Surat rayuan permohonan biasiswa JPA adalah dokumen penting bagi pelajar yang ingin meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Biasiswa JPA merupakan salah satu bentuk bantuan kewangan yang disediakan oleh kerajaan Malaysia untuk membantu pelajar yang berpotensi dan mempunyai pencapaian akademik yang cemerlang. Jika anda tidak berjaya mendapatkan biasiswa JPA dalam permohonan pertama, surat rayuan ini boleh membantu anda untuk mendapatkan peluang kedua.

Pengertian Surat Rayuan Permohonan Biasiswa JPA

Surat rayuan permohonan biasiswa JPA adalah surat rasmi yang ditulis oleh pelajar sebagai permintaan untuk mempertimbangkan semula permohonan biasiswa JPA yang telah ditolak. Surat ini mestilah ditulis dengan penuh kerendahan hati dan memberikan sebab-sebab yang kukuh mengapa pelajar layak untuk menerima biasiswa tersebut.

Fungsi Surat Rayuan Permohonan Biasiswa JPA

Fungsi utama surat rayuan permohonan biasiswa JPA adalah untuk meminta pihak JPA untuk mempertimbangkan semula permohonan biasiswa yang ditolak. Surat ini boleh membantu pelajar untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi tanpa perlu memikirkan masalah kewangan. Selain itu, surat rayuan ini juga dapat menunjukkan kesungguhan dan keinginan pelajar untuk terus belajar serta memperbaiki kelemahan yang ada.

Tujuan Surat Rayuan Permohonan Biasiswa JPA

Tujuan utama surat rayuan permohonan biasiswa JPA adalah untuk memohon kelonggaran daripada JPA dalam menilai semula permohonan biasiswa yang ditolak. Pelajar perlu memberikan sebab-sebab yang kukuh dan meyakinkan mengapa mereka layak menerima biasiswa tersebut. Surat ini juga boleh membantu pelajar untuk menunjukkan kesungguhan dan keinginan mereka untuk terus belajar serta memberikan peluang kedua untuk mendapatkan biasiswa.

Format Surat Rayuan Permohonan Biasiswa JPA

Format surat rayuan permohonan biasiswa JPA mestilah mengikut format surat rasmi yang betul. Surat ini mestilah ditulis dengan kerendahan hati dan memberikan sebab-sebab yang kukuh mengapa pelajar layak untuk menerima biasiswa tersebut. Berikut adalah format asas surat rayuan permohonan biasiswa JPA:

Tarikh: DD/MM/YYYY

Pengarah Urusan,

Jabatan Perkhidmatan Awam,

Tingkat 6, Blok C7,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62502 Putrajaya.

Tuan,

PERMOHONAN RAYUAN BIASISWA JPA

Saya, [Nama Penuh Pelajar], dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas. Saya ingin memohon kelonggaran daripada pihak JPA untuk mempertimbangkan semula permohonan biasiswa saya yang telah ditolak.

Saya menyedari bahawa permohonan biasiswa saya tidak berjaya pada permohonan pertama. Oleh itu, saya ingin memohon agar pihak JPA memberikan peluang kedua kepada saya untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan menunjukkan kesungguhan serta keinginan saya untuk terus belajar.

Saya berharap agar pihak JPA dapat mempertimbangkan semula permohonan biasiswa saya dan memberikan saya peluang kedua untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih.

Sekian, terima kasih.

“Yang Benar,”

[Tandatangan Pelajar]

[Nama Penuh Pelajar]

[Alamat Surat-menyurat Pelajar]

Contoh Surat Rayuan Permohonan Biasiswa JPA

Berikut adalah contoh surat rayuan permohonan biasiswa JPA:

Contoh 1:

Tarikh: 10/10/2021

Pengarah Urusan,

Jabatan Perkhidmatan Awam,

Tingkat 6, Blok C7,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62502 Putrajaya.

Tuan,

PERMOHONAN RAYUAN BIASISWA JPA

Saya, Nurul Aina binti Ahmad, dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas. Saya ingin memohon kelonggaran daripada pihak JPA untuk mempertimbangkan semula permohonan biasiswa saya yang telah ditolak.

Saya menyedari bahawa permohonan biasiswa saya tidak berjaya pada permohonan pertama. Oleh itu, saya ingin memohon agar pihak JPA memberikan peluang kedua kepada saya untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan menunjukkan kesungguhan serta keinginan saya untuk terus belajar.

Saya percaya bahawa keputusan permohonan biasiswa saya tidak berjaya kerana keputusan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) saya yang hanya mendapat keputusan purata. Namun, saya berkeyakinan bahawa saya mempunyai potensi untuk berjaya dalam pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

Saya telah meningkatkan tahap kecekapan saya dengan mengikuti kursus-kursus tambahan seperti kursus Bahasa Inggeris dan kursus kemahiran komunikasi. Saya juga aktif dalam kerja-kerja sukarelawan dan kegiatan kokurikulum yang membantu memperkembangkan bakat dan kemahiran saya. Saya yakin bahawa dengan bantuan kewangan daripada JPA, saya dapat meneruskan pengajian saya ke peringkat yang lebih tinggi dan memperjuangkan cita-cita saya untuk menjadi seorang doktor perubatan.

Saya berharap agar pihak JPA dapat mempertimbangkan semula permohonan biasiswa saya dan memberikan saya peluang kedua untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih.

“Yang Benar,”

[Tandatangan Pelajar]

Nurul Aina binti Ahmad

No. 20, Jalan Melur 2/2,

Taman Melur,

81300 Skudai, Johor.

Contoh 2:

Tarikh: 10/10/2021

Pengarah Urusan,

Jabatan Perkhidmatan Awam,

Tingkat 6, Blok C7,

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62502 Putrajaya.

Tuan,

PERMOHONAN RAYUAN BIASISWA JPA

Saya, Ahmad Firdaus bin Ahmad, dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas. Saya ingin memohon kelonggaran daripada pihak JPA untuk mempertimbangkan semula permohonan biasiswa saya yang telah ditolak.

Saya menyedari bahawa permohonan biasiswa saya tidak berjaya pada permohonan pertama. Oleh itu, saya ingin memohon agar pihak JPA memberikan peluang kedua kepada saya untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan menunjukkan kesungguhan serta keinginan saya untuk terus belajar.

Saya berpendapat bahawa keputusan permohonan biasiswa saya tidak berjaya disebabkan oleh keputusan peperiksaan SPM saya yang hanya mendapat keputusan purata. Namun, saya mempunyai pencapaian yang cemerlang dalam kegiatan kokurikulum dan telah memenangi beberapa pertandingan sukan antarabangsa. Saya juga aktif dalam kerja-kerja sukarelawan dan telah melibatkan diri dalam beberapa projek-projek sosial yang membantu masyarakat set