Surat rasmi adalah satu bentuk komunikasi bertulis yang digunakan dalam kebanyakan organisasi, termasuk jabatan kerajaan. Ia adalah satu cara formal untuk menghantar maklumat, permintaan atau cadangan kepada pihak berkenaan. Dalam artikel ini, saya akan membincangkan secara terperinci tentang surat rasmi untuk jabatan kerajaan, termasuk pengertian, fungsi, tujuan, format, contoh dan juga soalan lazim yang sering ditanya.

Pengertian Surat Rasmi untuk Jabatan Kerajaan

Surat rasmi untuk jabatan kerajaan merujuk kepada surat bertulis yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak berkenaan dalam kerajaan. Ia adalah satu bentuk komunikasi formal dan mempunyai format yang ditetapkan. Ia biasanya digunakan untuk menghantar maklumat, permohonan, cadangan atau sebarang urusan rasmi yang berkaitan dengan jabatan kerajaan. Surat rasmi digunakan untuk memastikan kecekapan dan ketelusan dalam urusan kerajaan.

Fungsi Surat Rasmi untuk Jabatan Kerajaan

Surat rasmi untuk jabatan kerajaan mempunyai beberapa fungsi, antaranya:

 • Sebagai saluran komunikasi rasmi dalam urusan kerajaan
 • Memudahkan urusan pentadbiran dan pengurusan kerajaan
 • Memastikan kecekapan dan ketelusan dalam urusan kerajaan
 • Menjalin hubungan baik antara jabatan kerajaan dengan pihak berkenaan

Tujuan Surat Rasmi untuk Jabatan Kerajaan

Tujuan utama surat rasmi untuk jabatan kerajaan adalah untuk menyampaikan maklumat, permintaan atau cadangan secara formal dan rasmi. Tujuan lain termasuklah:

 • Menyampaikan maklumat terkini kepada pihak yang berkenaan
 • Memohon kebenaran atau kelulusan bagi sesuatu urusan
 • Menyampaikan cadangan atau pandangan berkaitan dengan sesuatu isu
 • Menyampaikan syarat dan terma yang perlu dipatuhi dalam urusan kerajaan

Format Surat Rasmi untuk Jabatan Kerajaan

Surat rasmi untuk jabatan kerajaan mempunyai format yang ditetapkan dan perlu dipatuhi. Antara elemen-elemen penting dalam format ini ialah:

 • Tarikh
 • Alamat penerima
 • Perihal
 • Salam pembukaan
 • Isi surat
 • Salam penutup
 • Nama dan tandatangan pengirim

Berikut adalah contoh format surat rasmi untuk jabatan kerajaan:

Tarikh: 1 Januari 2022

Alamat Penerima: Ketua Pengarah, Jabatan Kerajaan

Perihal: Permohonan Kelulusan Projek Pembangunan

Salam Sejahtera,

Saya ingin memohon kelulusan daripada pihak tuan untuk menjalankan projek pembangunan di kawasan saya. Projek ini adalah untuk membangunkan kemudahan awam seperti taman permainan, padang bola dan juga tempat letak kereta. Projek ini akan memberikan manfaat kepada penduduk kawasan dan juga pelancong yang datang ke kawasan ini.

Saya berharap pihak tuan dapat memberikan kelulusan untuk menjalankan projek ini. Sekian, terima kasih.

Salam Hormat,

Abdul Razak Bin Ahmad

Contoh Surat Rasmi untuk Jabatan Kerajaan

Berikut adalah contoh-contoh surat rasmi untuk jabatan kerajaan:

Contoh 1: Permohonan Cuti untuk Urusan Keluarga

Tarikh: 1 Februari 2022

Alamat Penerima: Ketua Pegawai Eksekutif, Jabatan Kerajaan

Perihal: Permohonan Cuti untuk Urusan Keluarga

Salam Sejahtera,

Saya ingin memohon cuti selama seminggu bermula dari 15 Februari 2022 hingga 22 Februari 2022 untuk urusan keluarga. Saya perlu mengambil cuti untuk menjenguk ibu saya yang sedang sakit di kampung. Saya berjanji untuk memastikan semua urusan pejabat saya akan diuruskan sebelum berangkat.

Sekian, terima kasih atas perhatian tuan. Saya berharap permohonan saya ini dapat dipertimbangkan dengan sewajarnya.

Salam Hormat,

Nurul Aini Binti Mohd Yusof

Contoh 2: Cadangan Penambahbaikan Sistem Pendidikan

Tarikh: 1 Mac 2022

Alamat Penerima: Menteri Pelajaran, Jabatan Kerajaan

Perihal: Cadangan Penambahbaikan Sistem Pendidikan

Salam Sejahtera,

Saya ingin menulis surat ini untuk memberikan cadangan berkaitan dengan penambahbaikan sistem pendidikan di negara kita. Saya berpendapat bahawa sistem pendidikan kita masih memerlukan penambahbaikan dalam beberapa aspek seperti kurikulum, teknologi dan juga kaedah pengajaran.

Saya berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan cadangan saya ini dan membuka ruang untuk perbincangan lanjut dalam hal ini.

Sekian, terima kasih atas perhatian tuan.

Salam Hormat,

Mohd Azman Bin Ahmad

Soalan Lazim tentang Surat Rasmi untuk Jabatan Kerajaan

Berikut adalah beberapa soalan lazim yang sering ditanya tentang surat rasmi untuk jabatan kerajaan:

1. Apakah perbezaan antara surat rasmi dan surat tidak rasmi?

Surat rasmi adalah satu bentuk komunikasi bertulis yang digunakan untuk urusan rasmi dan formal, manakala surat tidak rasmi adalah satu bentuk komunikasi bertulis yang digunakan untuk urusan tidak rasmi dan tidak formal.

2. Adakah surat rasmi perlu ditulis dengan tangan?

Tidak, surat rasmi boleh ditulis menggunakan komputer atau mesin taip untuk memudahkan pembacaan dan memastikan kekemasan format.

3. Apakah bahasa yang perlu digunakan dalam surat rasmi untuk jabatan kerajaan?

Bahasa yang perlu digunakan dalam surat rasmi untuk jabatan kerajaan adalah bahasa rasmi negara seperti Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

Kesimpulan

Surat rasmi untuk jabatan kerajaan adalah satu bentuk komunikasi formal dan rasmi yang digunakan dalam urusan pentadbiran dan pengurusan kerajaan. Ia mempunyai format yang ditetapkan dan perlu dipatuhi. Tujuan utama surat rasmi ialah untuk menyampaikan maklumat, permintaan atau cadangan secara formal dan rasmi. Contoh-contoh surat rasmi untuk jabatan kerajaan boleh digunakan sebagai panduan bagi mereka yang ingin menulis surat rasmi untuk urusan kerajaan.