Jika anda telah menerima surat penalti daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), jangan panik. Anda masih mempunyai peluang untuk menyelesaikan isu cukai anda melalui proses rayuan. Dalam artikel ini, kami akan membincangkan pengertian, fungsi, tujuan, format, contoh dan beberapa soalan lazim mengenai surat rayuan penalti LHDN.

Pengertian dan Fungsi Surat Rayuan Penalti LHDN

Surat rayuan penalti LHDN adalah dokumen rasmi yang digunakan untuk memohon pengurangan atau pembatalan penalti cukai yang dikenakan ke atas individu atau syarikat. Penalti ini mungkin disebabkan oleh kelewatan dalam pembayaran cukai atau kesalahan dalam pengemukaan borang cukai.

Fungsi utama surat rayuan penalti LHDN adalah untuk memberi peluang kepada individu atau syarikat untuk menjelaskan sebab-sebab di sebalik kelewatan atau kesalahan tersebut. Dokumen ini juga boleh digunakan untuk memohon pembayaran ansuran bagi membayar balik jumlah cukai yang tertunggak.

Tujuan Surat Rayuan Penalti LHDN

Tujuan utama surat rayuan penalti LHDN adalah untuk memohon pengurangan atau pembatalan penalti cukai yang dikenakan. Namun begitu, terdapat beberapa tujuan lain yang perlu diambil kira:

 • Menjelaskan sebab-sebab di sebalik kelewatan atau kesalahan dalam pembayaran cukai
 • Memohon pembayaran ansuran bagi membayar balik jumlah cukai yang tertunggak
 • Mengelakkan tindakan undang-undang daripada LHDN

Format Surat Rayuan Penalti LHDN

Surat rayuan penalti LHDN perlu dibuat dalam format yang jelas dan mudah difahami. Dokumen ini perlu disusun mengikut urutan yang betul dan mempunyai butir-butir yang lengkap. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diambil kira dalam memformat surat rayuan penalti LHDN:

 • Alamat surat (kepada LHDN)
 • Alamat surat (dari individu atau syarikat)
 • Tarikh surat
 • No. rujukan cukai (jika ada)
 • Pengenalan diri (nama, nombor kad pengenalan atau nombor pendaftaran syarikat)
 • Butir-butir mengenai kelewatan atau kesalahan dalam pembayaran cukai
 • Penjelasan sebab-sebab di sebalik kelewatan atau kesalahan tersebut
 • Jumlah ansuran yang dibayarkan (jika memohon pembayaran ansuran)
 • Butir-butir perhubungan (nombor telefon, e-mel)

Contoh Surat Rayuan Penalti LHDN

Berikut adalah contoh surat rayuan penalti LHDN:

Kepada:
Pengarah LHDN
Alamat: Jalan Duta, Kuala Lumpur

Dari:
Ahmad bin Abdullah
No. IC: 850101-10-XXXX
Alamat: No. 10, Jalan Raja, Kuala Lumpur
Tarikh: 01/03/2022
No. Rujukan Cukai: 1234567890

Tajuk: Permohonan Pengurangan Penalti Cukai

Salam Sejahtera,

Saya, Ahmad bin Abdullah, ingin memohon pengurangan penalti cukai yang dikenakan ke atas saya pada tarikh 31 Disember 2021. Saya telah mengemukakan borang cukai saya pada tarikh 30 November 2021, tetapi saya tidak dapat membayar cukai yang dikenakan pada tarikh yang telah ditetapkan.

Saya mempunyai beberapa sebab yang menyebabkan kelewatan saya dalam membayar cukai tersebut:

 • Saya telah mengalami masalah kewangan yang tidak dijangka pada akhir tahun lalu
 • Saya telah mengalami masalah kesihatan yang memerlukan perbelanjaan tambahan

Saya memohon agar LHDN dapat mempertimbangkan permohonan saya ini dan memberikan saya peluang untuk membayar cukai secara ansuran. Saya sedia membayar ansuran sebanyak RM500 setiap bulan sehingga jumlah cukai yang tertunggak dapat dibayar sepenuhnya.

Sekiranya ada sebarang maklum balas mengenai permohonan saya, saya boleh dihubungi melalui nombor telefon 012-3456789 atau e-mel [email protected].

Sekian, terima kasih.

Yang benar,
Ahmad bin Abdullah

Catatan: Contoh di atas hanya untuk tujuan ilustrasi sahaja. Anda perlu menyesuaikan butir-butir mengikut keperluan anda.

Soalan Lazim Mengenai Surat Rayuan Penalti LHDN

Berikut adalah beberapa soalan lazim yang mungkin ditanya mengenai surat rayuan penalti LHDN:

1. Apakah perbezaan antara permohonan pengurangan dan pembatalan penalti cukai?

Permohonan pengurangan penalti cukai bermaksud memohon pengurangan jumlah penalti yang dikenakan ke atas individu atau syarikat. Manakala permohonan pembatalan penalti cukai bermaksud memohon penalti dibatalkan sepenuhnya.

2. Berapa lama proses rayuan ini akan mengambil masa?

Masa yang diambil untuk menyelesaikan proses rayuan adalah bergantung kepada kes. Terdapat sesetengah kes yang boleh diselesaikan dalam tempoh beberapa hari, manakala terdapat kes yang mengambil masa beberapa bulan.

3. Adakah saya perlu mendapatkan khidmat nasihat daripada peguam untuk membuat surat rayuan penalti LHDN?

Tidak perlu. Anda boleh membuat surat rayuan penalti LHDN sendiri jika anda mempunyai pengetahuan yang mencukupi mengenai proses rayuan ini. Namun begitu, jika anda tidak yakin, anda boleh mendapatkan khidmat nasihat daripada peguam.

4. Adakah saya boleh memohon pengurangan atau pembatalan penalti cukai jika saya telah membayar cukai tepat pada masanya?

Tidak. Anda hanya boleh memohon pengurangan atau pembatalan penalti cukai jika anda telah dikenakan penalti kerana kelewatan atau kesalahan dalam pembayaran cukai.

5. Adakah surat rayuan penalti LHDN boleh dihantar secara atas talian?

Ya. Anda boleh menghantar surat rayuan penalti LHDN secara atas talian melalui portal rasmi LHDN.

6. Bolehkah saya memohon pengurangan atau pembatalan penalti cukai jika saya tidak mempunyai sebarang sebab yang munasabah?

Tidak. Anda hanya boleh memohon pengurangan atau pembatalan penalti cukai jika anda mempunyai sebab yang munasabah untuk kelewatan atau kesalahan tersebut.

7. Adakah surat rayuan penalti LHDN boleh digunakan untuk menyelesaikan isu cukai yang lain?

Tidak. Surat rayuan penalti LHDN hanya boleh digunakan untuk menyelesaikan isu penalti cukai sahaja. Anda perlu membuat permohonan yang berasingan untuk menyelesaikan isu