan secara bertulis bagi memastikan bahawa pihak atasan mempunyai bukti bertulis berkenaan notis perletakan jawatan tersebut.

6. Berapa lamakah tempoh notis yang diperlukan bagi surat perletakan jawatan kerajaan?

Tempoh notis yang diperlukan bagi surat perletakan jawatan kerajaan bergantung kepada polisi majikan dan berbeza-beza mengikut organisasi kerajaan. Oleh itu, seseorang perlu merujuk kepada polisi majikan atau kontrak pekerjaan untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat.

7. Adakah seseorang boleh melepaskan diri dari jawatan kerajaan pada bila-bila masa?

Tidak, seseorang tidak boleh melepaskan diri dari jawatan kerajaan pada bila-bila masa. Seseorang perlu mengikut tempoh notis yang diperlukan bagi memastikan tidak menjejaskan operasi dan tanggungjawab organisasi kerajaan.

Kesimpulan

Surat perletakan jawatan kerajaan adalah surat yang penting bagi memberi notis kepada pihak atasan mengenai niat seseorang untuk melepaskan diri dari tugas dan tanggungjawab dalam organisasi kerajaan. Surat ini perlu ditulis dengan bahasa yang sopan dan mesra serta memuatkan butir-butir berkaitan pekerjaan. Memberikan alasan yang jelas dalam surat perletakan jawatan kerajaan adalah penting bagi memberi penjelasan kepada pihak atasan mengenai niat seseorang untuk melepaskan diri dari tugas dan tanggungjawab dalam organisasi kerajaan. Selain itu, menjaga hubungan baik antara seseorang dan organisasi kerajaan serta bekas majikan adalah penting bagi membina hubungan yang baik dan memudahkan seseorang mendapatkan rujukan atau sokongan di masa akan datang.