Surat rasmi kerajaan adalah surat yang ditulis oleh seseorang atau organisasi kepada pihak kerajaan dengan tujuan untuk memohon atau memberikan maklumat. Surat ini mempunyai aturan dan format tertentu yang perlu diikuti supaya ia boleh dianggap sah dan diterima oleh pihak yang dituju.

Fungsi Surat Rasmi Kerajaan

Surat rasmi kerajaan mempunyai beberapa fungsi penting seperti:

 • Sebagai cara untuk berkomunikasi dengan kerajaan
 • Memohon atau memberikan maklumat
 • Menyampaikan aduan atau permintaan kemasukan
 • Memohon cuti atau melaporkan sakit
 • Menyatakan keputusan atau tindakan yang diambil

Tujuan Surat Rasmi Kerajaan

Tujuan surat rasmi kerajaan adalah untuk memudahkan urusan antara pihak yang menulis surat dengan pihak kerajaan yang dituju. Surat ini juga bertujuan untuk memberikan maklumat yang jelas dan tepat supaya pihak kerajaan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan maklumat yang diberikan.

Format Surat Rasmi Kerajaan

Format surat rasmi kerajaan mempunyai aturan yang perlu diikuti supaya surat dapat dianggap sah dan diterima oleh pihak kerajaan yang dituju. Berikut adalah format yang perlu diikuti:

 • Penulisan alamat surat
 • Penulisan tarikh
 • Penulisan salam pembuka
 • Penulisan isi surat
 • Penulisan salam penutup
 • Penulisan nama pengirim
 • Penulisan tandatangan pengirim

Contoh Surat Rasmi Kerajaan

Berikut adalah contoh surat rasmi kerajaan yang dapat dijadikan sebagai referensi:

Contoh 1:

Alamat Surat
Tarikh

Salam Pembuka,
Isi Surat
Salam Penutup,
Nama Pengirim
Tandatangan Pengirim

Contoh 2:

Alamat Surat
Tarikh

Salam Pembuka,
Isi Surat
Salam Penutup,
Nama Pengirim
Tandatangan Pengirim

FAQ Surat Rasmi Kerajaan

Berikut adalah beberapa pertanyaan umum mengenai surat rasmi kerajaan:

1. Apa itu surat rasmi kerajaan?

Surat rasmi kerajaan adalah surat yang ditulis oleh seseorang atau organisasi kepada pihak kerajaan dengan tujuan untuk memohon atau memberikan maklumat.

2. Apa fungsi surat rasmi kerajaan?

Surat rasmi kerajaan mempunyai beberapa fungsi penting seperti untuk berkomunikasi dengan kerajaan, memohon atau memberikan maklumat, menyampaikan aduan atau permintaan kemasukan, memohon cuti atau melaporkan sakit, dan menyatakan keputusan atau tindakan yang diambil.

3. Apa tujuan surat rasmi kerajaan?

Tujuan surat rasmi kerajaan adalah untuk memudahkan urusan antara pihak yang menulis surat dengan pihak kerajaan yang dituju serta memberikan maklumat yang jelas dan tepat supaya pihak kerajaan dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan maklumat yang diberikan.

4. Apa format surat rasmi kerajaan?

Format surat rasmi kerajaan mempunyai aturan yang perlu diikuti supaya surat dapat dianggap sah dan diterima oleh pihak kerajaan yang dituju, seperti penulisan alamat surat, tarikh, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama pengirim, dan tandatangan pengirim.

Kesimpulan

Surat rasmi kerajaan memainkan peranan penting dalam berkomunikasi dengan pihak kerajaan. Surat ini mempunyai fungsi dan tujuan untuk memudahkan urusan serta memberikan maklumat yang jelas dan tepat. Oleh itu, penting untuk mengikuti format yang betul dalam penulisan surat rasmi kerajaan supaya ia dapat dianggap sah dan diterima oleh pihak yang dituju.