Surat perletakan jawatan notis sebulan adalah surat yang digunakan untuk memberitahu majikan bahawa seseorang pekerja akan meletakkan jawatannya dalam masa sebulan. Surat ini perlu diserahkan kepada majikan sebagai tanda penghormatan dan memberikan masa untuk majikan mencari pengganti pekerja yang akan meletakkan jawatan. Surat ini juga membantu untuk memastikan bahawa pekerja mendapat kembali bayaran gaji, elaun, atau wang cuti yang belum diambil.

Fungsi Surat Perletakan Jawatan Notis Sebulan

Surat perletakan jawatan notis sebulan mempunyai beberapa fungsi, iaitu:

 1. Memberi notis kepada majikan bahawa pekerja akan meletakkan jawatan dalam masa sebulan.
 2. Memberikan masa kepada majikan untuk mencari pengganti pekerja yang akan meletakkan jawatan.
 3. Memastikan bahawa pekerja mendapat kembali bayaran gaji, elaun, atau wang cuti yang belum diambil.
 4. Menyampaikan penghargaan dan penghormatan kepada majikan.

Tujuan Surat Perletakan Jawatan Notis Sebulan

Tujuan surat perletakan jawatan notis sebulan adalah untuk memberikan notis kepada majikan bahawa pekerja akan meletakkan jawatan dalam masa sebulan. Surat ini juga membantu untuk memudahkan urusan dan memberi masa kepada majikan untuk mencari pengganti pekerja. Tujuan lain daripada surat ini adalah untuk memastikan bahawa pekerja mendapat kembali bayaran gaji, elaun, atau wang cuti yang belum diambil.

Format Surat Perletakan Jawatan Notis Sebulan

Format surat perletakan jawatan notis sebulan adalah seperti berikut:

 1. Tarikh
 2. Nama Penuh Pekerja
 3. Alamat
 4. No. Telefon
 5. Nama Majikan
 6. Alamat Majikan
 7. Tuan/Puan,
 8. Saya dengan ini memberitahu bahawa saya akan meletakkan jawatan sebagai (jawatan) dalam masa sebulan bermula dari tarikh surat ini. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada majikan dan rakan sekerja atas kerjasama dan sokongan yang diberikan sepanjang tempoh saya bekerja di sini.
 9. Sekiranya terdapat sebarang kesulitan atau pertanyaan, sila hubungi saya melalui no. telefon yang diberikan di atas. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas segala-galanya.
 10. Sekian, terima kasih.
 11. (Tandatangan)
 12. Nama Penuh Pekerja

Contoh Surat Perletakan Jawatan Notis Sebulan (Contoh 1)

Tarikh: 12 Januari 2022

Nama Penuh Pekerja: Ahmad bin Ali

Alamat: No. 10, Jalan Maju, Taman Pelangi, 81200 Johor Bahru, Johor

No. Telefon: 012-3456789

Nama Majikan: ABC Sdn. Bhd.

Alamat Majikan: No. 20, Jalan Mega, Taman Mega, 68000 Ampang, Selangor

Tuan/Puan,

Saya dengan ini memberitahu bahawa saya akan meletakkan jawatan sebagai Eksekutif Jualan dalam masa sebulan bermula dari tarikh surat ini. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada majikan dan rakan sekerja atas kerjasama dan sokongan yang diberikan sepanjang tempoh saya bekerja di sini.

Sekiranya terdapat sebarang kesulitan atau pertanyaan, sila hubungi saya melalui no. telefon yang diberikan di atas. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas segala-galanya.

Sekian, terima kasih.

(Tandatangan)

Ahmad bin Ali

Contoh Surat Perletakan Jawatan Notis Sebulan (Contoh 2)

Tarikh: 15 Februari 2022

Nama Penuh Pekerja: Fatimah binti Yusof

Alamat: No. 5, Jalan Ria, Taman Ria, 43000 Kajang, Selangor

No. Telefon: 019-8765432

Nama Majikan: XYZ Sdn. Bhd.

Alamat Majikan: No. 30, Jalan Indah, Taman Indah, 68000 Ampang, Selangor

Tuan/Puan,

Saya dengan ini memberitahu bahawa saya akan meletakkan jawatan sebagai Kerani dalam masa sebulan bermula dari tarikh surat ini. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada majikan dan rakan sekerja atas kerjasama dan sokongan yang diberikan sepanjang tempoh saya bekerja di sini.

Sekiranya terdapat sebarang kesulitan atau pertanyaan, sila hubungi saya melalui no. telefon yang diberikan di atas. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih atas segala-galanya.

Sekian, terima kasih.

(Tandatangan)

Fatimah binti Yusof

FAQs

 1. Adakah surat perletakan jawatan notis sebulan perlu diserahkan secara bertulis?

Iya, surat perletakan jawatan notis sebulan perlu diserahkan secara bertulis sebagai bukti dan panduan bagi majikan.

 1. Berapa lama tempoh notis yang perlu diberikan sebelum meletakkan jawatan?

Tempoh notis yang perlu diberikan bergantung kepada syarat dan perjanjian yang telah ditetapkan oleh majikan. Namun, amalan lazim ialah memberikan notis selama sebulan.

 1. Adakah seorang pekerja perlu memberikan alasan apabila meletakkan jawatan?

Tidak, seorang pekerja tidak perlu memberikan alasan apabila meletakkan jawatan. Walau bagaimanapun, adalah baik untuk memberikan alasan atau penjelasan ringkas sebagai tanda penghargaan dan memberikan maklumat yang diperlukan kepada majikan.

Kesimpulannya

Surat perletakan jawatan notis sebulan adalah surat penting yang perlu diserahkan kepada majikan apabila seseorang pekerja ingin meletakkan jawatannya dalam masa sebulan. Surat ini mempunyai fungsi dan tujuan yang penting untuk memastikan semua pihak terlibat mendapat manfaat dan memudahkan urusan. Format surat ini adalah mudah dan ringkas, dan contoh-contoh yang diberikan dapat membantu pekerja untuk menyediakan surat yang berkualiti. Walau bagaimanapun, adalah baik untuk memastikan bahawa semua syarat dan perjanjian telah dipatuhi sebelum meletakkan jawatan.