Apabila anda ingin memohon untuk memiliki sebidang tanah, namun permohonan anda ditolak oleh pihak berkuasa, jangan berkecil hati. Anda masih mempunyai peluang untuk membuat rayuan bagi memohon semula tanah tersebut. Rayuan permohonan tanah ini boleh dilakukan melalui surat rasmi yang ditujukan kepada pihak berkuasa yang berkenaan.

Pengertian Surat Rasmi Rayuan Permohonan Tanah

Surat rasmi rayuan permohonan tanah adalah surat rasmi yang ditulis oleh pemohon untuk memohon semula keputusan pihak berkuasa yang menolak permohonan tanah yang dibuat sebelum ini. Surat ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan menerangkan sebab-sebab yang mendorong pemohon untuk membuat rayuan semula.

Fungsi dan Tujuan Surat Rasmi Rayuan Permohonan Tanah

Surat rasmi rayuan permohonan tanah mempunyai fungsi dan tujuan yang penting dalam memastikan permohonan tanah anda dapat diluluskan oleh pihak berkuasa. Antaranya adalah:

 • Memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai niat dan keperluan anda untuk memiliki tanah tersebut.
 • Menjelaskan sebab-sebab yang mendorong anda untuk membuat rayuan semula.
 • Menunjukkan komitmen dan kesungguhan anda dalam memohon untuk memiliki tanah tersebut.
 • Memberikan peluang kepada pihak berkuasa untuk mempertimbangkan semula permohonan anda.

Format Surat Rasmi Rayuan Permohonan Tanah

Sebelum anda memulakan penulisan surat rasmi rayuan permohonan tanah, pastikan anda memahami format yang betul bagi surat tersebut. Berikut adalah format yang disyorkan:

 1. Tarikh: Tarikh penulisan surat
 2. Penerima: Nama penerima surat, jawatan, alamat surat
 3. Perihal: Rayuan Permohonan Tanah
 4. Salutation: Hormat/Honorable/Junior/Encik/Puan/Dato’/Tan Sri/Tun
 5. Isi Kandungan: Penjelasan mengenai permohonan tanah yang ditolak dan sebab-sebab untuk membuat rayuan semula
 6. Pengakhiran: Sekian, terima kasih
 7. Tandatangan: Nama dan tandatangan pengirim surat

Contoh Surat Rasmi Rayuan Permohonan Tanah

Berikut adalah contoh surat rasmi rayuan permohonan tanah yang boleh anda gunakan sebagai panduan:

Contoh 1:

Tarikh: 1 Januari 2022

Penerima: Ketua Jabatan Tanah dan Galian, Pejabat Tanah Daerah Petaling

Perihal: Rayuan Permohonan Tanah

Salutation: Hormat

Tuan,

Saya, Ahmad Bin Abu, ingin membuat rayuan semula bagi permohonan tanah yang telah ditolak oleh pihak tuan pada 1 Disember 2021. Saya ingin memberikan penjelasan lanjut mengenai niat dan keperluan saya untuk memiliki tanah tersebut.

Tanah yang saya mohon adalah sebidang tanah kosong seluas 10 ekar di Kampung Bukit Indah, Daerah Petaling. Saya bercadang untuk membina sebuah kilang kecil-kecilan untuk menghasilkan produk makanan seperti kerepek dan biskut. Saya percaya bahawa kilang ini akan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat setempat dengan menyediakan peluang pekerjaan yang baru.

Saya memohon pihak tuan dapat mempertimbangkan semula permohonan saya. Saya berjanji untuk mematuhi semua peraturan dan undang-undang berkaitan dengan pemilikan tanah dan pembinaan kilang. Sekian, terima kasih atas perhatian tuan.

Tandatangan:
Ahmad Bin Abu

Contoh 2:

Tarikh: 1 Januari 2022

Penerima: Pengarah Jabatan Tanah dan Ukur Negeri, Pejabat Tanah dan Ukur Negeri Selangor

Perihal: Rayuan Permohonan Tanah

Salutation: Dear Sir/Madam

Dear Sir/Madam,

I, Jane Lee, am writing to appeal against the decision to reject my application for land ownership in Taman Sri Muda, Shah Alam. I would like to provide further explanation on my intention and need to own the land.

The land that I have applied for is a 2-acre empty lot located at Lot 123, Jalan SS 20/1, Taman Sri Muda, Shah Alam. I am planning to build a small warehouse on the land for my online business. As the business grows, I need a bigger space to store my products before shipping them to my customers. I believe owning the land will benefit my business and help me to expand it further.

I hope the authority can reconsider my application and grant me the land ownership. Thank you for your attention.

Yours sincerely,
Jane Lee

FAQs

1. Apakah yang dimaksudkan dengan surat rasmi rayuan permohonan tanah?

Surat rasmi rayuan permohonan tanah adalah surat rasmi yang ditulis oleh pemohon untuk memohon semula keputusan pihak berkuasa yang menolak permohonan tanah yang dibuat sebelum ini.

2. Apakah tujuan surat rasmi rayuan permohonan tanah?

Tujuan surat rasmi rayuan permohonan tanah adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan menerangkan sebab-sebab yang mendorong pemohon untuk membuat rayuan semula.

3. Apakah format yang betul bagi surat rasmi rayuan permohonan tanah?

Format yang disyorkan bagi surat rasmi rayuan permohonan tanah adalah mengikut urutan seperti tarikh, penerima, perihal, salutation, isi kandungan, pengakhiran dan tandatangan.

4. Adakah contoh surat rasmi rayuan permohonan tanah?

Ya, terdapat contoh surat rasmi rayuan permohonan tanah di dalam artikel ini.

5. Bagaimanakah cara membuat surat rasmi rayuan permohonan tanah yang efektif?

Untuk membuat surat rasmi rayuan permohonan tanah yang efektif, pastikan anda memberikan penjelasan yang lengkap dan jelas mengenai niat dan keperluan anda untuk memiliki tanah tersebut. Selain itu, tunjukkan komitmen dan kesungguhan anda dalam memohon untuk memiliki tanah tersebut.

6. Berapa lama tempoh yang diambil untuk mendapatkan keputusan bagi rayuan permohonan tanah?

Tempoh yang diambil untuk mendapatkan keputusan bagi rayuan permohonan tanah bergantung kepada pihak berkuasa yang terlibat. Biasanya, ia mengambil masa beberapa minggu atau bulan.

7. Adakah surat rasmi rayuan permohonan tanah boleh dihantar melalui e-mel?

Ya, surat rasmi rayuan permohonan tanah boleh dihantar melalui e-mel, namun pastikan ia dihantar kepada pihak berkuasa yang betul dan lengkap dengan dokumen sokongan.

8. Adakah surat rasmi rayuan permohonan tanah dapat menjamin permohonan saya diluluskan?

Surat rasmi ray