Surat rasmi rayuan Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) adalah satu surat rasmi yang ditulis oleh individu atau syarikat untuk memohon penyelesaian isu cukai dengan LHDN. Walaupun kita cuba untuk mematuhi undang-undang cukai, kadangkala kita mungkin melakukan kesalahan atau terdapat kekeliruan dalam pengiraan cukai kita. Oleh itu, surat rasmi rayuan LHDN boleh membantu kita memohon penyelesaian isu cukai.

Pengertian Surat Rasmi Rayuan LHDN

Surat rasmi rayuan LHDN adalah satu surat rasmi yang ditulis oleh individu atau syarikat untuk memohon penyelesaian isu cukai dengan LHDN. Surat ini ditulis sebagai permohonan untuk mengemukakan rayuan bagi penyelesaian isu cukai yang tidak dapat diselesaikan secara aman.

Fungsi Surat Rasmi Rayuan LHDN

Fungsi utama surat rasmi rayuan LHDN adalah untuk memohon penyelesaian isu cukai dengan LHDN. Ia juga berfungsi sebagai bukti bahawa individu atau syarikat telah mengemukakan rayuan dan menyediakan sebab-sebab yang munasabah bagi penyelesaian isu cukai.

Tujuan Surat Rasmi Rayuan LHDN

Tujuan utama surat rasmi rayuan LHDN adalah untuk memohon penyelesaian isu cukai dengan LHDN. Ia juga bertujuan untuk memberikan penjelasan atau alasan yang munasabah bagi penyelesaian isu cukai. Selain itu, surat rasmi rayuan LHDN juga bertujuan untuk menunjukkan kesungguhan individu atau syarikat dalam menyelesaikan masalah cukai yang berlaku.

Format Surat Rasmi Rayuan LHDN

Format surat rasmi rayuan LHDN adalah seperti berikut:

Tarikh:

No. Rujukan:

Kepada:

Tuan,

RAYUAN CUKAI

1. Maklumat Peribadi

Nama:

No. K/P:

Alamat:

2. Isu Cukai

No. Cukai:

Tahun Taksiran:

Jenis Cukai:

3. Penjelasan / Alasan

(Nyatakan penjelasan atau alasan yang munasabah bagi penyelesaian isu cukai)

4. Lampiran

(Sertakan dokumen sokongan jika ada)

5. Kemasukan Rayuan

Harap pihak LHDN dapat mempertimbangkan rayuan ini dengan segera.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

(Tandatangan)

Nama Penuh:

Contoh Surat Rasmi Rayuan LHDN

Berikut adalah contoh surat rasmi rayuan LHDN:

Tarikh: 1 Januari 2022

No. Rujukan: LHDN/2022/001

Kepada: Ketua Pengarah LHDN

Tuan,

RAYUAN CUKAI

1. Maklumat Peribadi

Nama: Ahmad Bin Abu

No. K/P: 901201-01-1234

Alamat: No. 12, Jalan Bukit Indah, Taman Bukit Indah, 68000 Ampang, Selangor

2. Isu Cukai

No. Cukai: 1234567890

Tahun Taksiran: 2021

Jenis Cukai: Cukai Pendapatan Individu

3. Penjelasan / Alasan

Saya ingin mengemukakan rayuan untuk jumlah cukai pendapatan individu tahun taksiran 2021 yang ditetapkan oleh LHDN. Saya telah mengemukakan borang BE dan mendakwa jumlah pendapatan sebanyak RM50,000 untuk tahun taksiran 2021. Namun begitu, LHDN telah menetapkan jumlah cukai sebanyak RM5,000 yang menurut saya adalah terlalu tinggi. Saya memohon LHDN mengemukakan penjelasan terperinci tentang jumlah cukai yang ditetapkan tersebut.

4. Lampiran

Saya sertakan salinan borang BE dan penyata pendapatan sebagai dokumen sokongan.

5. Kemasukan Rayuan

Harap pihak LHDN dapat mempertimbangkan rayuan ini dengan segera.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

(Tandatangan)

Nama Penuh: Ahmad Bin Abu

Berikut adalah contoh surat rasmi rayuan LHDN yang kedua:

Tarikh: 1 Januari 2022

No. Rujukan: LHDN/2022/002

Kepada: Ketua Pengarah LHDN

Tuan,

RAYUAN CUKAI

1. Maklumat Syarikat

Nama Syarikat: ABC Sdn. Bhd.

No. Pendaftaran Syarikat: 123456-V

Alamat Syarikat: No. 10, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur

2. Isu Cukai

No. Cukai: 0987654321

Tahun Taksiran: 2021

Jenis Cukai: Cukai Pendapatan Syarikat

3. Penjelasan / Alasan

Kami ingin mengemukakan rayuan untuk jumlah cukai pendapatan syarikat tahun taksiran 2021 yang ditetapkan oleh LHDN. Kami telah mengemukakan borang C dan mendakwa jumlah pendapatan sebanyak RM500,000 untuk tahun taksiran 2021. Namun begitu, LHDN telah menetapkan jumlah cukai sebanyak RM50,000 yang menurut kami adalah terlalu tinggi. Kami memohon LHDN mengemukakan penjelasan terperinci tentang jumlah cukai yang ditetapkan tersebut.

4. Lampiran

Kami sertakan salinan borang C dan penyata pendapatan sebagai dokumen sokongan.

5. Kemasukan Rayuan

Harap pihak LHDN dapat mempertimbangkan rayuan ini dengan segera.

Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

(Tandatangan)

Nama Penuh: Ahmad Bin Abu

FAQs tentang Surat Rasmi Rayuan LHDN

1. Apakah yang dimaksudkan dengan surat rasmi rayuan LHDN?

Surat rasmi rayuan LHDN adalah satu surat rasmi yang ditulis oleh individu atau syarikat untuk memohon penyelesaian isu cukai dengan LHDN.

2.