Surat permohonan biasiswa JPA adalah surat rasmi yang ditulis oleh pelajar untuk memohon biasiswa JPA. Biasiswa JPA adalah salah satu biasiswa yang paling popular dan dianggap sebagai biasiswa yang paling prestij. Biasiswa ini diberikan kepada pelajar-pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang dan mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin masa depan.

Pengertian Surat Permohonan Biasiswa JPA

Surat permohonan biasiswa JPA adalah surat permohonan yang ditulis oleh pelajar untuk memohon biasiswa JPA. Surat ini perlu ditulis secara formal dan mengandungi maklumat peribadi, maklumat akademik dan maklumat lain yang berkaitan dengan permohonan.

Fungsi Surat Permohonan Biasiswa JPA

Fungsi surat permohonan biasiswa JPA adalah untuk memohon biasiswa JPA. Biasiswa ini diberikan kepada pelajar-pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang dan mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin masa depan. Surat permohonan ini juga berguna untuk memberi maklumat yang diperlukan oleh pihak JPA untuk menilai keupayaan pelajar dan memberikan biasiswa.

Tujuan Surat Permohonan Biasiswa JPA

Tujuan surat permohonan biasiswa JPA adalah untuk memohon biasiswa JPA. Biasiswa ini diberikan kepada pelajar-pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang dan mempunyai potensi untuk menjadi pemimpin masa depan. Surat permohonan ini juga bertujuan untuk memberi maklumat yang diperlukan oleh pihak JPA untuk menilai keupayaan pelajar dan memberikan biasiswa.

Format Surat Permohonan Biasiswa JPA

Berikut adalah format surat permohonan biasiswa JPA:

Tarikh

Y.Bhg. Dato’/Puan/Puan Sri/Tuan/Ketua Pengarah,

Bahagian Biasiswa

Jabatan Perkhidmatan Awam

Aras 6, Blok D5, Kompleks D

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62502 PUTRAJAYA

Tuan/Puan,

PERMOHONAN BIASISWA JPA

Saya, (Nama Penuh), pelajar (Program Pengajian) di (Institusi Pengajian Tinggi), ingin memohon biasiswa JPA untuk pengajian tahun (Tahun Pengajian).

2. Saya telahpun memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak JPA seperti berikut:

i. Pencapaian akademik yang cemerlang.

ii. Memiliki potensi untuk menjadi pemimpin masa depan.

iii. Berumur tidak melebihi 22 tahun pada tarikh tutup permohonan.

iv. Bukan merupakan penerima biasiswa dari mana-mana agensi kerajaan atau swasta.

3. Saya bersedia menandatangani perjanjian dengan JPA dan mematuhi terma-terma dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak JPA.

4. Saya mengharapkan agar pihak JPA dapat mempertimbangkan permohonan saya dan memberikan biasiswa JPA kepada saya.

Sekian, terima kasih.

Sekian,

(Tandatangan)

(Nama Penuh Pelajar)

Contoh Surat Permohonan Biasiswa JPA

Berikut adalah contoh surat permohonan biasiswa JPA:

Tarikh

Y.Bhg. Dato’/Puan/Puan Sri/Tuan/Ketua Pengarah,

Bahagian Biasiswa

Jabatan Perkhidmatan Awam

Aras 6, Blok D5, Kompleks D

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62502 PUTRAJAYA

Tuan/Puan,

PERMOHONAN BIASISWA JPA

Saya, Ahmad bin Ali, pelajar Sarjana Muda Sains Komputer di Universiti Malaya, ingin memohon biasiswa JPA untuk pengajian tahun 2021/2022.

2. Saya telahpun memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak JPA seperti berikut:

i. Pencapaian akademik yang cemerlang.

ii. Memiliki potensi untuk menjadi pemimpin masa depan.

iii. Berumur tidak melebihi 22 tahun pada tarikh tutup permohonan.

iv. Bukan merupakan penerima biasiswa dari mana-mana agensi kerajaan atau swasta.

3. Saya bersedia menandatangani perjanjian dengan JPA dan mematuhi terma-terma dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak JPA.

4. Saya mengharapkan agar pihak JPA dapat mempertimbangkan permohonan saya dan memberikan biasiswa JPA kepada saya.

Sekian, terima kasih.

Sekian,

(Tandatangan)

(Ahmad bin Ali)

Berikut adalah contoh surat permohonan biasiswa JPA yang lain:

Tarikh

Y.Bhg. Dato’/Puan/Puan Sri/Tuan/Ketua Pengarah,

Bahagian Biasiswa

Jabatan Perkhidmatan Awam

Aras 6, Blok D5, Kompleks D

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62502 PUTRAJAYA

Tuan/Puan,

PERMOHONAN BIASISWA JPA

Saya, Nurul Syazwani binti Ahmad, pelajar Sarjana Muda Pendidikan di Universiti Putra Malaysia, ingin memohon biasiswa JPA untuk pengajian tahun 2021/2022.

2. Saya telahpun memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak JPA seperti berikut:

i. Pencapaian akademik yang cemerlang.

ii. Memiliki potensi untuk menjadi pemimpin masa depan.

iii. Berumur tidak melebihi 22 tahun pada tarikh tutup permohonan.

iv. Bukan merupakan penerima biasiswa dari mana-mana agensi kerajaan atau swasta.

3. Saya bersedia menandatangani perjanjian dengan JPA dan mematuhi terma-terma dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak JPA.

4. Saya mengharapkan agar pihak JPA dapat mempertimbangkan permohonan saya dan memberikan biasiswa JPA kepada saya.

Sekian, terima kasih.

Sekian,

(Tandatangan)

(Nurul Syazwani binti Ahmad)

FAQs Surat Permohonan Biasiswa JPA