Apakah anda seorang usahawan yang ingin memulakan bisnes baru? Atau mungkin anda ingin memindahkan lokasi perniagaan anda ke tempat yang lebih strategik? Jika ya, maka anda memerlukan surat rasmi permohonan tapak perniagaan.

Pengertian Surat Rasmi Permohonan Tapak Perniagaan

Surat rasmi permohonan tapak perniagaan adalah dokumen bertulis yang digunakan untuk memohon izin mendirikan sebuah perniagaan di suatu lokasi. Surat ini biasanya ditujukan kepada pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Perbandaran atau Dewan Bandaraya.

Fungsi Surat Rasmi Permohonan Tapak Perniagaan

Fungsi surat rasmi permohonan tapak perniagaan adalah untuk meminta kebenaran daripada pihak berkuasa tempatan untuk mendirikan perniagaan di suatu lokasi tertentu. Surat ini juga digunakan untuk memberikan maklumat yang diperlukan oleh pihak berkuasa tempatan seperti jenis perniagaan yang akan dijalankan, saiz tapak yang diperlukan dan sebagainya.

Tujuan Surat Rasmi Permohonan Tapak Perniagaan

Tujuan utama surat rasmi permohonan tapak perniagaan adalah untuk memohon izin dari pihak berkuasa tempatan untuk mendirikan perniagaan di suatu lokasi. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk memberikan maklumat yang diperlukan oleh pihak berkuasa tempatan supaya permohonan boleh diproses dengan cepat dan lancar.

Format Surat Rasmi Permohonan Tapak Perniagaan

Format surat rasmi permohonan tapak perniagaan adalah seperti berikut:

Tarikh

Alamat penuh

Pihak berkuasa tempatan

Perihal: Permohonan tapak perniagaan

Tuan/Puan,

Saya, (nama penuh), ingin memohon kebenaran dari pihak berkuasa tempatan untuk mendirikan sebuah perniagaan di (alamat penuh tapak perniagaan). Saya telah menyediakan maklumat yang diperlukan seperti berikut:

 • Jenis perniagaan yang akan dijalankan
 • Saiz tapak yang diperlukan
 • Lokasi tapak perniagaan
 • Dokumen sokongan seperti lesen perniagaan dan sebagainya

Saya berharap pihak berkuasa tempatan dapat mempertimbangkan permohonan saya dengan sewajarnya. Sekian, terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Contoh Surat Rasmi Permohonan Tapak Perniagaan

Berikut adalah contoh surat rasmi permohonan tapak perniagaan:

Tarikh: 1 Januari 2022

Alamat penuh: No. 10, Jalan Raya, 43000 Kajang, Selangor

Pihak berkuasa tempatan: Majlis Perbandaran Kajang

Perihal: Permohonan tapak perniagaan

Tuan,

Saya, Ahmad bin Ali, ingin memohon kebenaran dari Majlis Perbandaran Kajang untuk mendirikan sebuah kedai runcit di No. 20, Jalan Perdana, 43000 Kajang, Selangor. Saya telah menyediakan maklumat yang diperlukan seperti berikut:

 • Jenis perniagaan yang akan dijalankan: Kedai runcit
 • Saiz tapak yang diperlukan: 20 kaki x 30 kaki
 • Lokasi tapak perniagaan: No. 20, Jalan Perdana, 43000 Kajang, Selangor
 • Dokumen sokongan seperti lesen perniagaan dan sebagainya: Lesen berniaga yang sah

Saya berharap Majlis Perbandaran Kajang dapat mempertimbangkan permohonan saya dengan sewajarnya. Sekian, terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Berikut adalah contoh surat rasmi permohonan tapak perniagaan yang kedua:

Tarikh: 1 Januari 2022

Alamat penuh: No. 10, Jalan Raya, 43000 Kajang, Selangor

Pihak berkuasa tempatan: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur

Perihal: Permohonan tapak perniagaan

Tuan,

Saya, Nurul binti Ahmad, ingin memohon kebenaran dari Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk mendirikan sebuah kafe di No. 10, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur. Saya telah menyediakan maklumat yang diperlukan seperti berikut:

 • Jenis perniagaan yang akan dijalankan: Kafe
 • Saiz tapak yang diperlukan: 30 kaki x 30 kaki
 • Lokasi tapak perniagaan: No. 10, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur
 • Dokumen sokongan seperti lesen perniagaan dan sebagainya: Lesen berniaga yang sah

Saya berharap Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dapat mempertimbangkan permohonan saya dengan sewajarnya. Sekian, terima kasih.

Sekian, terima kasih.

FAQs

Berikut adalah beberapa soalan yang sering ditanya berkaitan dengan surat rasmi permohonan tapak perniagaan:

1. Apakah yang dimaksudkan dengan surat rasmi permohonan tapak perniagaan?

Surat rasmi permohonan tapak perniagaan adalah dokumen bertulis yang digunakan untuk memohon izin mendirikan sebuah perniagaan di suatu lokasi.

2. Siapakah yang perlu ditujukan surat rasmi permohonan tapak perniagaan?

Surat rasmi permohonan tapak perniagaan biasanya ditujukan kepada pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Perbandaran atau Dewan Bandaraya.

3. Apakah tujuan utama surat rasmi permohonan tapak perniagaan?

Tujuan utama surat rasmi permohonan tapak perniagaan adalah untuk memohon izin dari pihak berkuasa tempatan untuk mendirikan perniagaan di suatu lokasi.

4. Apa yang perlu disertakan dalam surat rasmi permohonan tapak perniagaan?

Surat rasmi permohonan tapak perniagaan perlu menyertakan maklumat seperti jenis perniagaan yang akan dijalankan, saiz tapak yang diperlukan, lokasi tapak perniagaan dan dokumen sokongan seperti lesen perniagaan dan sebagainya.

Kesimpulan

Surat rasmi permohonan tapak perniagaan adalah dokumen penting untuk memohon izin mendirikan perniagaan di suatu lokasi. Surat ini perlu disiapkan dengan teliti dan mengikut format yang betul supaya permohonan dapat diproses dengan lancar. Diharapkan maklumat dalam artikel ini dapat membantu anda dalam menyediakan surat rasmi permohonan tapak perniagaan yang berkualiti.