Surat perletakan jawatan ringkas adalah surat yang ditulis untuk memberitahu majikan bahawa anda ingin melepaskan diri dari jawatan anda dalam masa terdekat. Ia merupakan surat yang perlu anda tulis dengan teliti dan profesional kerana ia akan memberi kesan terhadap reputasi anda di masa akan datang. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan mengenai pengertian, fungsi, tujuan, format, dan contoh surat perletakan jawatan ringkas.

Pengertian Surat Perletakan Jawatan Ringkas

Surat perletakan jawatan ringkas adalah surat rasmi yang memberitahu majikan bahawa anda ingin melepaskan diri dari jawatan anda dalam masa terdekat. Surat ini biasanya ditulis oleh pekerja yang telah membuat keputusan untuk berhenti kerja kerana pelbagai faktor seperti keinginan untuk mencari peluang kerjaya yang lebih baik, masalah peribadi, atau faktor-faktor lain yang berkaitan dengan pekerjaan.

Fungsi Surat Perletakan Jawatan Ringkas

Terdapat beberapa fungsi surat perletakan jawatan ringkas, antaranya:

  • Memberitahu majikan bahawa anda ingin melepaskan diri dari jawatan anda dengan cara yang profesional;
  • Menjelaskan sebab-sebab anda berhenti kerja kepada majikan; dan
  • Menjaga reputasi anda sebagai pekerja profesional.

Tujuan Surat Perletakan Jawatan Ringkas

Tujuan utama surat perletakan jawatan ringkas adalah untuk memberi maklumat yang jelas dan terperinci kepada majikan mengenai niat anda untuk berhenti kerja. Selain itu, surat ini juga membolehkan anda memberi penjelasan mengenai sebab-sebab anda berhenti kerja, yang boleh membantu majikan memahami keadaan anda. Tujuan lain surat perletakan jawatan ringkas adalah untuk menjaga reputasi anda sebagai pekerja profesional dan bertanggungjawab.

Format Surat Perletakan Jawatan Ringkas

Surat perletakan jawatan ringkas harus ditulis dalam format yang betul untuk memudahkan pembacaan dan memastikan ia memberikan maklumat yang jelas dan terperinci. Berikut adalah format yang boleh anda gunakan:

  1. Butiran peribadi - Nama, alamat, nombor telefon, dan e-mel;
  2. Tarikh - Tarikh penulisan surat;
  3. Butiran majikan - Nama majikan, alamat, dan nombor telefon;
  4. Perincian jawatan - Nama jawatan, tarikh bermula bekerja, dan tarikh akhir bekerja;
  5. Penjelasan mengenai perletakan jawatan - Sebab-sebab anda berhenti kerja;
  6. Penutup - Ucapan terima kasih dan tandatangan.

Contoh Surat Perletakan Jawatan Ringkas

Berikut adalah dua contoh surat perletakan jawatan ringkas yang boleh anda gunakan sebagai panduan apabila menulis surat anda sendiri:

Contoh 1

Dear [Nama Majikan],

Saya ingin memberitahu anda bahawa saya bercadang untuk melepaskan diri dari jawatan saya sebagai [Nama Jawatan] di syarikat ini. Seperti yang anda ketahui, saya telah bekerja di syarikat ini selama [Jangka Masa Bekerja] dan saya merasa bahawa sudah tiba masanya untuk saya mencari peluang kerjaya yang lebih baik.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada anda dan seluruh pasukan atas sokongan dan pengalaman yang saya dapatkan semasa bekerja di syarikat ini. Saya berharap bahawa kita dapat mempertahankan hubungan baik kita di masa akan datang.

Sekiranya terdapat sebarang perkara yang perlu diatur sebelum saya meninggalkan syarikat ini, sila beritahu saya dan saya akan berusaha untuk menyelesaikannya secepat mungkin.

Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala-galanya dan saya berharap segala-galanya akan berjalan lancar untuk syarikat ini di masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

[Nama Anda]

Contoh 2

Dear [Nama Majikan],

Perkara ini mungkin datang sebagai kejutan, tetapi dengan berat hati, saya ingin memberitahu bahawa saya bercadang untuk melepaskan diri dari jawatan saya sebagai [Nama Jawatan] di syarikat ini. Saya telah mempertimbangkan keputusan ini dengan teliti dan saya merasa bahawa ia adalah langkah yang terbaik untuk saya pada masa ini.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada anda dan seluruh pasukan atas sokongan dan pengalaman yang saya dapatkan semasa bekerja di syarikat ini. Saya berharap bahawa kita dapat mempertahankan hubungan baik kita di masa akan datang.

Selaras dengan polisi syarikat, saya akan memberikan notis sebulan sebelum tarikh akhir bekerja saya. Saya berharap bahawa ini akan memberikan masa yang mencukupi untuk menguruskan tugas-tugas saya dan juga untuk mencari pengganti.

Sekiranya terdapat sebarang perkara yang perlu diatur sebelum saya meninggalkan syarikat ini, sila beritahu saya dan saya akan berusaha untuk menyelesaikannya secepat mungkin.

Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala-galanya dan saya berharap segala-galanya akan berjalan lancar untuk syarikat ini di masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

[Nama Anda]

FAQs

1. Berapa lama notis perletakan jawatan yang perlu diberikan?

Jawapan: Biasanya, notis perletakan jawatan yang perlu diberikan adalah sebulan sebelum tarikh akhir bekerja anda. Walau bagaimanapun, anda perlu merujuk kepada polisi syarikat anda untuk mengetahui tempoh notis yang diperlukan.

2. Adakah saya perlu memberikan sebab-sebab saya berhenti kerja dalam surat perletakan jawatan ringkas?

Jawapan: Ya, anda perlu memberikan sebab-sebab anda berhenti kerja dalam surat perletakan jawatan ringkas. Ini akan membantu majikan memahami keadaan anda dan memberikan maklum balas yang sesuai.

3. Adakah saya perlu menulis surat perletakan jawatan ringkas jika saya berhenti kerja secara tidak rasmi?

Jawapan: Walau bagaimanapun, walaupun anda berhenti kerja secara tidak rasmi, anda masih digalakkan untuk menulis surat perletakan jawatan ringkas. Ini akan membantu menjaga reputasi anda sebagai pekerja profesional dan bertanggungjawab.

4. Adakah saya perlu memberikan alasan yang terperinci dalam surat perletakan jawatan ringkas?

Jawapan: Tidak perlu memberikan alasan yang terperinci dalam surat perletakan jawatan ringkas. Walau bagaimanapun, anda perlu memberikan sebab-sebab yang jelas dan terperinci yang mencukupi untuk membantu majikan memahami keadaan anda.

Kesimpulannya

Menulis surat perletakan jawatan ringkas adalah proses yang perlu dilakukan dengan teliti dan profesional. Ia memerlukan format yang betul, tujuan yang jelas, dan penjelasan yang terperinci. Dengan memahami pengertian, fungsi, tujuan,