Surat rasmi tuntutan kemalangan adalah satu dokumen penting yang digunakan untuk meminta ganti rugi daripada pihak yang bertanggungjawab atas kemalangan yang berlaku. Sekiranya anda terlibat dalam kemalangan jalan raya, anda berhak untuk mendapatkan ganti rugi daripada pihak yang salah. Namun, untuk mendapatkan ganti rugi, anda perlu menghantar surat rasmi tuntutan kemalangan kepada pihak yang bertanggungjawab.

Pengertian Surat Rasmi Tuntutan Kemalangan

Surat rasmi tuntutan kemalangan ialah satu dokumen bertulis yang digunakan untuk meminta ganti rugi daripada pihak yang bertanggungjawab atas kemalangan yang berlaku. Surat ini perlu dihantar kepada pihak yang bertanggungjawab dalam tempoh 14 hari selepas kemalangan berlaku. Surat tuntutan ini boleh membantu anda mendapatkan ganti rugi yang layak dan memudahkan anda untuk menyelesaikan perkara secara amicably.

Fungsi Surat Rasmi Tuntutan Kemalangan

Fungsi surat rasmi tuntutan kemalangan ialah untuk meminta ganti rugi daripada pihak yang bertanggungjawab atas kemalangan yang berlaku. Surat tuntutan ini juga boleh membantu anda menyelesaikan perkara secara amicably tanpa perlu melibatkan mahkamah. Surat rasmi tuntutan kemalangan ialah satu dokumen penting yang memastikan anda mendapatkan ganti rugi yang layak dan memudahkan anda untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dan mudah.

Tujuan Surat Rasmi Tuntutan Kemalangan

Tujuan utama surat rasmi tuntutan kemalangan ialah untuk meminta ganti rugi daripada pihak yang bertanggungjawab atas kemalangan. Surat tuntutan ini juga bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara amicably tanpa perlu melibatkan mahkamah. Surat rasmi tuntutan kemalangan juga memudahkan anda untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dan memastikan anda tidak ditipu oleh pihak yang bertanggungjawab atas kemalangan.

Format Surat Rasmi Tuntutan Kemalangan

Berikut ialah format surat rasmi tuntutan kemalangan:

Tarikh

Nama Penuh Penerima

Alamat

Poskod

Bandar

Negeri

Tuan/Puan,

TUNTUTAN KEMALANGAN

Dengan hormatnya saya, (nama penuh), ingin membuat tuntutan ganti rugi berhubung kemalangan yang berlaku pada (tarikh kemalangan) di (lokasi kemalangan).

Saya telah menderita kecederaan dan kerugian kewangan yang besar akibat daripada kemalangan tersebut. Oleh itu, saya meminta ganti rugi sebanyak (jumlah ganti rugi) bagi menampung kos rawatan dan kerugian kewangan yang saya alami.

Saya menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan sebagai bukti kemalangan:

- Laporan Polis

- Nota Hospital

- Bil Perubatan

Saya harap pihak tuan/puan dapat menyelesaikan perkara ini dengan secepat mungkin dan memberikan ganti rugi yang layak.

Terima kasih.

Sekian, terima kasih.

(Nama Penuh)

Contoh Surat Rasmi Tuntutan Kemalangan

Berikut ialah contoh surat rasmi tuntutan kemalangan:

Tarikh

Nama Penuh Penerima

Alamat

Poskod

Bandar

Negeri

Tuan/Puan,

TUNTUTAN KEMALANGAN

Dengan hormatnya saya, Azman bin Ahmad, ingin membuat tuntutan ganti rugi berhubung kemalangan yang berlaku pada 1 Januari 2021 di Jalan Raja Muda, Kuala Lumpur.

Saya telah menderita kecederaan dan kerugian kewangan yang besar akibat daripada kemalangan tersebut. Oleh itu, saya meminta ganti rugi sebanyak RM 10,000 bagi menampung kos rawatan dan kerugian kewangan yang saya alami.

Saya menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan sebagai bukti kemalangan:

- Laporan Polis

- Nota Hospital

- Bil Perubatan

Saya harap pihak tuan/puan dapat menyelesaikan perkara ini dengan secepat mungkin dan memberikan ganti rugi yang layak.

Terima kasih.

Sekian, terima kasih.

Azman bin Ahmad

FAQs

Q: Berapa lama tempoh untuk menghantar surat rasmi tuntutan kemalangan?
A: Surat tuntutan ini perlu dihantar kepada pihak yang bertanggungjawab dalam tempoh 14 hari selepas kemalangan berlaku.

Q: Apa yang perlu disertakan dalam surat rasmi tuntutan kemalangan?
A: Dokumen-dokumen yang berkaitan seperti laporan polis, nota hospital dan bil perubatan perlu disertakan sebagai bukti kemalangan.

Kesimpulan

Surat rasmi tuntutan kemalangan ialah satu dokumen penting yang perlu dihantar kepada pihak yang bertanggungjawab atas kemalangan. Surat tuntutan ini boleh membantu anda mendapatkan ganti rugi yang layak dan memudahkan anda untuk menyelesaikan perkara secara amicably. Pastikan anda menghantar surat rasmi tuntutan kemalangan dalam tempoh 14 hari selepas kemalangan berlaku dan sertakan dokumen-dokumen yang berkaitan sebagai bukti kemalangan.