Apakah anda seorang pegawai kerajaan atau swasta yang memerlukan kenderaan untuk menjalankan tugas harian? Jika ya, maka anda pasti memerlukan surat rasmi permohonan kenderaan jabatan. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan tentang pengertian, fungsi, tujuan, format, contoh dan sebagainya tentang surat rasmi permohonan kenderaan jabatan.

Pengertian Surat Rasmi Permohonan Kenderaan Jabatan

Surat rasmi permohonan kenderaan jabatan adalah surat rasmi yang ditulis oleh seorang pegawai kerajaan atau swasta kepada pihak atasan untuk memohon kebenaran menggunakan kenderaan jabatan untuk menjalankan tugas harian. Surat ini biasanya ditulis dengan format rasmi dan mengandungi butir-butir berkaitan dengan tujuan penggunaan kenderaan tersebut.

Fungsi Surat Rasmi Permohonan Kenderaan Jabatan

Fungsi utama surat rasmi permohonan kenderaan jabatan adalah untuk memohon kebenaran menggunakan kenderaan jabatan dalam melaksanakan tugas harian. Selain itu, surat ini turut memperjelaskan butir-butir berkaitan dengan perjalanan yang akan dijalankan seperti tempat tujuan, jangka masa, dan sebagainya. Fungsi lain surat ini ialah sebagai bukti permohonan yang sah dan memudahkan urusan pentadbiran.

Tujuan Surat Rasmi Permohonan Kenderaan Jabatan

Tujuan utama surat rasmi permohonan kenderaan jabatan adalah untuk memohon kebenaran menggunakan kenderaan jabatan dalam melaksanakan tugas harian. Selain itu, tujuan lain surat ini ialah untuk memastikan keselamatan dan kecukupan kenderaan, memudahkan urusan pentadbiran, dan mengelakkan sebarang kemungkinan salah faham antara pihak atasan dan bawahan.

Format Surat Rasmi Permohonan Kenderaan Jabatan

Format surat rasmi permohonan kenderaan jabatan hendaklah mengikut format rasmi surat. Format yang digunakan hendaklah jelas dan mudah difahami. Berikut adalah format surat rasmi permohonan kenderaan jabatan:

  1. Tarikh
  2. Alamat penuh penerima surat
  3. Butir-butir peribadi pemohon
  4. Tajuk surat
  5. Kandungan surat
  6. Tanda tangan pemohon

Contoh Surat Rasmi Permohonan Kenderaan Jabatan

Berikut adalah contoh surat rasmi permohonan kenderaan jabatan:

Contoh 1:

Tarikh: 10 Julai 2021

Pengurus Besar

Pejabat Kesihatan Daerah

91000 Tawau

Tuan,

PERMOHONAN MENGGUNAKAN KENDERAAN JABATAN

Dengan segala hormatnya, saya selaku Pegawai Perubatan di Klinik Kesihatan Pekan Kukusan, Tawau, dengan ini memohon kebenaran untuk menggunakan sebuah kenderaan jabatan bagi tujuan kecemasan ke Hospital Tawau pada 15 Julai 2021.

Tujuan saya ke Hospital Tawau adalah untuk mengambil bekalan ubat-ubatan yang tidak ada di Klinik Kesihatan Pekan Kukusan. Saya akan bergerak dari Klinik Kesihatan Pekan Kukusan ke Hospital Tawau pada pagi 15 Julai 2021 dan akan kembali ke Klinik Kesihatan Pekan Kukusan pada petang 15 Julai 2021.

Bersama-sama dengan permohonan ini, saya sertakan surat rasmi daripada Pegawai Kanan Klinik Kesihatan Pekan Kukusan sebagai bukti keperluan penggunaan kenderaan jabatan bagi tujuan kecemasan ke Hospital Tawau.

Sekian, terima kasih atas kerjasama dan perhatian Tuan.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

Nurul Ain binti Ahmad

Pegawai Perubatan

Klinik Kesihatan Pekan Kukusan

Contoh 2:

Tarikh: 10 Julai 2021

Pengarah

Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara

50670 Kuala Lumpur

Tuan,

PERMOHONAN MENGGUNAKAN KENDERAAN JABATAN

Dengan segala hormatnya, saya selaku Penolong Pegawai Kebudayaan di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, dengan ini memohon kebenaran untuk menggunakan sebuah kenderaan jabatan bagi tujuan menghadiri mesyuarat Jawatankuasa Tetap Kesenian Malaysia pada 20 Julai 2021 di Hotel Istana, Kuala Lumpur.

Saya perlu bergerak dari Pejabat Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara pada pagi 20 Julai 2021 dan akan kembali ke pejabat pada petang 20 Julai 2021. Saya akan membawa bersama-sama dengan saya fail-fail berkaitan mesyuarat tersebut.

Sekian, terima kasih atas kerjasama dan perhatian Tuan.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

Muhammad bin Ismail

Penolong Pegawai Kebudayaan

Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara

FAQs

1. Apakah yang dimaksudkan dengan surat rasmi permohonan kenderaan jabatan?

Surat rasmi permohonan kenderaan jabatan adalah surat rasmi yang ditulis oleh seorang pegawai kerajaan atau swasta kepada pihak atasan untuk memohon kebenaran menggunakan kenderaan jabatan untuk menjalankan tugas harian.

2. Apakah fungsi surat rasmi permohonan kenderaan jabatan?

Fungsi utama surat rasmi permohonan kenderaan jabatan adalah untuk memohon kebenaran menggunakan kenderaan jabatan dalam melaksanakan tugas harian. Selain itu, surat ini turut memperjelaskan butir-butir berkaitan dengan perjalanan yang akan dijalankan seperti tempat tujuan, jangka masa, dan sebagainya.

3. Apakah tujuan surat rasmi permohonan kenderaan jabatan?

Tujuan utama surat rasmi permohonan kenderaan jabatan adalah untuk memohon kebenaran menggunakan kenderaan jabatan dalam melaksanakan tugas harian. Selain itu, tujuan lain surat ini ialah untuk memastikan keselamatan dan kecukupan kenderaan, memudahkan urusan pentadbiran, dan mengelakkan sebarang kemungkinan salah faham antara pihak atasan dan bawahan.

4. Bagaimanakah format surat rasmi permohonan kenderaan jabatan?

Format surat rasmi permohonan kenderaan jabatan hendaklah mengikut format rasmi surat. Format yang digunakan hendaklah jelas dan mudah difahami. Tarikh, alamat penerima surat, butir-butir peribadi pemohon, tajuk surat, kandungan surat, dan tanda tangan pemohon adalah antara butir-butir yang hendaklah ada dalam surat rasmi permohonan kenderaan jabatan.

5. Apakah contoh surat rasmi permohonan kenderaan jabatan?

Contoh surat rasmi permohonan kenderaan jabatan ialah seperti berikut:

Tarikh: 10 Julai 2021

Pengurus Besar

Pejabat