Selamat datang kepada pelajar-pelajar yang ingin membuat rayuan matrikulasi. Mungkin anda sudah menerima sebarang notis daripada pihak universiti mengenai permohonan matrikulasi anda. Tetapi, adakalanya kita mungkin tidak berjaya mendapat tempat atau kursus yang diingini. Oleh itu, anda perlu membuat rayuan matrikulasi supaya peluang anda diterima menjadi lebih tinggi.

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan segala-galanya mengenai surat rasmi rayuan matrikulasi. Anda akan belajar mengenai pengertian, fungsi, tujuan, format, contoh dan sebagainya. Elakkan rasa risau kerana kami akan berikan panduan yang lengkap dan mudah difahami. So, jom kita bermula!

Pengertian Surat Rasmi Rayuan Matrikulasi

Surat rasmi rayuan matrikulasi ialah satu surat bertulis yang ditujukan kepada pihak universiti atau kolej untuk memohon semula tempat atau kursus matrikulasi. Surat ini mempunyai fungsi yang penting bagi pelajar yang berhasrat untuk melanjutkan pengajian matrikulasi. Ia juga perlu mematuhi format yang telah ditetapkan oleh pihak universiti atau kolej.

Fungsi Surat Rasmi Rayuan Matrikulasi

Surat rasmi rayuan matrikulasi mempunyai beberapa fungsi yang perlu diketahui oleh pelajar. Antara fungsi tersebut ialah:

 • Memohon kembali tempat atau kursus matrikulasi yang diingini
 • Memberi alasan-alasan yang kukuh mengapa pelajar pantas diterima
 • Menunjukkan kesungguhan pelajar dalam melanjutkan pengajian
 • Menunjukkan kebolehan pelajar dalam akademik dan bukan akademik
 • Memberi ruang kepada pelajar untuk memperbaiki kelemahan permohonan sebelum ini

Tujuan Surat Rasmi Rayuan Matrikulasi

Tujuan utama surat rasmi rayuan matrikulasi adalah untuk memohon kembali tempat atau kursus matrikulasi yang diingini. Namun, terdapat beberapa tujuan lain yang perlu diambil kira oleh pelajar. Antara tujuan tersebut ialah:

 • Memberi peluang kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian
 • Menunjukkan kesungguhan pelajar dalam melanjutkan pengajian
 • Menunjukkan kebolehan pelajar dalam akademik dan bukan akademik
 • Memberi ruang kepada pelajar untuk memperbaiki kelemahan permohonan sebelum ini

Format Surat Rasmi Rayuan Matrikulasi

Format surat rasmi rayuan matrikulasi memainkan peranan yang penting untuk memastikan surat tersebut diterima dan dipertimbangkan oleh pihak universiti atau kolej. Berikut adalah beberapa format yang perlu diambil kira:

 1. Tajuk: Tajuk surat perlu jelas dan mudah difahami. Contohnya “Surat Rayuan Matrikulasi”
 2. Alamat: Alamat penerima surat perlu betul dan lengkap. Pastikan alamat tersebut adalah alamat universiti atau kolej.
 3. Tarikh: Tarikh surat ditulis perlu sama dengan tarikh surat dihantar.
 4. Perihal: Perihal surat hendaklah jelas dan ringkas. Contohnya “Rayuan Semula Kursus Matrikulasi”
 5. Isi surat: Isi surat hendaklah teratur dan mudah difahami. Pastikan alasan-alasan yang kukuh diberikan dalam surat.
 6. Tanda tangan: Tanda tangan perlu ditandatangan sendiri oleh pelajar.

Contoh Surat Rasmi Rayuan Matrikulasi

Berikut adalah contoh-contoh surat rasmi rayuan matrikulasi yang boleh dijadikan rujukan:

Contoh Surat Rasmi Rayuan Matrikulasi #1

Alamat Universiti XYZ
Jalan Universiti
12345 Bandar ABC
Selangor

Tarikh: 19 Julai 2021

Perihal: Rayuan Semula Kursus Matrikulasi

Tuan,
Saya, Ahmad bin Ali ingin membuat rayuan semula untuk kursus matrikulasi Sains Sosial yang ditawarkan oleh Universiti XYZ. Saya telah memohon pada bulan Mac tahun ini tetapi permohonan saya tidak berjaya diterima.

Saya mempunyai keputusan SPM yang baik dan saya yakin bahawa saya mempunyai kebolehan dalam akademik dan bukan akademik yang mencukupi untuk mengikuti kursus ini. Saya turut melampirkan salinan sijil-sijil dan keputusan-keputusan yang berkaitan sebagai bukti.

Saya berharap pihak universiti dapat mempertimbangkan semula permohonan saya dan memberi saya peluang untuk melanjutkan pengajian dalam bidang yang saya minati. Saya berjanji akan memperbaiki kelemahan dalam permohonan saya yang lepas dan akan bersungguh-sungguh dalam pengajian.

Sekian, terima kasih atas kerjasama dan perhatian yang diberikan.

Sekian,
Ahmad bin Ali
(No. Kad Pengenalan: 123456-78-9012)

Contoh Surat Rasmi Rayuan Matrikulasi #2

Alamat Kolej DEF
Jalan Kolej
67890 Bandar GHI
Johor

Tarikh: 19 Julai 2021

Perihal: Rayuan Semula Kursus Matrikulasi

Puan,
Saya, Nurul binti Ahmad ingin membuat rayuan semula untuk kursus matrikulasi Sains Kesihatan yang ditawarkan oleh Kolej DEF. Saya telah memohon pada bulan Mac tahun ini tetapi permohonan saya tidak berjaya diterima.

Saya mempunyai keputusan SPM yang baik dan saya yakin bahawa saya mempunyai kebolehan dalam akademik dan bukan akademik yang mencukupi untuk mengikuti kursus ini. Saya turut melampirkan salinan sijil-sijil dan keputusan-keputusan yang berkaitan sebagai bukti.

Saya berharap pihak kolej dapat mempertimbangkan semula permohonan saya dan memberi saya peluang untuk melanjutkan pengajian dalam bidang yang saya minati. Saya berjanji akan memperbaiki kelemahan dalam permohonan saya yang lepas dan akan bersungguh-sungguh dalam pengajian.

Sekian, terima kasih atas kerjasama dan perhatian yang diberikan.

Sekian,
Nurul binti Ahmad
(No. Kad Pengenalan: 234567-89-0123)

FAQs Surat Rasmi Rayuan Matrikulasi

1. Berapakah tempoh yang diberikan untuk membuat rayuan matrikulasi?

Tempoh yang diberikan untuk membuat rayuan matrikulasi bergantung kepada pihak universiti atau kolej. Oleh itu, pastikan anda merujuk kepada notis yang diberikan untuk maklumat lanjut.

2. Adakah saya perlu memberikan alasan-alasan yang kukuh dalam surat?

Ya, anda perlu memberikan alasan-alasan yang kukuh dalam surat rasmi rayuan matrikulasi. Ini kerana pihak universiti atau kolej akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut dalam membuat keputusan.

3. Adakah saya perlu menghantar salinan