Apabila anda tidak berjaya mendapatkan biasiswa kerajaan negeri, jangan kecewa. Anda masih mempunyai peluang untuk memohon semula dengan mengemukakan surat rayuan biasiswa kerajaan negeri. Artikel ini akan membincangkan pengertian, fungsi, tujuan, format, contoh-contoh dan FAQs tentang surat rayuan biasiswa kerajaan negeri.

Pengertian Surat Rayuan Biasiswa Kerajaan Negeri

Surat rayuan biasiswa kerajaan negeri adalah satu permohonan yang dikemukakan oleh pelajar untuk memohon semula biasiswa kerajaan negeri yang ditolak. Surat ini harus dikemukakan dengan alasan yang kukuh dan bukti-bukti yang relevan.

Fungsi Surat Rayuan Biasiswa Kerajaan Negeri

Surat rayuan biasiswa kerajaan negeri berfungsi sebagai satu cara untuk pelajar memohon semula biasiswa yang telah ditolak oleh pihak kerajaan negeri. Surat ini juga membolehkan pelajar memberikan penjelasan lanjut tentang keadaan mereka dan memberikan bukti-bukti tambahan untuk menyokong permohonan mereka.

Tujuan Surat Rayuan Biasiswa Kerajaan Negeri

Tujuan utama surat rayuan biasiswa kerajaan negeri adalah untuk meyakinkan pihak yang membuat keputusan bahawa pelajar layak untuk menerima biasiswa tersebut. Surat ini juga membolehkan pelajar memberikan penjelasan lanjut tentang keadaan mereka dan memberikan bukti-bukti tambahan untuk menyokong permohonan mereka.

Format Surat Rayuan Biasiswa Kerajaan Negeri

Surat rayuan biasiswa kerajaan negeri perlu mengikut format tertentu agar mudah dibaca dan difahami oleh pihak yang membuat keputusan. Berikut adalah format yang disyorkan:

  1. Tajuk surat: Rayuan Biasiswa Kerajaan Negeri
  2. Alamat penerima
  3. Tarikh surat dikemukakan
  4. Butiran pelajar (nama, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon)
  5. Butiran biasiswa yang dipohon
  6. Alasan permohonan semula
  7. Bukti-bukti yang menyokong permohonan semula
  8. Penutup
  9. Tandatangan pelajar

Contoh Surat Rayuan Biasiswa Kerajaan Negeri

Berikut adalah contoh surat rayuan biasiswa kerajaan negeri:

Contoh 1:

Alamat Penerima
Tarikh: 1 Januari 2021

Tuan/Puan,
Rayuan Biasiswa Kerajaan Negeri

Saya, Nurul Aina binti Ahmad, adalah seorang pelajar tahun dua di Universiti Malaya. Saya ingin merayu semula biasiswa kerajaan negeri yang telah ditolak pada bulan Oktober tahun lalu. Saya memohon agar pihak tuan/puan dapat mengambil maklum balas permohonan saya.

Saya mengalami masalah kewangan akibat kehilangan pekerjaan ibu saya pada bulan Mac tahun lalu. Ini sangat mempengaruhi kehidupan saya dan keluarga. Oleh itu, saya memohon kerajaan negeri dapat mempertimbangkan semula permohonan saya kerana saya amat memerlukan bantuan kewangan untuk melanjutkan pengajian saya.

Bersama-sama dengan surat ini, saya sertakan salinan kehilangan pekerjaan ibu saya. Saya juga sertakan salinan transkrip pengajian saya yang menunjukkan pencapaian cemerlang dalam pengajian saya.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Nurul Aina binti Ahmad
012-3456789

Contoh 2:

Alamat Penerima
Tarikh: 1 Januari 2021

Tuan/Puan,
Rayuan Biasiswa Kerajaan Negeri

Saya, Ahmad bin Ali, adalah seorang pelajar tahun tiga di Universiti Teknologi Malaysia. Saya ingin merayu semula biasiswa kerajaan negeri yang telah ditolak pada bulan Oktober tahun lalu. Saya memohon agar pihak tuan/puan dapat mengambil maklum balas permohonan saya.

Saya mempunyai masalah kesihatan yang serius yang memerlukan perubatan yang mahal. Saya telah menggunakan sebahagian besar wang simpanan keluarga saya untuk kos perubatan dan ini telah menyebabkan saya menghadapi masalah kewangan yang serius. Oleh itu, saya memohon kerajaan negeri dapat mempertimbangkan semula permohonan saya kerana saya amat memerlukan bantuan kewangan untuk melanjutkan pengajian saya.

Bersama-sama dengan surat ini, saya sertakan salinan dokumen perubatan saya yang menunjukkan masalah kesihatan saya. Saya juga sertakan salinan transkrip pengajian saya yang menunjukkan pencapaian cemerlang dalam pengajian saya.

Sekian, terima kasih.

Yang benar,

Ahmad bin Ali
012-3456789

FAQs tentang Surat Rayuan Biasiswa Kerajaan Negeri

1. Bolehkah saya memohon semula biasiswa kerajaan negeri yang telah ditolak?

Ya, anda boleh memohon semula biasiswa kerajaan negeri yang telah ditolak melalui surat rayuan biasiswa kerajaan negeri.

2. Apakah alasan yang kukuh untuk memohon semula biasiswa kerajaan negeri?

Anda perlu mempunyai alasan kukuh seperti masalah kewangan, masalah kesihatan atau pencapaian akademik yang cemerlang.

3. Apakah bukti-bukti yang perlu disertakan dalam surat rayuan biasiswa kerajaan negeri?

Anda perlu menyertakan bukti-bukti yang relevan seperti dokumen perubatan, surat pengesahan kehilangan pekerjaan atau transkrip pengajian yang menunjukkan pencapaian cemerlang.

Kesimpulannya

Surat rayuan biasiswa kerajaan negeri adalah satu cara untuk pelajar memohon semula biasiswa yang telah ditolak oleh pihak kerajaan negeri. Surat ini perlu mengikut format tertentu agar mudah dibaca dan difahami oleh pihak yang membuat keputusan. Pastikan anda menyertakan alasan yang kukuh dan bukti-bukti yang relevan dalam surat rayuan anda. Semoga artikel ini membantu anda memahami tentang surat rayuan biasiswa kerajaan negeri.