Surat rasmi adalah jenis surat yang digunakan dalam konteks formal dan profesional. Surat rasmi biasanya ditulis dalam format tertentu dan diarahkan kepada pihak yang berwenang atau pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu hal. Dalam konteks Kerajaan Malaysia, surat rasmi sering digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak berkuasa atau institusi.

Pengertian Surat Rasmi untuk Kerajaan Malaysia

Surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia adalah jenis surat formal yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak berkuasa atau institusi Kerajaan Malaysia. Surat ini biasanya berisi informasi yang penting dan memerlukan tindakan atau respons dari penerima surat.

Fungsi Surat Rasmi untuk Kerajaan Malaysia

Surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia mempunyai beberapa fungsi, di antaranya:

 • Sebagai alat komunikasi resmi antara pengirim surat dengan pihak berkuasa atau institusi Kerajaan Malaysia.
 • Sebagai bukti tertulis yang dapat digunakan sebagai referensi atau dokumen resmi di masa depan.
 • Sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang penting dan memerlukan tindakan atau respons dari penerima surat.

Tujuan Surat Rasmi untuk Kerajaan Malaysia

Tujuan utama dari surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia adalah untuk menyampaikan informasi yang penting dan memerlukan tindakan atau respons dari penerima surat. Selain itu, tujuan lain dari surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia antara lain:

 • Untuk meminta informasi atau permohonan dari pihak berkuasa atau institusi Kerajaan Malaysia.
 • Untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak berkuasa atau institusi Kerajaan Malaysia.
 • Untuk mengajukan permohonan atau saran kepada pihak berkuasa atau institusi Kerajaan Malaysia.

Format Surat Rasmi untuk Kerajaan Malaysia

Format surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia harus mengikuti aturan-aturan tertentu. Berikut adalah beberapa elemen yang harus ada dalam surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia:

 • Tarikh: Tanggal dan bulan penulisan surat.
 • Alamat: Alamat penerima surat.
 • Perihal: Isi singkat tentang maksud atau tujuan surat.
 • Salutation: Ucapan pembuka yang sopan.
 • Isi surat: Isi surat yang terdiri dari beberapa paragraf.
 • Penutup: Ucapan penutup yang sopan.
 • Tanda tangan: Tanda tangan pengirim surat.

Berikut adalah contoh format surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia:

Tarikh: 10 Julai 2021 Alamat: YB Dato’ Seri Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri Malaysia Pejabat Perdana Menteri Blok Utama, Bangunan Perdana Putra Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62502 Putrajaya Perihal: Permohonan Bantuan Kewangan Salam Sejahtera YB Dato’ Seri, Saya ingin memohon bantuan kewangan bagi membantu perniagaan saya yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Saya berharap YB Dato’ Seri dapat membantu saya dalam hal ini. Sekian, terima kasih. Yang benar, [Nama pengirim surat] Tanda tangan

Contoh Surat Rasmi untuk Kerajaan Malaysia

Berikut adalah contoh surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia:

Tarikh: 15 Ogos 2021 Alamat: Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia Bahagian Perkhidmatan Kesihatan Awam Aras 1-7, Blok E1, Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62590 Putrajaya Perihal: Permohonan Khidmat Bantuan Kesihatan Salam Sejahtera, Saya ingin memohon khidmat bantuan kesihatan untuk ibu saya yang berumur 70 tahun. Ibu saya mengalami masalah kesihatan dan memerlukan khidmat bantuan yang tidak dapat saya berikan sendiri. Saya berharap pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dapat membantu saya dalam hal ini. Sekian, terima kasih. Yang benar, [Nama pengirim surat] Tanda tangan

Tarikh: 20 September 2021 Alamat: Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor Pejabat Pentadbiran Negeri Selangor 40503 Shah Alam Perihal: Permohonan Pindah Sekolah Salam Sejahtera, Saya ingin memohon pindah sekolah untuk anak saya yang berumur 12 tahun. Alasan saya memohon pindah sekolah adalah karena lokasi rumah kami yang jauh dari sekolah saat ini. Saya berharap pihak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dapat membantu saya dalam hal ini. Sekian, terima kasih. Yang benar, [Nama pengirim surat] Tanda tangan

FAQs

1. Apa itu surat rasmi?

Surat rasmi adalah jenis surat yang digunakan dalam konteks formal dan profesional.

2. Apa fungsi surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia?

Fungsi surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia antara lain sebagai alat komunikasi resmi, bukti tertulis, dan sarana untuk menyampaikan informasi yang penting.

3. Apa tujuan surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia?

Tujuan utama dari surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia adalah untuk menyampaikan informasi yang penting dan memerlukan tindakan atau respons dari penerima surat.

4. Bagaimana format surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia?

Format surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia harus mengikuti aturan-aturan tertentu, seperti tarikh, alamat, perihal, salutation, isi surat, penutup, dan tanda tangan.

5. Apa contoh surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia?

Contoh surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia antara lain permohonan bantuan kewangan dan permohonan khidmat bantuan kesihatan.

6. Siapa yang bisa membuat surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia?

Siapa saja bisa membuat surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia, terutama jika ada informasi penting yang perlu disampaikan atau permohonan yang perlu diajukan kepada pihak berkuasa atau institusi Kerajaan Malaysia.

7. Apakah surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia harus ditulis dalam Bahasa Melayu?

Surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia harus ditulis dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggris, tergantung pada kebijakan pihak berkuasa atau institusi yang dituju.

Kesimpulan

Surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia adalah jenis surat formal yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak berkuasa atau institusi Kerajaan Malaysia. Surat ini mempunyai beberapa fungsi, tujuan, dan format yang harus diikuti. Contoh-contoh surat rasmi untuk Kerajaan Malaysia dapat membantu Anda dalam membuat surat rasmi yang efektif dan profesional.