Surat rayuan MRSM tingkatan 4 atau lebih dikenali sebagai surat permohonan rayuan adalah satu surat permohonan yang ditulis oleh pelajar yang tidak berjaya mendapat tempat di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) pada tahun yang dikehendaki. Surat ini bertujuan untuk memohon semula tempat di MRSM bagi sesi persekolahan akan datang.

Pengertian Surat Rayuan MRSM Tingkatan 4

Surat rayuan MRSM tingkatan 4 adalah permohonan untuk memohon semula tempat di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) bagi sesi persekolahan akan datang. Surat ini ditulis oleh pelajar yang tidak berjaya mendapat tempat di MRSM pada tahun yang dikehendaki.

Fungsi Surat Rayuan MRSM Tingkatan 4

Surat rayuan MRSM tingkatan 4 bertujuan untuk memberi peluang kedua kepada pelajar yang tidak berjaya mendapat tempat di MRSM pada tahun yang dikehendaki. Surat ini memberi peluang kepada pelajar untuk memohon semula tempat di MRSM bagi sesi persekolahan akan datang.

Tujuan Surat Rayuan MRSM Tingkatan 4

Tujuan utama surat rayuan MRSM tingkatan 4 adalah untuk memberi peluang kedua kepada pelajar yang tidak berjaya mendapat tempat di MRSM pada tahun yang dikehendaki. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk menunjukkan kesungguhan pelajar dalam memohon tempat di MRSM dan memberi alasan yang munasabah mengapa pelajar tersebut layak untuk diterima.

Format Surat Rayuan MRSM Tingkatan 4

Berikut adalah format surat rayuan MRSM tingkatan 4:

Tarikh: (Tarikh penulisan surat)

Pentadbir MRSM,

Cawangan MRSM,

Alamat MRSM.

Tuan/Puan,

PERMOHONAN RAYUAN UNTUK MENGIKUTI PELAJARAN DI MAKTAB RENDAH SAINS MARA TINGKATAN 4 BAGI SESI PERSEKOLAHAN AKAN DATANG

Salam Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Penuh:

No. Kad Pengenalan:

Alamat:

No. Telefon:

Dengan segala hormatnya, saya ingin merayu untuk diterima mengikuti pelajaran di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) tingkatan 4 bagi sesi persekolahan akan datang.

Saya amat berharap agar pihak pentadbir MRSM dapat mempertimbangkan semula permohonan saya untuk diterima di MRSM. Dalam surat ini, saya ingin memberikan beberapa alasan mengapa saya layak untuk diterima:

1. Penilaian Akademik Yang Baik

Saya adalah pelajar yang berdisiplin dan sentiasa memberikan tumpuan dalam pembelajaran. Saya mempunyai rekod akademik yang baik dan berjaya mendapat keputusan yang memuaskan dalam peperiksaan PMR.

2. Penglibatan dalam Aktiviti Kokurikulum

Selain daripada penilaian akademik yang baik, saya juga aktif dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. Saya mempunyai pengalaman dalam mengendalikan pelbagai aktiviti dan telah berjaya memenangi beberapa pertandingan dalam bidang yang berbeza.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, saya amat berharap agar pihak pentadbir MRSM dapat mempertimbangkan semula permohonan saya untuk diterima di MRSM. Saya berjanji akan berusaha lebih gigih dan sentiasa memberikan yang terbaik dalam pembelajaran dan aktiviti kokurikulum.

Sekian, terima kasih.

Sekian,

Tandatangan:

Nama Penuh:

Contoh Surat Rayuan MRSM Tingkatan 4

Berikut adalah contoh surat rayuan MRSM tingkatan 4:

Tarikh: 2 Januari 2022

Pentadbir MRSM,

Cawangan MRSM,

Alamat MRSM.

Tuan/Puan,

PERMOHONAN RAYUAN UNTUK MENGIKUTI PELAJARAN DI MAKTAB RENDAH SAINS MARA TINGKATAN 4 BAGI SESI PERSEKOLAHAN AKAN DATANG

Salam Hormat,

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Penuh: Nurul Aqilah Binti Ahmad

No. Kad Pengenalan: 011223-12-3456

Alamat: No. 1, Jalan Pintas, Taman Seri, 43000 Kajang, Selangor

No. Telefon: 012-3456789

Dengan segala hormatnya, saya ingin merayu untuk diterima mengikuti pelajaran di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) tingkatan 4 bagi sesi persekolahan akan datang.

Saya amat berharap agar pihak pentadbir MRSM dapat mempertimbangkan semula permohonan saya untuk diterima di MRSM. Dalam surat ini, saya ingin memberikan beberapa alasan mengapa saya layak untuk diterima:

1. Penilaian Akademik Yang Baik

Saya adalah pelajar yang berdisiplin dan sentiasa memberikan tumpuan dalam pembelajaran. Saya mempunyai rekod akademik yang baik dan berjaya mendapat keputusan yang memuaskan dalam peperiksaan PMR.

2. Penglibatan dalam Aktiviti Kokurikulum

Selain daripada penilaian akademik yang baik, saya juga aktif dalam aktiviti kokurikulum di sekolah. Saya mempunyai pengalaman dalam mengendalikan pelbagai aktiviti dan telah berjaya memenangi beberapa pertandingan dalam bidang yang berbeza.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, saya amat berharap agar pihak pentadbir MRSM dapat mempertimbangkan semula permohonan saya untuk diterima di MRSM. Saya berjanji akan berusaha lebih gigih dan sentiasa memberikan yang terbaik dalam pembelajaran dan aktiviti kokurikulum.

Sekian, terima kasih.

Sekian,

Tandatangan:

Nama Penuh: Nurul Aqilah Binti Ahmad

Tarikh: 2 Januari 2022

FAQs

1. Siapakah yang layak untuk memohon surat rayuan MRSM tingkatan 4?

Pelajar yang tidak berjaya mendapat tempat di MRSM pada tahun yang dikehendaki layak untuk memohon surat rayuan MRSM tingkatan 4.

2. Apakah tujuan surat rayuan MRSM tingkatan 4?

Tujuan surat rayuan MRSM tingkatan 4 adalah untuk memberi peluang kedua kepada pelajar yang tidak berjaya mendapat tempat di MRSM pada tahun yang dikehendaki.

3. Apa yang perlu dimasukkan dalam surat rayuan MRSM tingkatan 4?

Dalam surat rayuan MRSM tingkatan 4, pelajar perlu memberikan alasan mengapa dia layak untuk d