Surat permohonan pencen awal adalah surat yang dikirimkan kepada pihak pengurusan pencen untuk memohon kelulusan untuk memperoleh pencen sebelum masa pensiun. Permohonan ini biasanya dibuat oleh pekerja yang ingin melepaskan diri dari kerja atau memerlukan wang tunai untuk kegunaan yang mendesak.

Fungsi Surat Permohonan Pencen Awal

Surat permohonan pencen awal mempunyai beberapa fungsi, di antaranya:

 • Memohon kelulusan untuk memperoleh pencen sebelum masa pensiun.
 • Menjelaskan sebab-sebab yang mendorong pekerja untuk memohon pencen awal.
 • Menjelaskan kesan-kesan yang akan berlaku sekiranya permohonan tersebut tidak diluluskan.

Tujuan Surat Permohonan Pencen Awal

Tujuan utama surat permohonan pencen awal adalah untuk memohon kelulusan untuk memperoleh pencen sebelum masa pensiun. Permohonan ini biasanya dibuat oleh pekerja yang ingin melepaskan diri dari kerja atau memerlukan wang tunai untuk kegunaan yang mendesak.

Format Surat Permohonan Pencen Awal

Surat permohonan pencen awal hendaklah mempunyai format yang jelas dan lengkap dengan maklumat-maklumat berikut:

 • Tarikh
 • Nama penerima pencen
 • Nama pemohon
 • Nombor kad pengenalan pemohon
 • Alamat terkini pemohon
 • Nombor telefon pemohon
 • Penjelasan sebab-sebab mengapa pemohon memohon pencen awal
 • Tarikh permohonan pencen awal
 • Tandatangan pemohon

Contoh Surat Permohonan Pencen Awal

Berikut adalah contoh surat permohonan pencen awal:

Contoh 1:

Tuan,

Dengan segala hormatnya, saya ingin memohon kelulusan daripada pihak tuan untuk memperoleh pencen awal.

Saya mempunyai sebab-sebab yang kukuh untuk memohon pencen awal. Saya memerlukan wang tunai untuk membayar hutang yang mendesak dan juga untuk membiayai kos perubatan ibu saya yang sedang sakit. Saya juga berhasrat untuk mengambil masa rehat yang panjang dan memerlukan wang tunai untuk menampung perbelanjaan hidup saya.

Sebagai bekas pekerja awam, saya telah menyumbang sepenuhnya kepada organisasi ini selama lebih 20 tahun sejak saya mula bekerja pada tahun 2000. Saya berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan saya dengan baik dan meluluskan permohonan pencen awal saya.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan,

[Nama Pemohon]

Contoh 2:

Encik,

Saya ingin memohon kelulusan daripada pihak tuan untuk memperoleh pencen awal.

Saya mempunyai sebab-sebab yang kukuh untuk memohon pencen awal. Saya telah mengalami masalah kesihatan yang serius dan tidak lagi mampu untuk melaksanakan tugas saya sepenuhnya. Oleh itu, saya memerlukan wang tunai untuk menjalani rawatan yang diperlukan.

Saya juga berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan saya dengan baik dan meluluskan permohonan pencen awal saya. Saya bersedia untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahawa proses pemindahan tugas saya berjalan lancar.

Sekian, terima kasih.

Tandatangan,

[Nama Pemohon]

FAQs

1. Adakah semua permohonan pencen awal akan diluluskan?

Tidak. Kelulusan permohonan pencen awal bergantung pada keadaan dan sebab penghujung pekerja untuk memohon pencen awal.

2. Berapa lamakah tempoh yang diambil untuk memproses permohonan pencen awal?

Tempoh yang diambil untuk memproses permohonan pencen awal bergantung pada pihak pengurusan pencen. Biasanya, ia akan mengambil masa antara 1 hingga 3 bulan.

Kesimpulan

Surat permohonan pencen awal adalah surat yang penting bagi pekerja yang ingin melepaskan diri dari kerja atau memerlukan wang tunai untuk kegunaan yang mendesak. Permohonan ini mempunyai fungsi dan tujuan yang jelas dan hendaklah dipenuhi dengan format yang betul. Sekiranya anda memerlukan bantuan dalam menyediakan surat permohonan pencen awal, sila rujuk kepada pihak pengurusan pencen.