Apakah Anda seorang pengusaha kecil atau besar yang ingin memulai atau melanjutkan bisnis Anda? Jika ya, Anda pasti memerlukan surat rasmi permohonan lesen perniagaan. Di bawah ini adalah informasi yang perlu Anda ketahui tentang surat rasmi permohonan lesen perniagaan.

Pengertian Surat Rasmi Permohonan Lesen Perniagaan

Surat rasmi permohonan lesen perniagaan adalah dokumen yang dibuat oleh individu atau syarikat yang ingin memulakan atau memperluaskan perniagaan mereka. Surat ini ditujukan kepada pihak berkuasa tempatan yang bertanggungjawab untuk memberikan lesen perniagaan. Surat ini berisi permohonan untuk mendapatkan lesen perniagaan, serta butiran perniagaan yang ingin dijalankan.

Fungsi Surat Rasmi Permohonan Lesen Perniagaan

Fungsi utama surat rasmi permohonan lesen perniagaan adalah untuk memohon lesen perniagaan dari pihak berkuasa tempatan. Selain itu, surat ini juga berfungsi untuk memberikan butiran perniagaan yang ingin dijalankan, seperti jenis perniagaan, lokasi, dan sebagainya. Surat ini juga boleh digunakan sebagai bukti permohonan yang dibuat oleh individu atau syarikat.

Tujuan Surat Rasmi Permohonan Lesen Perniagaan

Tujuan utama surat rasmi permohonan lesen perniagaan adalah untuk memohon lesen perniagaan dari pihak berkuasa tempatan. Lesen perniagaan diperlukan untuk memulakan atau melanjutkan perniagaan secara sah. Surat ini juga bertujuan untuk memberikan butiran perniagaan yang ingin dijalankan, seperti jenis perniagaan, lokasi, dan sebagainya. Dengan memberikan butiran ini, pihak berkuasa tempatan dapat menilai dan mengambil keputusan tentang permohonan lesen perniagaan.

Format Surat Rasmi Permohonan Lesen Perniagaan

Berikut adalah format surat rasmi permohonan lesen perniagaan:

 • Tarikh

 • Nama dan alamat penerima surat

 • Tajuk surat

 • Perihal: Permohonan Lesen Perniagaan

 • Isi surat:

 • Pengenalan diri atau syarikat

 • Butiran perniagaan yang ingin dijalankan

 • Butiran tempat perniagaan

 • Butiran lesen perniagaan yang diperlukan

 • Penutup dan ucapan terima kasih

 • Tandatangan dan nama penerima surat

Contoh Surat Rasmi Permohonan Lesen Perniagaan

Berikut adalah contoh surat rasmi permohonan lesen perniagaan:

Contoh 1:

Tarikh: 30 Januari 2022

Nama dan alamat penerima surat:

Ketua Jabatan Pendaftaran Perniagaan,
Majlis Bandaraya Kuala Lumpur,
Jalan Raja Laut,
50350 Kuala Lumpur.

Tajuk surat: Permohonan Lesen Perniagaan

Perihal: Permohonan Lesen Perniagaan

Kepada Yth.,

Salam Sejahtera,

Saya, Ahmad bin Ali, ingin memohon lesen perniagaan untuk membuka kedai runcit di Taman Bukit Indah, Kuala Lumpur. Saya telah menyediakan butiran perniagaan yang ingin dijalankan seperti berikut:

 • Nama perniagaan: Kedai Runcit Indah
 • Jenis perniagaan: Kedai runcit
 • Lokasi: Taman Bukit Indah, Kuala Lumpur
 • Lesen perniagaan yang diperlukan: Lesen Perniagaan Kedai Runcit

Saya berharap pihak berkuasa tempatan dapat mempertimbangkan permohonan saya ini dan memberikan lesen perniagaan yang diperlukan. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian yang diberikan.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

Ahmad bin Ali

Contoh 2:

Tarikh: 30 Januari 2022

Nama dan alamat penerima surat:

Ketua Jabatan Pendaftaran Perniagaan,
Pejabat Daerah dan Tanah Kuala Selangor,
Jalan Sultan Ibrahim,
45000 Kuala Selangor.

Tajuk surat: Permohonan Lesen Perniagaan

Perihal: Permohonan Lesen Perniagaan

Kepada Yth.,

Salam Sejahtera,

Kami, Syarikat Amanjaya Enterprise, ingin memohon lesen perniagaan untuk membuka kilang pembuatan kek di Bandar Puncak Alam, Kuala Selangor. Kami telah menyediakan butiran perniagaan yang ingin dijalankan seperti berikut:

 • Nama syarikat: Syarikat Amanjaya Enterprise
 • Jenis perniagaan: Kilang Pembuatan Kek
 • Lokasi: Bandar Puncak Alam, Kuala Selangor
 • Lesen perniagaan yang diperlukan: Lesen Perniagaan Kilang Pembuatan Kek

Kami berharap pihak berkuasa tempatan dapat mempertimbangkan permohonan kami ini dan memberikan lesen perniagaan yang diperlukan. Terima kasih atas kerjasama dan perhatian yang diberikan.

Sekian, terima kasih.

Yang Benar,

Syarikat Amanjaya Enterprise

FAQs

1. Apa yang perlu disiapkan sebelum membuat surat rasmi permohonan lesen perniagaan?

Sebelum membuat surat rasmi permohonan lesen perniagaan, Anda perlu menyediakan butiran perniagaan yang ingin dijalankan, seperti jenis perniagaan, lokasi, dan sebagainya. Anda juga perlu mengetahui jenis lesen perniagaan yang diperlukan untuk perniagaan Anda.

2. Siapa yang perlu ditujukan dalam surat rasmi permohonan lesen perniagaan?

Surat rasmi permohonan lesen perniagaan perlu ditujukan kepada pihak berkuasa tempatan yang bertanggungjawab untuk memberikan lesen perniagaan. Anda boleh mendapatkan maklumat mengenai pihak berkuasa tempatan daripada pejabat daerah atau majlis bandaraya setempat.

3. Berapa lama tempoh permohonan lesen perniagaan diproses?

Tempoh permohonan lesen perniagaan bergantung kepada pihak berkuasa tempatan yang bertanggungjawab untuk memberikan lesen perniagaan. Biasanya, tempoh permohonan adalah antara 1 hingga 2 minggu.

Kesimpulannya

Surat rasmi permohonan lesen perniagaan adalah dokumen penting yang perlu disiapkan oleh individu atau syarikat yang ingin memulakan atau memperluaskan perniagaan mereka. Surat ini berisi permohonan untuk mendapatkan lesen perniagaan, serta butiran perniagaan yang ingin dijalankan. Dengan memahami pengertian, fungsi, tujuan, format, dan contoh surat rasmi permohonan lesen perniagaan, Anda boleh membuat surat yang berkualiti