Halo teman-teman, hari ini kita akan membicarakan tentang surat pindaan LHDN. Apa itu surat pindaan LHDN dan apa fungsinya? Mari kita bahas satu persatu.

Pengertian Surat Pindaan LHDN

Surat pindaan LHDN adalah surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDN) untuk memberitahu perubahan yang terjadi pada maklumat cukai pendapatan seseorang atau syarikat. Surat ini biasanya diberikan apabila ada kesilapan dalam pengisian borang cukai pendapatan atau apabila seseorang atau syarikat telah membuat perubahan pada maklumat cukai pendapatan mereka.

Fungsi Surat Pindaan LHDN

Surat pindaan LHDN mempunyai beberapa fungsi, antaranya:

  1. Memberitahu perubahan yang terjadi pada maklumat cukai pendapatan seseorang atau syarikat
  2. Memastikan maklumat cukai pendapatan yang diberikan kepada LHDN adalah tepat dan terkini
  3. Memastikan individu atau syarikat tidak terkena tindakan undang-undang yang mungkin timbul akibat kesilapan atau kelewatan dalam pengisian borang cukai pendapatan

Tujuan Surat Pindaan LHDN

Tujuan utama surat pindaan LHDN adalah untuk memastikan bahawa maklumat cukai pendapatan yang diberikan kepada pihak berkuasa cukai adalah tepat dan terkini. Surat ini juga membantu individu atau syarikat untuk mengelakkan sebarang tindakan undang-undang yang mungkin timbul akibat kesilapan atau kelewatan dalam pengisian borang cukai pendapatan.

Format Surat Pindaan LHDN

Format surat pindaan LHDN adalah seperti berikut:

Tarikh:

No. Rujukan:

Tuan/Puan/Cik/En:

Alamat:

Tajuk: Surat Pindaan Cukai Pendapatan Bagi Tahun Taksiran XXXX

Kepada: Ketua Cawangan Cukai Pendapatan

Perihal: Pindaan Maklumat Cukai Pendapatan

Isi: Menyatakan maklumat cukai pendapatan yang diperbetulkan atau diubah

Sekian,

Tandatangan:

Contoh Surat Pindaan LHDN

Berikut adalah contoh surat pindaan LHDN:

Tarikh: 1 Januari 2021

No. Rujukan: LHDN/2021/PINDAAN/001

Tuan/Puan/Cik/En: Ahmad Bin Ali

Alamat: No. 10, Jalan Merdeka, 43000 Kajang, Selangor

Tajuk: Surat Pindaan Cukai Pendapatan Bagi Tahun Taksiran 2020

Kepada: Ketua Cawangan Cukai Pendapatan, LHDN

Perihal: Pindaan Maklumat Cukai Pendapatan

Isi: Saya ingin memaklumkan bahawa terdapat kesilapan pada borang cukai pendapatan Tahun Taksiran 2020. Saya telah memasukkan jumlah pendapatan yang salah di bahagian A. Oleh itu, saya ingin memohon pindaan pada maklumat cukai pendapatan saya seperti berikut:

  • Bahagian A - Jumlah Pendapatan: RM 50,000 (dikurangkan daripada RM 60,000)

Sekian,

Tandatangan: Ahmad Bin Ali

Berikut adalah contoh surat pindaan LHDN yang kedua:

Tarikh: 1 Januari 2021

No. Rujukan: LHDN/2021/PINDAAN/002

Tuan/Puan/Cik/En: ABC Sdn Bhd

Alamat: No. 20, Jalan Merdeka, 43000 Kajang, Selangor

Tajuk: Surat Pindaan Cukai Pendapatan Bagi Tahun Taksiran 2020

Kepada: Ketua Cawangan Cukai Pendapatan, LHDN

Perihal: Pindaan Maklumat Cukai Pendapatan

Isi: Saya ingin memaklumkan bahawa terdapat perubahan pada maklumat cukai pendapatan syarikat kami. Oleh itu, saya ingin memohon pindaan pada maklumat cukai pendapatan seperti berikut:

  • Bahagian A - Jumlah Pendapatan: RM 1,000,000 (dikurangkan daripada RM 1,200,000)
  • Bahagian B - Perbelanjaan: RM 500,000 (dikurangkan daripada RM 600,000)

Sekian,

Tandatangan: ABC Sdn Bhd

FAQs Surat Pindaan LHDN

Berikut adalah beberapa soalan lazim tentang surat pindaan LHDN:

1. Apakah yang boleh diubah dalam surat pindaan LHDN?

A: Maklumat seperti jumlah pendapatan, perbelanjaan dan maklumat cukai pendapatan lain yang berkaitan boleh diubah dalam surat pindaan LHDN.

2. Berapa lama surat pindaan LHDN ambil masa untuk diproses?

A: Surat pindaan LHDN biasanya memerlukan masa kira-kira 2 minggu untuk diproses.

3. Adakah surat pindaan LHDN perlu dihantar melalui pos?

A: Tidak. Surat pindaan LHDN boleh dihantar melalui pos atau diserahkan secara langsung ke pejabat LHDN yang berdekatan.

Kesimpulannya

Sekiranya anda mendapati bahawa terdapat kesilapan pada borang cukai pendapatan atau ada perubahan pada maklumat cukai pendapatan anda, jangan risau. Anda boleh mengemukakan surat pindaan LHDN untuk membetulkan atau mengemaskini maklumat cukai pendapatan anda. Pastikan bahawa maklumat yang diberikan dalam surat pindaan LHDN adalah tepat dan terkini untuk mengelakkan sebarang tindakan undang-undang yang mungkin timbul akibat kesilapan atau kelewatan dalam pengisian borang cukai pendapatan. Semoga maklumat yang diberikan dapat membantu anda dalam memahami surat pindaan LHDN dengan lebih baik. Terima kasih kerana membaca.