Surat permohonan bas UiTM adalah dokumen resmi yang digunakan oleh pelajar, staf dan badan-badan berkaitan di Universiti Teknologi MARA (UiTM) untuk memohon penggunaan bas di kampus atau luar kampus. Dokumen ini penting kerana ia membantu menguruskan pergerakan bas di kampus dan memastikan penggunaannya adalah selamat dan teratur.

Pengertian Surat Permohonan Bas UiTM

Surat permohonan bas UiTM adalah satu dokumen rasmi yang digunakan oleh pelajar, staf dan badan-badan berkaitan di Universiti Teknologi MARA (UiTM) untuk memohon penggunaan bas di kampus atau luar kampus. Dokumen ini penting kerana ia membantu menguruskan pergerakan bas di kampus dan memastikan penggunaannya adalah selamat dan teratur.

Fungsi Surat Permohonan Bas UiTM

Surat permohonan bas UiTM mempunyai beberapa fungsi utama seperti:

 • Memudahkan pihak pentadbir kampus menguruskan pergerakan bas di kampus dan luar kampus
 • Memastikan penggunaan bas di UiTM adalah selamat dan teratur
 • Menjimatkan masa dan tenaga pelajar dan staf yang ingin menggunakan bas di UiTM
 • Memudahkan badan-badan berkaitan seperti kelab dan persatuan pelajar untuk menguruskan aktiviti luar kampus yang memerlukan penggunaan bas

Tujuan Surat Permohonan Bas UiTM

Tujuan utama surat permohonan bas UiTM adalah untuk memohon penggunaan bas di kampus atau luar kampus. Selain itu, tujuan-tujuan lain surat permohonan bas UiTM adalah:

 • Menjimatkan masa dan tenaga pelajar dan staf yang ingin menggunakan bas di UiTM
 • Memastikan pergerakan bas di UiTM adalah selamat dan teratur
 • Memudahkan pihak pentadbir kampus menguruskan pergerakan bas di kampus dan luar kampus
 • Memudahkan badan-badan berkaitan seperti kelab dan persatuan pelajar untuk menguruskan aktiviti luar kampus yang memerlukan penggunaan bas

Format Surat Permohonan Bas UiTM

Format surat permohonan bas UiTM mestilah mengikut format yang telah ditetapkan oleh UiTM. Format yang betul akan memudahkan urusan pengurusan pergerakan bas dan memastikan dokumen tersebut memenuhi semua keperluan dan syarat yang diperlukan. Berikut adalah format surat permohonan bas UiTM:

 1. Judul surat
 2. Tarikh surat
 3. Kepada (nama pihak pentadbir kampus yang bertanggungjawab)
 4. Tuan/Puan,
 5. Saya/Nama Badan-badan berkaitan ingin memohon bas untuk:
 • Tujuan (aktiviti, program atau acara)
 • Tarikh
 • Masa
 • Tempat
 • Jumlah penumpang
 1. Sekian, terima kasih.
 2. Tandatangan
 3. Nama penuh
 4. Nombor pelajar/staf (jika berkaitan)

Contoh Surat Permohonan Bas UiTM

Berikut adalah contoh surat permohonan bas UiTM yang betul:

Contoh 1:

Judul surat: Permohonan Bas Untuk Program Sukan UiTM

Tarikh surat: 12 Januari 2022

Kepada: Ketua Jabatan Pengurusan Kampus

Tuan,

Saya, Amirul bin Ahmad selaku Ketua Persatuan Sukan UiTM ingin memohon penggunaan bas untuk program sukan yang akan diadakan pada tarikh 20 Januari 2022 dari jam 8.00 pagi hingga 6.00 petang di Padang Kawad, UiTM Shah Alam. Kami memerlukan 1 buah bas untuk membawa 40 orang peserta dan perlengkapannya.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan,

Amirul bin Ahmad

Ketua Persatuan Sukan UiTM

Nombor pelajar: 2020202020

Contoh 2:

Judul surat: Permohonan Bas Untuk Lawatan Ke Muzium Diraja

Tarikh surat: 12 Januari 2022

Kepada: Ketua Jabatan Pengurusan Kampus

Tuan,

Kami, Kelab Pencinta Sejarah UiTM ingin memohon penggunaan bas untuk lawatan ke Muzium Diraja pada tarikh 20 Januari 2022 dari jam 9.00 pagi hingga 3.00 petang. Kami memerlukan 1 buah bas untuk membawa 20 orang ahli kelab dan perlengkapannya.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan,

Nurul Aina binti Mohd, Naib Presiden Kelab Pencinta Sejarah UiTM

Nombor pelajar: 2020203040

FAQs Surat Permohonan Bas UiTM

1. Siapakah yang boleh membuat permohonan penggunaan bas UiTM?

Pelajar, staf dan badan-badan berkaitan di UiTM adalah yang boleh membuat permohonan penggunaan bas UiTM.

2. Berapa lama tempoh permohonan surat permohonan bas UiTM diproses?

Tempoh permohonan surat permohonan bas UiTM diproses bergantung kepada pihak pentadbir kampus. Oleh itu, disarankan untuk membuat permohonan sekurang-kurangnya seminggu sebelum tarikh yang dikehendaki.

3. Berapa bilangan bas yang boleh dipohon dalam satu permohonan?

Bilangan bas yang boleh dipohon dalam satu permohonan bergantung kepada keperluan dan tujuan penggunaannya.

Kesimpulan

Surat permohonan bas UiTM adalah satu dokumen rasmi yang digunakan oleh pelajar, staf dan badan-badan berkaitan di Universiti Teknologi MARA (UiTM) untuk memohon penggunaan bas di kampus atau luar kampus. Dokumen ini penting kerana ia membantu menguruskan pergerakan bas di kampus dan memastikan penggunaannya adalah selamat dan teratur. Oleh itu, pastikan dokumen ini diisi dengan betul dan lengkap sebelum membuat permohonan.