Sekiranya anda seorang pemilik rumah PPR, pasti anda pernah mendengar mengenai surat rasmi rayuan rumah PPR. Surat rasmi ini adalah surat yang bertujuan untuk memohon peningkatan kualiti rumah PPR yang dihuni oleh anda. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan pengertian, fungsi, tujuan, format, contoh, dan FAQs mengenai surat rasmi rayuan rumah PPR.

Pengertian Surat Rasmi Rayuan Rumah PPR

Surat rasmi rayuan rumah PPR adalah surat rasmi yang dibuat oleh pemilik rumah PPR untuk memohon peningkatan kualiti rumah PPR yang dihuni oleh mereka. Surat ini biasanya dibuat apabila terdapat masalah dengan rumah PPR seperti kebocoran, kerosakan, dan lain-lain. Surat ini perlu dihantar kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab menguruskan rumah PPR.

Fungsi Surat Rasmi Rayuan Rumah PPR

Surat rasmi rayuan rumah PPR mempunyai beberapa fungsi antaranya:

 1. Memohon peningkatan kualiti rumah PPR yang dihuni oleh pemilik rumah PPR.
 2. Memberi maklumat mengenai masalah yang dihadapi oleh pemilik rumah PPR dengan rumah PPR mereka.
 3. Meminta tindakan segera daripada pihak berkuasa yang bertanggungjawab menguruskan rumah PPR.

Tujuan Surat Rasmi Rayuan Rumah PPR

Tujuan utama surat rasmi rayuan rumah PPR adalah untuk memohon peningkatan kualiti rumah PPR yang dihuni oleh pemilik rumah PPR. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk memberi maklumat mengenai masalah yang dihadapi oleh pemilik rumah PPR dengan rumah PPR mereka dan meminta tindakan segera daripada pihak berkuasa yang bertanggungjawab menguruskan rumah PPR.

Format Surat Rasmi Rayuan Rumah PPR

Format surat rasmi rayuan rumah PPR adalah seperti berikut:

 1. Tarikh
 2. Alamat penerima surat
 3. Perihal
 4. Salam pembuka
 5. Isi surat
 6. Salam penutup
 7. Nama pengirim surat
 8. Alamat pengirim surat

Contoh Surat Rasmi Rayuan Rumah PPR

Berikut adalah contoh surat rasmi rayuan rumah PPR:

Contoh 1

Tarikh: 1 Januari 2022
Alamat Penerima Surat:
Ketua Pengarah, Jabatan Perumahan Negara
Perihal: Rayuan Peningkatan Kualiti Rumah PPR

Salam Sejahtera,

Saya, Ahmad bin Ali, merayu kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab menguruskan rumah PPR untuk memperbaiki kualiti rumah PPR yang saya diami. Saya mengalami masalah kebocoran pada bumbung rumah PPR saya sejak beberapa bulan yang lalu. Masalah ini menyebabkan kerosakan pada dinding dan lantai rumah saya.

Saya berharap pihak berkuasa dapat mengambil tindakan yang segera untuk memperbaiki masalah ini. Saya bersedia untuk memberikan kerjasama dalam menyelesaikan masalah ini.

Sekian, terima kasih.

Salam Hormat,
Ahmad bin Ali
No. 123, Jalan PPR 1/2,
Taman PPR,
12345 Kuala Lumpur

Contoh 2

Tarikh: 1 Januari 2022
Alamat Penerima Surat:
Ketua Pengarah, Jabatan Perumahan Negara
Perihal: Rayuan Peningkatan Kualiti Rumah PPR

Salam Sejahtera,

Saya, Siti binti Ahmad, merayu kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab menguruskan rumah PPR untuk memperbaiki kualiti rumah PPR yang saya diami. Saya mengalami masalah kerosakan pada pintu dan tingkap rumah PPR saya. Masalah ini menyebabkan keselamatan keluarga saya terancam.

Saya berharap pihak berkuasa dapat mengambil tindakan yang segera untuk memperbaiki masalah ini. Saya bersedia untuk memberikan kerjasama dalam menyelesaikan masalah ini.

Sekian, terima kasih.

Salam Hormat,
Siti binti Ahmad
No. 123, Jalan PPR 2/3,
Taman PPR,
12345 Kuala Lumpur

FAQs Mengenai Surat Rasmi Rayuan Rumah PPR

1. Siapakah yang perlu dihantar surat rasmi rayuan rumah PPR?

Surat ini perlu dihantar kepada pihak berkuasa yang bertanggungjawab menguruskan rumah PPR.

2. Apa yang perlu disertakan dalam surat rasmi rayuan rumah PPR?

Surat ini perlu menyatakan masalah yang dihadapi oleh pemilik rumah PPR dengan rumah PPR mereka dan memohon tindakan segera daripada pihak berkuasa yang bertanggungjawab menguruskan rumah PPR.

3. Adakah surat rasmi rayuan rumah PPR boleh membantu dalam menyelesaikan masalah?

Ya, surat rasmi rayuan rumah PPR boleh membantu mempercepatkan proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pemilik rumah PPR.

4. Berapa lama biasanya mengambil masa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemilik rumah PPR?

Masa yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemilik rumah PPR bergantung kepada jenis masalah dan keadaan rumah PPR.

5. Apa yang perlu dilakukan jika masalah tidak diselesaikan selepas menghantar surat rasmi rayuan rumah PPR?

Jika masalah tidak diselesaikan selepas menghantar surat rasmi rayuan rumah PPR, pemilik rumah PPR boleh menghubungi pihak berkuasa yang bertanggungjawab menguruskan rumah PPR untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Kesimpulan

Surat rasmi rayuan rumah PPR adalah surat yang penting bagi pemilik rumah PPR yang mengalami masalah dengan rumah PPR mereka. Surat ini memainkan peranan penting dalam mempercepatkan proses penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pemilik rumah PPR.