Surat perletakan jawatan setiausaha kelab adalah surat rasmi yang ditulis oleh setiausaha kelab untuk memaklumkan pengunduran dirinya dari jawatan tersebut. Surat ini perlu ditulis dengan sopan dan jelas untuk mengelakkan sebarang kesalahpahaman dan memberi peluang kepada pihak kelab untuk mencari pengganti yang sesuai.

Fungsi Surat Perletakan Jawatan Setiausaha Kelab

Surat perletakan jawatan setiausaha kelab mempunyai beberapa fungsi yang penting seperti:

 1. Memberi maklumat rasmi tentang pengunduran diri setiausaha kepada pihak kelab.
 2. Menjelaskan sebab-sebab pengunduran diri secara jelas dan sopan.
 3. Memberi peluang kepada pihak kelab untuk mencari pengganti yang sesuai.
 4. Menjaga hubungan baik antara setiausaha dan pihak kelab.

Tujuan Surat Perletakan Jawatan Setiausaha Kelab

Tujuan utama surat perletakan jawatan setiausaha kelab adalah untuk memaklumkan kepada pihak kelab bahawa setiausaha telah membuat keputusan untuk mengundurkan diri dari jawatan tersebut. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk memberi sebab-sebab pengunduran diri secara jelas dan sopan, memberi peluang kepada pihak kelab untuk mencari pengganti yang sesuai, serta menjaga hubungan baik antara setiausaha dan pihak kelab.

Format Surat Perletakan Jawatan Setiausaha Kelab

Surat perletakan jawatan setiausaha kelab perlu ditulis dengan format yang jelas dan teratur. Format yang disarankan adalah seperti berikut:

 1. Tarikh
 2. Alamat penerima surat
 3. Salam pembuka
 4. Pengenalan diri
 5. Maklumat tentang pengunduran diri
 6. Sebab-sebab pengunduran diri
 7. Penghargaan dan ucapan terima kasih
 8. Pengakhiran surat
 9. Tandatangan

Contoh Surat Perletakan Jawatan Setiausaha Kelab

Berikut adalah contoh surat perletakan jawatan setiausaha kelab:

Contoh 1:

Tarikh: 10 Februari 2022

Ketua Kelab

Kelab Sukan Universiti

1234 Jalan Universiti

50603 Kuala Lumpur

Salam Sejahtera,

Dengan segala hormatnya, saya ingin memaklumkan bahawa saya, Nor Aida Binti Ahmad, ingin mengundurkan diri dari jawatan Setiausaha Kelab Sukan Universiti.

Saya telah memikirkan keputusan ini dengan baik dan saya merasakan bahawa ia adalah yang terbaik untuk saya pada masa ini. Saya percaya bahawa kelab akan terus maju dan berkembang dengan kualiti yang lebih baik.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak kelab dan semua ahli kelab kerana memberikan saya peluang untuk menjadi Setiausaha Kelab Sukan Universiti selama 2 tahun. Saya sangat berbangga dengan segala sumbangan yang telah saya berikan sepanjang tempoh saya menjadi setiausaha.

Sekiranya terdapat sebarang urusan yang perlu diselesaikan, bolehlah menghubungi saya pada alamat emel saya di [email protected].

Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala sokongan yang diberikan dan saya berharap kelab akan terus maju dan berkembang pada masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Nor Aida Binti Ahmad

Contoh 2:

Tarikh: 10 Februari 2022

Ketua Kelab

Kelab Seni Budaya

5678 Jalan Seni

50603 Kuala Lumpur

Salam Hormat,

Saya, Ahmad Bin Ali, ingin memaklumkan bahawa saya telah membuat keputusan untuk mengundurkan diri dari jawatan Setiausaha Kelab Seni Budaya dengan kesan segera.

Sejak beberapa bulan yang lalu, saya telah mengalami masalah kesihatan yang serius dan ini telah mengganggu prestasi saya sebagai Setiausaha Kelab. Saya merasakan bahawa saya tidak dapat memberikan sumbangan yang terbaik kepada kelab pada masa ini dan saya rasa lebih baik jika saya meletakkan jawatan.

Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak kelab dan semua ahli kelab kerana memberikan saya peluang untuk menjadi Setiausaha Kelab Seni Budaya selama hampir setahun. Saya sangat berbangga dengan segala sumbangan yang telah saya berikan sepanjang tempoh saya menjadi setiausaha.

Sekiranya terdapat sebarang urusan yang perlu diselesaikan, bolehlah menghubungi saya pada nombor telefon saya di 012-3456789 atau alamat emel saya di [email protected].

Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas segala sokongan yang diberikan dan saya berharap kelab akan terus maju dan berkembang pada masa akan datang.

Terima kasih.

Yang benar,

Ahmad Bin Ali

FAQs Surat Perletakan Jawatan Setiausaha Kelab

1. Adakah surat perletakan jawatan setiausaha kelab perlu ditulis dengan format rasmi?

Ya, surat ini perlu ditulis dengan format rasmi untuk memberikan kesan serius dan memastikan maklumat yang disampaikan dapat difahami dengan jelas oleh pihak kelab.

2. Apakah sebab-sebab utama seseorang setiausaha kelab mengundurkan diri?

Sebab-sebab pengunduran diri boleh berbeza-beza bergantung kepada keadaan individu. Antara sebab yang biasa adalah masalah kesihatan, masalah peribadi, dan tuntutan kerja yang tinggi.

3. Adakah perlu memberi notis sebelum mengundurkan diri sebagai setiausaha kelab?

Iya, adalah disyorkan untuk memberi notis sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pengunduran diri untuk memberi masa kepada pihak kelab untuk mencari pengganti yang sesuai.

Kesimpulannya

Surat perletakan jawatan setiausaha kelab adalah surat rasmi yang perlu ditulis dengan format yang jelas dan teratur. Surat ini bertujuan untuk memaklumkan pengunduran diri setiausaha kepada pihak kelab, memberi sebab-sebab pengunduran diri secara jelas dan sopan, memberi peluang kepada pihak kelab untuk mencari pengganti yang sesuai, serta menjaga hubungan baik antara setiausaha dan pihak kelab. Dua contoh surat perletakan jawatan setiausaha kelab telah diberikan sebagai panduan.