Surat rayuan biasiswa JPA MARA adalah surat penting yang harus disiapkan bagi pelajar yang ingin melanjutkan studi di peringkat universiti atau kolej. Biasiswa JPA MARA adalah salah satu biasiswa yang paling dicari oleh pelajar Malaysia kerana menawarkan banyak kelebihan, termasuk kos pengajian, elaun bulanan, dan juga peluang untuk melanjutkan pengajian ke luar negara. Namun, untuk mendapatkan biasiswa ini, anda perlu melalui beberapa proses dan persaingan yang ketat. Oleh itu, surat rayuan biasiswa JPA MARA adalah langkah penting untuk meningkatkan peluang anda untuk mendapatkan biasiswa ini.

Pengertian Surat Rayuan Biasiswa JPA MARA

Surat rayuan biasiswa JPA MARA adalah surat permohonan yang ditulis oleh pelajar yang gagal mendapatkan biasiswa JPA MARA pada permohonan sebelumnya, atau mereka yang ingin memperbaiki keputusan permohonan mereka. Surat ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pihak JPA MARA mengenai alasan-alasan yang mendorong pelajar tersebut untuk memohon biasiswa JPA MARA, serta memberikan bukti-bukti dan fakta yang berkaitan dengan kebolehan dan pencapaian akademik pelajar tersebut.

Fungsi Surat Rayuan Biasiswa JPA MARA

Fungsi utama surat rayuan biasiswa JPA MARA adalah untuk memberikan peluang kedua kepada pelajar yang gagal mendapatkan biasiswa JPA MARA pada permohonan sebelumnya. Selain itu, surat ini juga berfungsi untuk:

 • Memberikan penjelasan kepada pihak JPA MARA mengenai alasan-alasan pelajar memohon biasiswa JPA MARA
 • Memberikan bukti-bukti dan fakta yang berkaitan dengan kebolehan dan pencapaian akademik pelajar
 • Menunjukkan kesungguhan dan komitmen pelajar untuk terus memperbaiki prestasi akademik mereka
 • Menunjukkan bahawa pelajar memahami dan menghargai nilai-nilai yang dipegang oleh pihak JPA MARA

Tujuan Surat Rayuan Biasiswa JPA MARA

Tujuan utama surat rayuan biasiswa JPA MARA adalah untuk meningkatkan peluang pelajar dalam mendapatkan biasiswa JPA MARA. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk:

 • Menunjukkan kesungguhan pelajar dalam meraih cita-cita mereka
 • Memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai kebolehan dan pencapaian akademik pelajar
 • Memberikan peluang kepada pelajar untuk memperbaiki keputusan permohonan mereka
 • Menunjukkan bahawa pelajar memahami dan menghargai nilai-nilai yang dipegang oleh pihak JPA MARA

Format Surat Rayuan Biasiswa JPA MARA

Surat rayuan biasiswa JPA MARA hendaklah mempunyai format yang jelas dan teratur. Berikut adalah beberapa elemen penting yang perlu ada dalam surat rayuan ini:

 • Tarikh ditulisnya surat
 • Butiran peribadi pelajar, termasuk nama, nombor kad pengenalan, alamat, dan nombor telefon
 • Butiran mengenai permohonan biasiswa JPA MARA sebelumnya, termasuk tarikh permohonan, jenis biasiswa, dan sebab kegagalan permohonan
 • Penjelasan mengenai alasan-alasan pelajar memohon biasiswa JPA MARA
 • Bukti-bukti dan fakta yang berkaitan dengan kebolehan dan pencapaian akademik pelajar
 • Penutup yang mengucapkan terima kasih dan menyatakan kesediaan pelajar untuk memberikan maklumat tambahan jika diperlukan

Contoh Surat Rayuan Biasiswa JPA MARA

Berikut adalah contoh surat rayuan biasiswa JPA MARA:

Contoh 1:

Tarikh: 15 Januari, 2022

YBhg. Dato’/Datuk/Datin/Puan/Encik

Ketua Pengarah

Jabatan Perkhidmatan Awam

Aras 6-10, Blok C7, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62510 Putrajaya

Tuan/Puan,

Permohonan Biasiswa JPA MARA Tahun 2022

Dengan segala hormatnya, saya, Nurul Aina binti Ahmad, ingin merayu kepada pihak JPA MARA bagi memohon biasiswa untuk melanjutkan pengajian di peringkat universiti. Saya telah mengemukakan permohonan biasiswa JPA MARA pada tahun lepas, tetapi permohonan saya tidak berjaya kerana persaingan yang ketat.

Saya memohon biasiswa ini kerana saya ingin melanjutkan pengajian dalam bidang kejuruteraan awam. Saya berminat dengan bidang ini kerana ia mempunyai potensi yang besar dalam memajukan negara kita. Selain itu, saya juga mempunyai minat dalam bidang sains dan teknologi sejak dari sekolah menengah lagi.

Saya berkeyakinan bahawa saya memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan biasiswa JPA MARA. Saya telah memperoleh keputusan yang baik dalam peperiksaan SPM dan STPM, dengan mendapat 9A+ dan 4A dalam kedua-dua peperiksaan tersebut. Saya juga aktif dalam aktiviti ko-kurikulum, termasuk menjadi ahli kelab sains dan teknologi sekolah dan menjadi sukarelawan dalam program-program khidmat masyarakat yang dijalankan di kampung saya.

Saya amat berharap pihak JPA MARA dapat memberikan peluang kedua kepada saya untuk melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Saya berjanji akan bekerja keras dan memperbaiki prestasi akademik saya setiap semester. Saya juga berjanji akan mematuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak JPA MARA dan menghargai nilai-nilai yang dipegang oleh pihak ini.

Sekian, terima kasih atas perhatian tuan/puan.

Sekian,

Nurul Aina binti Ahmad

Contoh 2:

Tarikh: 15 Januari, 2022

YBhg. Dato’/Datuk/Datin/Puan/Encik

Ketua Pengarah

Jabatan Perkhidmatan Awam

Aras 6-10, Blok C7, Kompleks C

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62510 Putrajaya

Tuan/Puan,

Permohonan Biasiswa JPA MARA Tahun 2022

Dengan segala hormatnya, saya, Muhammad bin Ali, ingin merayu kepada pihak JPA MARA bagi memohon biasiswa untuk melanjutkan pengajian di peringkat kolej. Saya telah mengemukakan permohonan biasiswa JPA MARA pada tahun lepas, tetapi permohonan saya tidak berjaya kerana saya tidak memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan, iaitu mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM.

Saya memohon biasiswa ini kerana saya ingin melanjutkan pengajian dalam bidang perakaunan di kolej. Saya berminat dengan bidang ini kerana ia mempunyai potensi yang besar dalam memajukan negara kita. Selain itu, saya juga mempunyai minat dalam bidang kewangan