Surat rayuan dibuang kolej adalah satu surat yang ditulis oleh pelajar yang telah dibuang dari kolej. Kebiasaannya, pelajar tersebut tidak memenuhi syarat atau peraturan kolej atau melakukan kesalahan yang membawa kepada pembuangan. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan pengertian surat rayuan dibuang kolej, fungsi, tujuan, format, dan contoh-contoh surat rayuan dibuang kolej yang berkesan.

Pengertian Surat Rayuan Dibuang Kolej

Surat rayuan dibuang kolej adalah surat rasmi yang dibuat oleh pelajar yang dibuang dari kolej. Surat ini bertujuan untuk merayu kepada pihak kolej supaya mempertimbangkan semula keputusan pembuangan tersebut. Surat ini harus ditulis dengan jelas dan padat, dan harus memaparkan alasan yang kukuh mengapa pelajar tersebut harus diizinkan untuk kembali ke kolej.

Fungsi Surat Rayuan Dibuang Kolej

Surat rayuan dibuang kolej mempunyai beberapa fungsi. Antara fungsi-fungsi tersebut adalah seperti berikut:

 • Membolehkan pelajar yang dibuang dari kolej untuk merayu keputusan tersebut.
 • Memberikan peluang kepada pelajar untuk menjelaskan sebab-sebab yang menyebabkan pembuangan.
 • Mempertimbangkan semula keputusan pembuangan.
 • Menunjukkan kesungguhan dan komitmen pelajar untuk kembali belajar di kolej.

Tujuan Surat Rayuan Dibuang Kolej

Tujuan utama surat rayuan dibuang kolej adalah untuk meminta pihak kolej mempertimbangkan semula keputusan pembuangan tersebut. Selain itu, tujuan lain surat ini adalah untuk memberikan peluang kepada pelajar untuk menjelaskan sebab-sebab pembuangan dan menunjukkan kesungguhan dan komitmen mereka untuk kembali belajar di kolej.

Format Surat Rayuan Dibuang Kolej

Surat rayuan dibuang kolej harus ditulis dengan format yang betul supaya ia dapat diterima oleh pihak kolej. Antara format yang perlu diikuti adalah seperti berikut:

 1. Penulisan alamat penerima di bahagian atas kiri surat
 2. Penulisan tarikh di bahagian atas kanan surat
 3. Penulisan salam pembuka
 4. Penulisan butiran peribadi seperti nama, nombor kad pengenalan, alamat, dan nombor telefon
 5. Penulisan butiran pembuangan seperti tarikh pembuangan, alasan pembuangan, dan butiran lain yang berkaitan
 6. Penulisan alasan untuk memohon rayuan
 7. Penulisan butiran baru seperti program pengajian, keputusan akademik terkini, dan sebagainya
 8. Penulisan salam penutup dan tandatangan

Contoh Surat Rayuan Dibuang Kolej

Berikut adalah contoh-contoh surat rayuan dibuang kolej yang berkesan:

Contoh 1

Bahagian: Surat Rayuan Dibuang Kolej

Tarikh: 1 Januari 2022

Kepada Y.Bhg. Ketua Kolej,

Saya, Ahmad Bin Ali (No. Kad Pengenalan: 012345-67-8901), ingin merayu keputusan pembuangan saya dari kolej pada 15 Disember 2021.

Saya mengakui bahawa saya telah melanggar peraturan kolej dengan tidak hadir ke kelas secara konsisten. Walau bagaimanapun, saya telah mengambil inisiatif untuk memperbaiki keadaan tersebut dan saya kini berkomitmen untuk hadir ke kelas dan mengambil bahagian dalam pembelajaran.

Saya berharap pihak kolej dapat mempertimbangkan semula keputusan pembuangan tersebut dan memberikan saya peluang untuk kembali ke kolej. Saya berjanji untuk mematuhi semua peraturan kolej dan menjadikan pembelajaran saya sebagai keutamaan utama.

Sekian, terima kasih.

“Hormat saya,

Ahmad Bin Ali”

Contoh 2

Bahagian: Surat Rayuan Dibuang Kolej

Tarikh: 1 Januari 2022

Kepada Y.Bhg. Ketua Kolej,

Saya, Noraini Binti Ahmad (No. Kad Pengenalan: 012345-67-8901), ingin merayu keputusan pembuangan saya dari kolej pada 15 Disember 2021.

Saya mengakui bahawa saya telah melakukan kesalahan dengan meniru semasa peperiksaan akhir semester. Saya sangat menyesal atas tindakan saya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut lagi.

Saya memohon agar pihak kolej dapat mempertimbangkan semula keputusan pembuangan tersebut dan memberikan saya peluang kedua untuk kembali belajar di kolej. Saya berjanji untuk belajar dengan tekun dan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam pembelajaran.

Sekian, terima kasih.

“Hormat saya,

Noraini Binti Ahmad”

FAQs tentang Surat Rayuan Dibuang Kolej

1. Apakah yang dimaksudkan dengan surat rayuan dibuang kolej?

Surat rayuan dibuang kolej adalah surat rasmi yang dibuat oleh pelajar yang dibuang dari kolej. Surat ini bertujuan untuk merayu kepada pihak kolej supaya mempertimbangkan semula keputusan pembuangan tersebut.

2. Apakah fungsi surat rayuan dibuang kolej?

Antara fungsi-fungsi surat rayuan dibuang kolej adalah membolehkan pelajar yang dibuang dari kolej untuk merayu keputusan tersebut, mempertimbangkan semula keputusan pembuangan, dan menunjukkan kesungguhan dan komitmen pelajar untuk kembali belajar di kolej.

3. Bagaimana format surat rayuan dibuang kolej?

Surat rayuan dibuang kolej harus ditulis dengan format yang betul supaya ia dapat diterima oleh pihak kolej. Antara format yang perlu diikuti adalah penulisan alamat penerima di bahagian atas kiri surat, penulisan tarikh di bahagian atas kanan surat, penulisan salam pembuka, penulisan butiran peribadi, penulisan butiran pembuangan, penulisan alasan untuk memohon rayuan, penulisan butiran baru, penulisan salam penutup, dan tandatangan.

4. Adakah contoh surat rayuan dibuang kolej yang berkesan?

Terdapat banyak contoh surat rayuan dibuang kolej yang boleh dijadikan rujukan. Namun, contoh-contoh tersebut perlu disesuaikan dengan keadaan dan alasan pembuangan masing-masing.

5. Apakah tujuan surat rayuan dibuang kolej?

Tujuan utama surat rayuan dibuang kolej adalah untuk meminta pihak kolej mempertimbangkan semula keputusan pembuangan tersebut. Selain itu, tujuan lain surat ini adalah untuk memberikan peluang kepada pelajar untuk menjelaskan sebab-sebab pembuangan dan menunjukkan kesungguhan dan komitmen mereka untuk kembali belajar di kolej.

6. Adakah jaminan bahawa surat rayuan dibuang kolej akan berjaya?

Tidak ada jaminan bahawa surat rayuan dibuang kolej akan berjaya. Namun, dengan menyediakan surat yang jelas, padat, dan memaparkan alasan yang kukuh, peluang untuk mendapatkan keputusan positif adalah lebih tinggi.

7. Adakah surat rayuan dibuang kolej boleh dikemukakan secara online?

Setiap kolej mempunyai polisi