Surat rasmi syarikat merupakan salah satu komunikasi bertulis yang penting dalam dunia perniagaan. Surat ini digunakan untuk memberi maklumat, meminta maklumat, atau memohon sesuatu dalam konteks perniagaan. Surat rasmi syarikat juga dikenali sebagai surat perniagaan atau surat rasmi.

Pengertian Surat Rasmi Syarikat

Surat rasmi syarikat merupakan surat bertulis yang digunakan oleh syarikat untuk berkomunikasi dengan pihak luar seperti pelanggan, pembekal, pihak kerajaan, atau pihak berkuasa lain yang berkaitan dengan perniagaan.

Fungsi Surat Rasmi Syarikat

Surat rasmi syarikat mempunyai beberapa fungsi seperti:

 • Memberi maklumat seperti jangkaan penghantaran, tarikh tutup akaun, atau tarikh perubahan harga.
 • Meminta maklumat seperti senarai harga terkini, ketersediaan stok, atau maklumat pembayaran.
 • Memohon sesuatu seperti perpanjangan tempoh pembayaran, tempoh kredit, atau permohonan pelepasan cukai.
 • Menyampaikan amaran atau teguran seperti amaran tidak membayar hutang atau teguran kesalahan dalam penghantaran barang.
 • Menyampaikan ucapan tahniah atau terima kasih seperti ucapan tahniah atas pembukaan cawangan baru atau terima kasih atas kerjasama yang diberikan.

Tujuan Surat Rasmi Syarikat

Tujuan utama surat rasmi syarikat adalah untuk menyampaikan maklumat atau memohon sesuatu secara bertulis. Selain itu, surat rasmi syarikat juga bertujuan untuk:

 • Menjalin hubungan perniagaan yang baik dengan pihak luar.
 • Menjaga imej syarikat yang profesional.
 • Menunjukkan keseriusan syarikat dalam urusan perniagaan.
 • Memberikan bukti bertulis dalam urusan perniagaan.

Format Surat Rasmi Syarikat

Format surat rasmi syarikat perlu mengikut standard format surat rasmi seperti berikut:

 • Tarikh
 • Alamat penerima surat
 • Perihal
 • Salam pembuka
 • Isi kandungan surat
 • Salam penutup
 • Nama dan jawatan penulis surat
 • Tandatangan penulis surat

Berikut adalah contoh format surat rasmi syarikat:

Contoh Format Surat Rasmi Syarikat

Contoh Surat Rasmi Syarikat

Berikut adalah contoh surat rasmi syarikat:

Contoh 1: Surat Permohonan Pelepasan Cukai

Surat ini adalah contoh surat permohonan pelepasan cukai yang ditulis oleh syarikat untuk memohon pelepasan cukai bagi barangan yang diimport.

Contoh Surat Permohonan Pelepasan Cukai

Contoh 2: Surat Permintaan Maklumat Harga Terkini

Surat ini adalah contoh surat permintaan maklumat harga terkini yang ditulis oleh syarikat untuk meminta senarai harga terkini dari pembekal.

Contoh Surat Permintaan Maklumat Harga Terkini

FAQs

1. Adakah surat rasmi syarikat perlu dihantar melalui pos atau boleh dihantar melalui e-mel?

Surat rasmi syarikat boleh dihantar melalui pos atau e-mel bergantung kepada keperluan. Walau bagaimanapun, jika surat rasmi syarikat mengandungi maklumat sulit atau penting, disyorkan untuk dihantar melalui pos.

2. Berapa lama surat rasmi syarikat perlu disimpan?

Surat rasmi syarikat perlu disimpan selama 7 tahun sebagai bukti urusan perniagaan.

3. Adakah surat rasmi syarikat perlu ditandatangan?

Ya, surat rasmi syarikat perlu ditandatangan oleh penulis surat sebagai tanda pengesahan.

4. Adakah format surat rasmi syarikat boleh diubah mengikut keperluan?

Format surat rasmi syarikat boleh diubah mengikut keperluan tetapi perlu memenuhi standard format surat rasmi.

5. Adakah surat rasmi syarikat perlu disusun secara formal?

Ya, surat rasmi syarikat perlu disusun secara formal dan mengikut standard bahasa yang betul.

Kesimpulan

Surat rasmi syarikat adalah penting dalam dunia perniagaan sebagai medium untuk berkomunikasi dengan pihak luar secara bertulis. Surat ini mempunyai fungsi, tujuan, dan format yang perlu dipatuhi. Selain itu, contoh-contoh surat rasmi syarikat juga boleh dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan surat rasmi syarikat.