Surat rayuan permohonan biasiswa BKNS adalah satu surat permohonan yang dikemukakan oleh pelajar untuk memohon biasiswa daripada Badan Kerjasama Negeri-Negeri Selatan (BKNS). Biasiswa ini diberikan kepada pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang tetapi mengalami masalah kewangan.

Pengertian Surat Rayuan Permohonan Biasiswa BKNS

Surat rayuan permohonan biasiswa BKNS adalah satu surat permohonan yang bertujuan untuk memohon biasiswa daripada BKNS bagi membantu pelajar yang mengalami masalah kewangan untuk melanjutkan pelajaran mereka.

Fungsi Surat Rayuan Permohonan Biasiswa BKNS

Fungsi utama surat rayuan permohonan biasiswa BKNS adalah untuk memberikan peluang kepada pelajar yang kurang berkemampuan untuk melanjutkan pelajaran mereka. Biasiswa ini diberikan kepada pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang tetapi mengalami masalah kewangan. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk meyakinkan pihak BKNS bahawa pelajar tersebut mempunyai potensi dan bakat yang boleh memberikan manfaat kepada masyarakat pada masa hadapan.

Tujuan Surat Rayuan Permohonan Biasiswa BKNS

Tujuan utama surat rayuan permohonan biasiswa BKNS adalah untuk memohon biasiswa daripada BKNS bagi membantu pelajar yang mengalami masalah kewangan untuk melanjutkan pelajaran mereka. Selain itu, surat ini juga bertujuan untuk meyakinkan pihak BKNS bahawa pelajar tersebut mempunyai potensi dan bakat yang boleh memberikan manfaat kepada masyarakat pada masa hadapan.

Format Surat Rayuan Permohonan Biasiswa BKNS

Surat rayuan permohonan biasiswa BKNS hendaklah disiapkan dalam format yang betul untuk memastikan ia difahami dengan baik oleh pihak penerima. Format surat ini hendaklah mengikut struktur seperti berikut:

  • Tarikh: Tarikh surat ditulis
  • Alamat: Alamat penerima surat
  • Perihal: Permohonan Biasiswa BKNS
  • Tuan/Puan: Nama penerima surat
  • Isi: Isi surat hendaklah merangkumi maklumat peribadi, pencapaian akademik dan aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dilakukan oleh pelajar.
  • Salam Penutup: Contohnya, Hormat saya
  • Nama: Nama pelajar
  • No. Telefon: No. telefon pelajar

Contoh Surat Rayuan Permohonan Biasiswa BKNS

Berikut adalah contoh surat rayuan permohonan biasiswa BKNS:

Contoh 1:

Tarikh: 1 Januari 2022

Alamat:

Badan Kerjasama Negeri-Negeri Selatan,

Aras 8, Bangunan Yayasan Selangor,

Jalan Raja Lumu,

41100 Klang,

Selangor Darul Ehsan.

Perihal: Permohonan Biasiswa BKNS

Tuan/Puan,

Saya, Ahmad bin Ali, pelajar tahun akhir di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dengan nombor matrik UKM1234, ingin memohon biasiswa daripada Badan Kerjasama Negeri-Negeri Selatan (BKNS) bagi tahun 2022. Saya mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang dengan keputusan CGPA 3.8.

Saya dari keluarga yang kurang berkemampuan dan mempunyai masalah kewangan yang serius. Saya mengharapkan bantuan daripada pihak BKNS bagi melanjutkan pelajaran saya ke peringkat yang lebih tinggi. Saya juga mempunyai potensi dan bakat dalam bidang sukan dan telah mewakili universiti dalam kejohanan sukan di peringkat nasional.

Sekian, harap pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan saya. Saya amat berterima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.

Hormat saya,

Ahmad bin Ali

No. Telefon: 012-3456789

Contoh 2:

Tarikh: 1 Januari 2022

Alamat:

Badan Kerjasama Negeri-Negeri Selatan,

Aras 8, Bangunan Yayasan Selangor,

Jalan Raja Lumu,

41100 Klang,

Selangor Darul Ehsan.

Perihal: Permohonan Biasiswa BKNS

Tuan/Puan,

Saya, Nurul binti Ahmad, pelajar tahun akhir di Universiti Teknologi MARA (UiTM) dengan nombor matrik UiTM5678, ingin memohon biasiswa daripada Badan Kerjasama Negeri-Negeri Selatan (BKNS) bagi tahun 2022. Saya mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang dengan keputusan CGPA 3.7.

Saya dari keluarga yang kurang berkemampuan dan mempunyai masalah kewangan yang serius. Permohonan biasiswa ini amat penting bagi saya untuk melanjutkan pelajaran saya ke peringkat yang lebih tinggi. Selain daripada itu, saya juga aktif dalam aktiviti-aktiviti sukarelawan dan telah menyertai beberapa program khidmat masyarakat.

Sekian, harap pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan saya. Saya amat berterima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.

Hormat saya,

Nurul binti Ahmad

No. Telefon: 012-3456789

FAQs

1. Siapakah yang layak memohon biasiswa BKNS?

Pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang tetapi mengalami masalah kewangan layak memohon biasiswa BKNS.

2. Bagaimanakah cara untuk memohon biasiswa BKNS?

Permohonan biasiswa BKNS boleh dibuat secara online melalui laman web rasmi BKNS.

3. Apa yang perlu disertakan dalam surat permohonan biasiswa BKNS?

Surat permohonan biasiswa BKNS hendaklah mengandungi maklumat peribadi, pencapaian akademik dan aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dilakukan oleh pelajar.

Kesimpulannya

Surat rayuan permohonan biasiswa BKNS adalah satu surat permohonan yang bertujuan untuk memohon biasiswa daripada BKNS bagi membantu pelajar yang mengalami masalah kewangan untuk melanjutkan pelajaran mereka. Surat ini hendaklah disiapkan dalam format yang betul dan mengandungi maklumat peribadi, pencapaian akademik dan aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dilakukan oleh pelajar. Pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang tetapi mengalami masalah kewangan layak memohon biasiswa BKNS.