Surat rayuan MRSM (Maktab Rendah Sains Mara) adalah surat permohonan bagi pelajar yang ingin memohon kemasukan ke MRSM melalui proses rayuan. Surat ini biasanya ditulis oleh pelajar yang tidak berjaya mendapat tempat di MRSM semasa permohonan asal.

Pengertian Surat Rayuan MRSM

Surat rayuan MRSM adalah surat permohonan bagi pelajar yang tidak berjaya mendapat tempat di MRSM semasa permohonan asal. Surat ini biasanya ditulis untuk memohon kemasukan ke MRSM melalui proses rayuan.

Fungsi Surat Rayuan MRSM

Fungsi surat rayuan MRSM adalah untuk memohon kemasukan ke MRSM melalui proses rayuan. Surat ini memberikan peluang kedua kepada pelajar yang tidak berjaya mendapat tempat semasa permohonan asal.

Tujuan Surat Rayuan MRSM

Tujuan surat rayuan MRSM adalah untuk memohon kemasukan ke MRSM melalui proses rayuan. Surat ini juga bertujuan untuk memberikan alasan-alasan yang kukuh kepada pihak MRSM supaya mempertimbangkan semula permohonan pelajar tersebut.

Format Surat Rayuan MRSM

Berikut adalah format surat rayuan MRSM yang betul:

Alamat pengirim:

Nama Penuh Pelajar
Alamat Rumah Pelajar
Poskod, Bandar
Negeri

Tarikh:

Tarikh Penulisan Surat

Alamat penerima:

Y.Bhg. Pengarah
Maktab Rendah Sains MARA
Jalan MARA, 27600
Raub, Pahang

Tuan/Puan,

RAYUAN KEMASUKAN KE MAKTAB RENDAH SAINS MARA TAHUN 2021

Saya, (Nama Penuh Pelajar), dengan ini merayu untuk diberikan peluang kedua dalam permohonan kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA untuk tahun 2021 bagi Program Matrikulasi Sains. Saya berharap agar pihak pihak MRSM dapat mempertimbangkan semula permohonan saya.

Berikut adalah butir-butir permohonan saya:

 1. Nama penuh: (Nama Penuh Pelajar)
 2. No Kad Pengenalan: (No Kad Pengenalan Pelajar)
 3. Alamat Rumah: (Alamat Pelajar)
 4. Negeri: (Negeri Pelajar)
 5. Sekolah Rendah: (Nama Sekolah Rendah)
 6. Sekolah Menengah Rendah: (Nama Sekolah Menengah Rendah)
 7. Gred Purata PMR: (Gred Purata PMR Pelajar)
 8. Subjek Pilihan SPM: (Subjek Pilihan SPM Pelajar)
 9. Gred Purata SPM: (Gred Purata SPM Pelajar)

Berikut adalah alasan-alasan saya untuk memohon kemasukan ke MRSM:

 1. Saya mempunyai minat yang mendalam dalam bidang Sains dan Teknologi
 2. Saya yakin bahawa MRSM dapat memberikan pendidikan yang berkualiti dan membolehkan saya mencapai impian saya
 3. Saya telah menunjukkan kebolehan dan potensi saya dalam bidang Sains dan Teknologi semasa di sekolah rendah dan menengah rendah

Saya berharap agar pihak MRSM dapat mempertimbangkan semula permohonan saya dan memberikan saya peluang kedua untuk menunjukkan kebolehan dan potensi saya.

Sekian, terima kasih.

Sekian,

(Nama Penuh Pelajar)

Contoh Surat Rayuan MRSM

Berikut adalah contoh surat rayuan MRSM:

Contoh Surat Rayuan MRSM 1:

Alamat pengirim:

Nurul Aqilah
Taman Seri Mersing
86800 Mersing
Johor

Tarikh:

20 Julai 2021

Alamat penerima:

Y.Bhg. Pengarah
Maktab Rendah Sains MARA
Jalan MARA, 27600
Raub, Pahang

Tuan/Puan,

RAYUAN KEMASUKAN KE MAKTAB RENDAH SAINS MARA TAHUN 2021

Saya, Nurul Aqilah, dengan ini merayu untuk diberikan peluang kedua dalam permohonan kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA untuk tahun 2021 bagi Program Matrikulasi Sains. Saya berharap agar pihak MRSM dapat mempertimbangkan semula permohonan saya.

Berikut adalah butir-butir permohonan saya:

 1. Nama penuh: Nurul Aqilah
 2. No Kad Pengenalan: 011230727371
 3. Alamat Rumah: Taman Seri Mersing
 4. Negeri: Johor
 5. Sekolah Rendah: SK Seri Mersing
 6. Sekolah Menengah Rendah: SMK Seri Mersing
 7. Gred Purata PMR: 7A
 8. Subjek Pilihan SPM: Kimia, Fizik, Matematik, Add Math
 9. Gred Purata SPM: 5A

Berikut adalah alasan-alasan saya untuk memohon kemasukan ke MRSM:

 1. Saya mempunyai minat yang mendalam dalam bidang Sains dan Teknologi
 2. Saya yakin bahawa MRSM dapat memberikan pendidikan yang berkualiti dan membolehkan saya mencapai impian saya
 3. Saya telah menunjukkan kebolehan dan potensi saya dalam bidang Sains dan Teknologi semasa di sekolah rendah dan menengah rendah

Saya berharap agar pihak MRSM dapat mempertimbangkan semula permohonan saya dan memberikan saya peluang kedua untuk menunjukkan kebolehan dan potensi saya.

Sekian, terima kasih.

Sekian,

Nurul Aqilah

Contoh Surat Rayuan MRSM 2:

Alamat pengirim:

Ahmad Syafiq
Taman Bunga Raya
75400 Melaka

Tarikh:

20 Julai 2021

Alamat penerima:

Y.Bhg. Pengarah
Maktab Rendah Sains MARA
Jalan MARA, 27600
Raub, Pahang

Tuan/Puan,

RAYUAN KEMASUKAN KE MAKTAB RENDAH SAINS MARA TAHUN 2021

Saya, Ahmad Syafiq, dengan ini merayu untuk diberikan peluang kedua dalam permohonan kemasukan ke Maktab Rendah Sains MARA untuk tahun 2021 bagi Program Matrikulasi Sains. Saya berharap agar pihak MRSM dapat mempertimbangkan semula permohonan saya.

Berikut adalah butir-butir permohonan saya:

 1. Nama penuh: Ahmad Syafiq
 2. No Kad Pengenalan: 011230727372
 3. Alamat Rumah: Taman Bunga